bolgrad_sarap_

17.11.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 707 KERÄ BAKILMIŞ

Bolgradta VII-ci şarap festival da geçti

Kasımın 11-12 günnerindä Ukrayna Respublikasının Bolgrad kasabasında geçti “Bolgrad Wine Fest 2017” festival, angısı yıl-yıldan geçer taa islää, taa geniş, taa uygun insannara deyni.

Bölä bir yortu mutlak lääzım, neçin ki bu günä kadar çorbacılar savaşêrlar işleri tamannamaa: koyunnar çobannardan evä gelerlär, şaraplar kaynêêrlar da durulêrlar, ev kuşları büük, kabaklar oldular, patlacannar, biberlär, moor patlacannar, laanalar   turşuya koyulêr. Şansora var kolay kaar da yaasın. Ama becerän işleemää,becerer şennenmää dä! Bu olayları denedik festivalin iki günündä. Herbiri buldu kendinä deyni dinnenmek eri, dostalrını da ikram etti. Bukadar çok türlü kaurmaa, kıırma hem piinir vardı nicä salt bu festivalda görmää. Dill sade görmää hem datmaa, ama vardı nicä kär satın da almaa.

El zanaatçıları da geeri kalmadılar.Ukraynanın herbir tarafından gelmiştilär kendi yaratmalarınnan. Bırada vardı kolay bulmaa türlü yaratmalar, angıları lääzımnı yaşamakta.

”Saa olun!” – deeriz herbirinä, kim pay aldı festivalda hem hazırladı onu. Saa olsun Sergey Vasilyeviç MOİSEENKO, festivalin tertip toplumun başı, ani en büük ükü alêr üstünä. Bu adam herbir adımı esaba alêr, deyni festival geçsin üüsek urda, kimsey baaşışsız kalmasın, unudulmasın, gücenmesin.

Odesa bölgesinin Gagauz kultura hem Bulgar kultura merkezleri da bu festivaldä pay aldılar. Merkezlerin zaametçileri düzdülär gözäl bir oda, angısında gösterdilär halkların evelki yaratmalarını: kilimneri, dokuma adet peşkirlerini, renkli ipliklan dikili tabloları, yaşamaktan patretleri.

Elbetki sofralar da doluydular türlü datlı imeklärlän, angıların arasında vardı sarma, kıırma, kaurma, kabaklı, gözlemää, bulgur – kurban, turşu, zarzavatlar, meyvalar hem, elbetki, eni duruk şarap ta. Musaafirleri ikram ettik ,kendimiz dä dattık. Yortuyu duyduk pek islää.

Gagauz-bulgar evimizi düzdük Anton İvanovicın KİSE, Ukrainanın Üüsek sovedin deputatı hem Yuriy Dmitriyevicin DİMÇOGLU, Odesa bölgesinin Başı yardımcısının, yardımlarınnan. Bu adamnar bir zaman unutmêêrlar kendi köklerini. Kendi çalışmalarınnan onnar hatır güderlär dedelerimizä. Allaa  versin hepsimizä saalık, kuvet hem varlık da taa çok yıl sıradan izmet edelim haklarımıza.

Olga KULAKSIZ, Odesa bölgesinin Gagauz kultura merkezin başı

BİR CUVAP YAZIN