Kihayal_Zahariy_1

10.05.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 302 KERÄ BAKILMIŞ

Bölä AYDIN adamı bir ŞTRAFlan öldürdülär

(Raametli Zahar Dimitrieviç KİHAYALın (25.11.1951 – 07.05.2020) candan anmasına)

Çadır kasabasından geldi kara haber – ansızdan raametli oldu aydın hem pek islää bir adam, Allah insanı, Çadır kasabasının Sovetinin azası Zahar Dimitrieviç KİHAYAL, ani kendi tükännarında iş verärdi çok insannara, onnara vakıdında ödärdi islää zarplata hem devletä dä vergi verärdi.

Bunnar için yazêrız en ilkin, zerä başlayıp o kişilerdän, ani işlärdilär Zahar Dimitrieviçlän bilä, da taa Çadır kasabasının insannarınadan hem öndercilerinädän, hepsinädän, kim bilärdi bu aydın adamı, hepsicii, can acısınnan, söleerlär, ani bu büük bir kayıp Çadıra, Gagauziyaya hem gagauz halkına deyni. Kayıbın beteri da – “aaç” devlet tarafından Zahar Dimitrieviç KİHAYALın tükännarına, bir kabaatsız, 03.04.2020 günü 75 bin ley ştraf koyulması (bak: http://anasozu.com/hepsini-straflan-buverlar-birisina-aman-yok-ama-kimilerina-var/). Bu kabaatsız ştrafın beterinä hem dooruluu bulamadıı için, Zahar Dimitrieviçin kalktı davleniyası da adam bir ayın içindä sündü.

Bölä AYDIN adamı bir ŞTRAFlan öldürdülär, da şindi savaşêrlar kabaatı koronavirusa atmaa: maamilä surat Zahar Dimitrieviç ulaşmışmış bu hastalaa da ondan ölmüşmüş!

Raametlinin yakınnarı sa işi annadêrlar başka türlü hem biz onnarı inanêrız, zerä bukadar kerä kuvettä bulunannarın yalancılıınnan karşı-karşıya geldik. Nicä Canabileri açıkladılar, taa devlet bildirdii gibi, ani koronavirus beterinä tükännardan var nicä hem lääzım ştraf almaa, onnara hemen gelmişlär “devlet adamnarı” da, hiç bişey seslämeyip, hemen ştraf için protokol yapmışlar. Bu ştraf ta öldürmüş Zahar Dimitrieviç KİHAYALı! Pek acı hem sancılı bir iş!
Biz bileriz, ani Çadırda da, dolay küülerdä dä, yok ölä insan, ani bilmärdi Zahar Dimitrieviçi. Onun gibi aydın, cömert, musaafirci, duygulu, acızgannı, şakacı hem gülär üzlü adam başka yoktu. Büün hepsi Camabisini aalêêr.

Zahar Dimitrieviç pek islää ayleciydi. Kendi karısınnan şkolada, taa küçük klaslarda, tanışıp, ömür boyunca onu sevdi. Onnar nicä iki guguştu. Zahar Dimitrieviç pek sevärdi kendi uşaklarını, unukalarını, hepsi insannarı hem aydınnık dünneyi. Bu sevgi da onun haliz hristiannıından gelärdi. O Allahı candan-ürektän hem açıktan yınanardı, – çok kerä Grețiyaya Aynoroz manastırına hacılaa gitti.

O hiç bir insanı çevirmäzdi, hepsinä tatlı laf bulardı hem yardım elini uzadardı. Kendi işçilerini da pek koruyardı, insancasına onnara danışardı. Biznesmen olarak o, hem vakıdında vergileri ödärdi, hem da, acızgannık için, çok para yardımnarı yapardı: kliselerä, devlet bücet kuruluşlarına, sıradan vatandaşlara.

O Gagauziyanın haliz patriotuydu – taa baştan Gagauziyanın kurulması için savaştı hem bütün ömüründä ona hem gagauz halkına izmettä bulundu.

Da te, bir ştraflan, meşa aacı gibi insanı cinktilär, daa gibi adamı öldürdülär. Bölä hayınnık prost edilmäz. Bileriz, ani hayınnarın adları silinecek, ama Zahar Dimitrieviç KİHAYALın adı daymaların-daymalarında aramızda kalacek.

Bütün ürektän acızgannıımızı bildireriz Zahar Dimitrieviç KİHAYALın karısına İvanna Vasiyevnaya, raametlinin bütün aylesinä hem yakınnarına hem hepsinä, kim bilärdi bu aydın insanı.

Topracıın ilin olsun, Zahar Dimitrieviç! Allaa seni saa tarafına kabletsin!

Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN