ok_hem_yay

20.02.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 832 KERÄ BAKILMIŞ

Bölä işlär gagauzlara yaraşmêêr! Osa bunu yapannar GAGAUZ diil mi?

yada Açan oklar bir yaydan çıkêr, ozaman “Skorıy” can kurtarêr

Küçük ayın 13-dä Kongaz Todur ZANET teoretik li

ţeyindä üç önemni iş oldu: 1-ri ayıp, 2-si sevinmeli. Sevinmeli işlär için annadaceykana ilkin lääzım sölemää o ayıp iş için, ani o günü oradakı insannarın çoyunun keyfini bozdu hem başaşaa çevirdi. Hem şindi da bozêr.

O günü burada vardı Komrat rayonun şkola direktorlarının seminarı, angısını, kendi yardımcıların yardımınnan, geçirdi Kongaz liţeyin direktoru İordan YASIBAŞ hem bu seminarın çerçevesindä yapılan “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” 3 bilim kiyatlık takımın prezentaţiyası. Ama Küçük ayın 13 günü büük bir ayıp iştän başladı.

Seminarı bozmaa hem İordan YASIBAŞı kırmaa deyni o günü çin sabaalendän liţeyä geldi Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyasının büünkü “şefı” Sofya TORLAK da, insannarı toplayıp hem kimilerini azarlayak, hızlı okudu Prikazı, ani direktorluk kontraktı bittii için İordan YASIBAŞın erinä, geçici olarak, başka bir insanı direktor koyêrlar. Da bundan sora, kara işini yapıp hem hiç beklämeyip seminara gelecek direktorları, tezicik yok oldu ortalıktan. Belliki, yaydan çıkan ok doorudan İordan YASIBAŞın can erini yaraladı. Adama prost oldu, “Skorıy”  çaarıldı da gelän doktor adamı kurtardı.

Direktorun diişilmesi hem geçici br direktor koyulması bu sıradan bir iş, ama nicä hem nekadar büük kinniklän hem ayıplıklan yapıldı!

Ne yoktu nicä insancasına mı yapmaa? En aazdan beklemää liţeyin direktoru seminarı raat geçirsin da sora, yada ertesi günü bu iş yapmaa. Ama yok, insannık ortada olmadıı için, nestä gibi yapıldı. Esaba alınmadı bişey: ne İordan YASIBAŞın liţey için 5 yıllık yaptıkları (adam burayı milionnarlan ley investiţiya getirdi), ne seminar, ne kolektivın isteyişi! Bişey!!!

Hep bölä, bu kaluba görä, yapıldı Çöşmä küüyü liţeyin direktoru Evgeniya RİŞİLÄNnan da, açan bu insan 65 yaşını tamandadı, da ertesi günü, 2017-ci yılın Kırım ayın (dekabrinin) 27-dä, genä birinä bişey sormadaan, Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyasının büünkü “şefı” kaçarak bu liţeyä geldi da, kolektivı darmadaan yapıp hem ona sormayıp, hemen orayı geçici bir direktorun koyulması için Prikazı okudu.

Var bir laf: bir iş bir kerä yapıldıynan – bu ansızdan olêr; hep o iş hep ölä iki kerä yapıldıynan – bu sistema. Bezbelli Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyasının büünkü “şefında” hem onun arkasında duran kişinin bu tabeet sistemasıdır: bişeyä bakmadaan insannarı kırmaa, aşaaltmaa, üstlerindän geçmää. Düşünmedään (osa pek islää düşünüptä mi?!) okları dooru insannarın cannarına atmaa. Bu amansız okları atmaktan sora da, artık belli oldu oklar hem yay kimin elindä.

Şindi, nicä da Çöşmä küüyü liţeyin kolektivı, Kongaz Todur ZANET teoretik liţeyin kolektivı da bölündü. Kimileri (taa çoyu) dooruluu aaramaa deyni Moldovanın Kultura, Aydınnatmak hem Aaraştırma ministerliinä «Почему Торлак позволила себе так унизить директора и коллектив?» adlı bir danışma yazdı, tanışmak için yollayıp onun kopiyalarını Gagauziyanın Halk Topluşuna, Moldova Parlamentın deputatına Nikolay DUDOGLUya hem üüredicilerin “Viitorul” profsoyuzuna. Kimileri, işsiz kalmamaa deyni, susêrlar. Kimleri da (taa azı) – açıktan sevinerlär.

Burada insannık için sölenecek laflara er kalmadı. Bölä işlär gagauzlara yaraşmêêr! Osa bunu yapannar GAGAUZ diil mi!

Akademik hem poet Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN