sumeray_cenolari

18.05.2018, tarafından yazılı , LİTERATURA, POEZİYA BÖLÜMÜ, 592 KERÄ BAKILMIŞ

Brak izindän gitsin atlılar

Sümeray CENOLARİ duudu 1987-ci yılın Hederlez ayın (may) 15-dä Kosovanın Prizren kasabasında. 2010-cu yılda üüredici fakultetını başardı. 2012-ci yılda Soţial Bilgilär Üüredicilii  uurunda doktoranturasını yaptı. 2013-cü yılda tipardan çıktı onun “Umut çiçekleri” adlı poeziya kiyadı, angısına 66 peeti girdi.

Takıntılar
Zamanı  boşver.
Brak  izindän gitsin atlılar.
Saçak kuşların renk giidirmeyä bak.
Yırtılsın kara-biyaz patretlär.
Bak soluk alamıyor aaç topraklar.
Çatlamış dudaklara sürülmüş “ah”lar.
Yıl paylarını yudêr güneşlän esaplaşmalar.
Ah, ayazın keezi izümrüt aaçlar.
Zamanı boşver.
Brak izindän gitsin atlılar.
Damarlarda dolanan Aya,
üz çevirmesin kannı perdelär.
Denizlerin dili çernilalıdır,
annatsın balıklar.
Zamanı boşver.
Brak izindän gitsin atlılar.
Kuyruklu yıldızın dolayında dönän yıldızlar.
Yıldızları paklar.
Gökün yaşını içän bulutlar,
saklıdan aalar.
Zamanı  boşver.
Brak  izindän gitsin atlılar.
Saçak kuşların renk giidirmeyä bak.
Yırtılsın kara-biyaz patretlär.
Sümeray CENOLARİ, Kosova
(gagauzçası – Todur ZANET)

BİR CUVAP YAZIN