aydarbek_sarmanbetov

27.12.2020, tarafından yazılı , CÜMNE, LİTERATURA, LİTERATURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 778 KERÄ BAKILMIŞ

Bu – kırgız literaturasının diri klasiin Aydarbek SARMANBETOVun yılı oldu!

Nicä artık bilersiniz, bu yıl Barış elçileri – “2021-ci yılın Halklararası barış literatura premiya”sının kabletti gagauz halkının büük dostu, halkımızı Kırgızistanda tanıdan büük yazıcı hem aydınnadıcı, kırgız literaturasının büünkü diri kalasii Aydarbek SARMANBETOV. Bu Canabisinin bu yılkı 11-ci halklararası ödülü oldu.

Sade 2020-ci yılda Aydarbek SARMANBETOVun еaman 20 kiyadı (original, başka dillerdän çevirili hem yabancı dillerä çevirilän kiyatlar) tipardan çıktı. Onnarın birisi oldu Kırgız Respublikasının Prezidentın yanında olan Devlet dili Devlet komisiyası çıkardıı “КАРАЖОРГО, АКБОЗАТ” adlı kiyat, neredä, bir kapak altında, neredä verili Canabisinin kırgız dilinä  çevirdii türk dünnäsının türk milletlerin üstün olan yazıcılarının hem poetların yaratmaları (bak: http://anasozu.com/gagauzlari-kirgizstanda-literatura-uurunda-taniyerlar/).

Kutlêêrız kırgız literaturasının diri kalasiini Aydarbek SARMANBETOV hem teklif ederiz okuyasınınz ne yazdı geçennerdä Canabisi için kırgız jurnalisti Dukturbek YUSUPOV: “İnsan ecelleri, onnar – herkezi kendi başına, bakmadaan ona, ani biz toplu işêêrız hem geler, ki bizdä hepsicii hepsinin lääzım olsun. Yazıcıların ecelleri sa heptän naazlıdır. Var yazıcılar, ani aklıma getirerlär çalışkan hem akıllı çiftiyi, ani taa Dan Erleri armadaan kalkêrlar da sessiz, gürültüsüz, gösterişli aktivliksiz hem gençlilik kurulmamasınnan yapêrlar kendi zor işini. Bu türlü çiftçilär arasında var Aydarbek SARMANBETOV da.

Aydarbek SARMANBETOV – yazıcı, ani annêêr hem üräännän duyêr yaşamayı, becerer görmää onun en incä özünü, keskindän hem derindän duyêr onun tabiatını, onun kaynaklarını. Onun için doorudan var nicä demää, ani Canabisi o prozacılardan, angıların yaratmaları karşılêêr milli literaturamızın büünkü isteyişlerini.

Sevinçli, ani literaturaya gidän insannarın arasında taa sık peydalanêr onnar, kim istämeer boş cömertlik hem omuza urmasını ne okuyculardan, ne da kritikacılardan. Bu pek önemni – taa ilk adımnarından kendibaşınalık! Aydarbek SARMANBETOV okuycuların bakışını çekti kendisinin halizdän yazıcılık kendibaşınalıınnan.

Demeli, eni yıla karşı kırgız yazıcısı oldu halklararası barış literatura premiyasının laureatı. Bilmeerim, angı adlarlan hem kimin adlarınnan milli literaturamızın istoriyasına girecek şindiki yıl, bana deyni sa bu – Aydarbek SARMANBETOVun yılı! Hem isteerim ilk öncä dolaylara ötmää: paalı okuycular, respublikamızda duudu eni klasik!..”

Biz da deeriz: Kutluca olsun!

Akademik hem yazıcı Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN