albom_gagauzlar

07.12.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 419 KERÄ BAKILMIŞ

Bu fotoalbom – Gagauziyaya ayırı bir bakış

Tipardan çıktı gagauzlar için eni bir kiyat – “Gagauzlar – Moldova Respublikasının Ortodoks Türkleri” fotoalbumu, angısını hazırlamış İtalyadan patretçik Alessandro VİNCENZİ, ani 2017-2018 yıllarında Gagauziyada bulunmuş hem gezmiş Gagauz Yerin kimi küülerini hem kasabalarını.

Bu fotoalbom – Gagauziyaya ayırı bir bakış: içtän hem ofițial şablonnarından kaçmak. 112 sayfalık kiyatta 3 dildä (romınca, gagauzça, angliyca) annadılêr sıradan gagauzların sıradan yaşaması – ölä nicä var halizdän.

Fotoalbomu hazırlayan Alessandro VİNCENZİ duudu 1973-cü yılın Kirez ayın (iyün) 26-da İtaliyanın Bologna kasabasında. Ana kasabasında başardı institutun biolgiya bilimneri fakultetını. CAPTA azası, fotograflar hem fotojurnalistlär komandası, ani kuruldu her taraftan fotojurnalistikayı hem bu uurda bakışlarlan ustalık işlerini ilerletmää deyni.

Fotoalbom çıktı Gheorghe ERİZANU önderciliindä “CARTİER” basım evindä. Onun ön sözünü yazdı moldovan yazıcısı Adrian ÇİBOTARU (CİUBOTARU). Albomun tekstlarını gagauzçaya çevirdi Todur ZANET.

foto_albom_1
foto_albom_2
foto_albom_3
foto_albom_4
foto_albom_5

Anaktar sözlär : , , , ,

BİR CUVAP YAZIN