buukelci_preskonferentiya_

14.07.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 509 KERÄ BAKILMIŞ

Bu Enseyiş günüdür. Türk halkın Enseyişidir. Bu Enseyişi en ii şekildä kazanmıştır!

(Türkiyenin “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” yortusunnan ilgili Büükelçi Hulusi KILIÇın preskonferenţiyası)

2017-ci yılın Orak ayın (iyül) 14-dä, Türkiye Respublikasının “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” yortusunnan ilgili olarak, Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçiliindä T.C. Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ bir preskonferenţiya yaptı.
buukelci_preskonferentiya_2

Preskonferenţiyanın başında Büükelçi Hulusi KILIÇ açıkladı, ani jurnalistlärlän büünkü buluşması FETÖ teror organizaţiyasının bıldır Türkiyedä yaptıı devlet devrimi denemesiinnän ilgili.

Preskonferenţiyanın ana bölümünä geçmektän öncä, jurnalistlär tanıştılar 2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın 15-si – nışan “AS”) gecesi FETÖ teror organizaţiyasının savaştıı yapmaa devlet devrimi denemesini annadan  “15 Temmuz – Milli İradenin Zaferi” (“Orak ayn 15-şi – Milli İstediinin Enseyişi” – türkçedän gagauzçaya “AS” çevirmesi) patret sergisinnän hem siirettilär kısa bir kino – “Ne oldu 15 Temmuz gecesi? Başarısız devlet devrimi denemesi adım adım”.

Preskonferenţiyanın ana bölümünä geçmesindä, Büükelçi Hulusi KILIÇ söledi, ani o gecä Ankaradaymış, da kendi gözünnän görmüş hem yaşamış 15 Temmuz gecesi olaylarını.
buukelci_preskonferentiya_3

Hulusi KILIÇ: “Fetullahçı teror organizaţiyası, halkın vergilerinnän alınan tankları, uçakları halka karşı kullandı. O gecä 250 şehitimiz var. Allahtan rahmet dilerim. 2000-dän zeedä da yaralanmız var…

Onnarın neetiydi Türkiyedä demokratiyayı yıkmak, Prezidentımızın canını almak. Parlamentı bombaladılar, deputatlarımız içerdäydi. Milli İstihbarat Teşkilatımızı bombaladılar. Speţnazı bombaladilar. Poliţiyayı bombaladılar. İstanbul buazın köprüyü kapattılar. Aeroportu kapattılar. İstanbul gubernatorluunu bastılar, poliţiyanın baş merkezini bastılar.

Sayın Prezidentımızın çaarısıylan halk sokaa döküldü hem tanklara karşı güüdelerini duvar koydu. Ankarada Prezidentın rezidenţiyasını da bombaladılar. Haliz bir hayınnı devlet devrimi denemesi. Bän hiç bir milletä bölä gecenin yaşamasını geçirsin istemäm. Sonuç – 16 Temmuz sabaası güçlü bir Türkiye, uyandı halkımız! Demokratiyaya sayıp çıktık. Öneticilerimizä, liderlerimizä, Cunhurbaşkanımıza, Başbakanımıza sayıp çıktık. Birlik olduk, halk olarak. Bütün politika partiyaları bir araya geldi. Dünneyä büük bir mesaj verdik. Bän da bu milletin vatandaşı olduum için bir hodulluk duydum kendi içimdä kendi milletimdän”.

Sora Türkiye Büükelçisi kısadan annattı FETO başı Fetullah Gülenin kim olduunu: “Bu – sade başlangıç şkolasını başaran bir imam. Etmişinci yıllardan başlayan, insannarın ii neetlelerini kullanıp, organizaţiayasını kurdu. Bu devlet devrimi denemesinä gidän yol 45 yıllıktır. Çeşitli memleketlerdä okullar açtılar. İnsan onnarı inandı, okullara geldi. 98-ci yılda da Amerikaya, Transilvaniyaya gitti, orada erleşti. Orda yaşêêr hem 18 yıl Türkiyeyä gelmedi. Bütün operaţiyayı oradan önetti. 150 memlekettä okulları var. Burda da 5 okul var. Onnar devlet devrimi denemelerini hazırlamakta alatlamêêrlar”.

Devlet devrimi denemesindä hem ondan sora dünneyin yaptıklarına geçeräk Hulusi KILIÇ dedi: “Bu devlet devrimi denemesindän sora bizä kimi dost devletlär dost oldu. Bunnnarın içindä, belliki, Moldova da var. Yazık, dost görünän kimi devletlerdä bunnara kapuları açtılar hem sıyınmak merkezi olarar kabul ettilär kendilerini. Onuştan terora karşı koymakta mutlaka birlik olmak lääzım. Çok sayıda teroristin Evropa devletlerinä gittiini bileriz. Onnarın repatriaţiyasını isteeriz. Yazık, bu günädän bunda sonuç alamadık”.

Sora Türkiye Büükelçisi söledi, ani “Türkiyedä devlet üstolan durum rejimi kuruldu, ama bu üstolan durum rejimi halka karşı diil, teroristlerä karşı kuruldu. Bu durumda aaraştırmalar teror organizaţiyasının çok azalarını üzä çıkardı. Bunnarın “Bailong” dedikleri kendi aralarında haberlişmä sistemini sapladık – 120 bin azası var bunun. Kimsey şüpä etmesin – bunnar fetocu teror organizaţiyasını azalarıdır!

Dünnä liderlerinä danışmaları açıklayarak Hulusi KILIÇ dedi: “Biz dost memleketlerdä çok kerä çaarıda bulunduk. Cunhurbaşkanımız, Başbakanımız, Bakanımız çaarıda bulundu – bizmnän bu konuda işbirlii yapsınnar. Terorun dini milleti yok, teror – terordur!”.

Türkiyenin bu günkü geografiya eri durumunu Türkiye Büükelçisi bölä açıkladı: “Türkiye, gerçektän, çok bir zor geografiya erindä bulunêr. Bu gün PKKylan hem DEAŞlan (“İslam devleti” organizaţiyası – nışan “AS”) cenk eder. Bir da bu teror organizaţiyası çıktı başımıza. Hepsi lääzım bilsin, ani türk halkı güçlü bir halktır hem bu üç terorist organizaţiyalarını tepeleyecek. Büün Siriyadan hem İraktan gelän 3,5 milion kaçak insana Türkiye ev saabillii yapmaktadır. Biz 6 yıl 3,5 milion insanı doyurêrız, içtireriz, giidireriz, saalıklarına bakêrız, okullara göndereriz – bölä bir milletiz biz. Büün dünnä insana yardım edän memleketlerin arasında ilk sıralarda er alêrız. Hem mal yapmakta dünnädä ilk erlerdäiz. Onuştan Türkiyenin dostluu çok önemlidir”.

Moldova-Türkiye terorizmaya karşı ilişkileri için annadarak Hulusi KILIÇ dedi: “Moldova bizim dost devletimizdir. Burada yaşayan insannar dost hem kardaş insannardır. Bir yılın içindä Moldovanın premyer-ministru yardımcısı, dışişleri hem Evropaya integraţiya ministrusu Andrey GALBUR, Moldova primyer-ministru yardımcısı hem ekonomika ministrusu Oktavän KALMIK, Moldova içişleri mimistrusu Alexandru JİZDAN Türkiyeyä gitti hem teror organizaţiyasının yaptıı zulumnuklarını gördülär. Sizdän onnara gidip bunda fikilerini almaa arzu ederim”.

Geçeräk Moldovada bulunan fetullahçıları şkolaları için Türkiye Büükelçisi açıkladı: “Burada 5 okul var, bilersiniz, hem bu okulların devrenini arzu ederiz. Moldovanın bu konuda bizimnän işbirliini yapacıını inanêrız. Bu okullarda üürenän uşakları biz kendi uşaklarımız olarak kabul ederiz. Ama burda görev yapan, üüredici hem öneticilerin terorist olduunu da söleeriz. Bunu, buyurun, yannış annamasın kimsey. Bunnarı teror organizaţiyası azaları olarak kabul ederiz biz. Bunnarın da Türkiyeyä dönmesini arzu ederiz. Bu devren olacek okullar üüredicilik yapısını biz taa yukarı taşıycez. İnanêrız, ani bu proţes pozitiv olacek”.

T.C. Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Türkiye Respublikasının “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” yortusunnan ilgili preskonferenţiyayı bölä kapattı: “Bu devlet devrimi denemesinin birinci yıldönümünü biz Demokratiya hem Milli Birlik Günü olarak kutlayacez. Bu Enseyiş günüdür. Türk halkın Enseyişidir. Bu Enseyişi en ii şekildä kazanmıştır! Yaarın saat 17:00 Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçiliindä Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi Bayramı “Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nä bir reçepţiyamız var. Sizleri orda görmäk isteeriz. Tekrar geldiiniz için çok şükür ederim”.

Yazdı Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN