brejnevizm_1

25.03.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1414 KERÄ BAKILMIŞ

“Brejnevizma”: kendi-kendilerinä orden vererlär!

Gagauziyanın ofiţial sayatı bildirdi, ani Baba Marta ayın 23-dä “Глава гагаузской автономии Михаил Формузал наградил членов Исполнительного Комитета орденами, почетными званиями и грамотами Башкана и Народного Собрания Гагаузии”.

Gözäl bir haber. Ama nekadar gözäl – okadar fasıl da!

Hiç bir şüpä altına koymêêrız o günü ordennar, şannı adlar, gramotalar kabledän insannarın ödüllär için haklarını. Kimileri iki ödülä birdän hakk kablettilär. Bekim bu da dooru.

Ama fasıl iş açan İspolkom kendisi ordennarı kurêr sora da kendi-kendilerinä onnarı verer!

8 yılın içindä İspolkomda “işleyennerin” hem başkanın çalışmalarınnan Gagauziya darmadaan oldu. İnsannar diri kalmak için aşırılara kaêrlar. İş yok, bolniţaları yok ettilär, şkolalar kapadılar. Burada sa – ordennar! Burada, gagauz halkın önündä dizçä çöküp, gagauzlar onnarı prost etsinnär deyni mitani yapsınnar lääzım. Onnar sa hiç utanmadaan ödülleri alêrlar. Hiç birisi demedi: Almêêrım, zerä utanêrım!” Hepsi aldı!

Bu esapsızlıı açıklamaa deyni laf etişmeer. Hiç bir laf etmeer! Taa doorusu eter, ama gazeta sayfaları o laflara dayanamayacek. Bilmeerim nasıl halk dayanır?!

8 yılın içindä İspolkomda “işleyennerin” bu ödüllerinä haklarını başka bir İspolkom yada eni Başkan tanıyaydı – iş başka işti. Bölä sa iş “brejnevizma”ya benzeer. Etika soruşlarını hiç dürtmeerim da.

BİR CUVAP YAZIN