sarap_DSC03124

09.11.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 765 KERÄ BAKILMIŞ

Bu yıl “Gagauz şarabın yortusu” Kasımın 4-dä geçti

Kasımın 4-dä, Komrat kasabasının baş meydanında geçti “Gagauz şarabın yortusu”, angısına musaafir oldular Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA, Moldova Prezidentı İgor DODON, Türkiye Kişinev Büükelçiliin mustaşarı Erdoğan ODABAŞ hem Moldovada başka diplomatları, Kişinev TİKA Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Moldova Parlamentın viţe-spikerı Vladimir VİTÜK, Moldova Parlamentın deputatları, Rusiyadan senator Sergey FÖDOROV, IV-cü Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2018” forumunda pay alan insannar, Azerbaycan Yazıcıların delegațiyası hem başka insannar.
sarap_DSC03155

“Gagauz şarabın yortusu”nun ofițial açılışında musaafirlerin önündä Gagauziyanın ansamblilerindän hem yaratmak kollektivlarından uşaklar “Sana Gagauziya” flashmob (angliycadan: birdän kalabalık) yaptı. “Düz Ava” ansamblisi oynadı bir gagauz oyununu hem kongazlı artist Andrey PALİK çaldı kendi türküsünü “Şarapçık”.
sarap_ficici_

Yortunun ofiţial açılışından sora, sțenada verildi yortunun ödülleri.  “Gagauz şarabın yortusu”nun Büük (Gran-pri) Ödülünü kabletti “Vinariya Bostovan” kompaniyası. Kalan ödülleri kablettilär “Tomay-Vinex”, “Kazayak-vin” hem “Komrat şarapları” şarap fabrikaları.
sarap_DSC03131

Sora da, Gagauziya Başkanın önderciliindä, baş musaafirlär başladılar tanışmaa meydanda kurulan rayonnarın hem şarap firmaların aullarını. Aulların insannarı da, musaafirlerä karşı çıkıp, karşlardılar onnarı tuz-ekmeklän hem şenniklän, konakladılar gagauz milli imeklerinnän hem ikram edärdilär gagauz şarabınnan.

Bundan kaarä gagauz oyunnarını, şenniklerini hem şarapçılık uurunda becerikliklerini da gösterärdilär. Ölä, Çadır rayonun aulunda “Deonis TANASOGLU” adına gagauz milli teatrusunun artistleri gösterdilär bir sțenka dramaturg Todur ZANETin “Büülü maaza” pyesasına görä.

Yortuda el ustalar kendi mallarını sergeledilär hem sattılar. Bundan kaarä konţert da gösterildi.

BİR CUVAP YAZIN