bucak_kizlari_

01.12.2016, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1283 KERÄ BAKILMIŞ

“Bucak kızları” tutuşturdu yıldızları

Kasımın 27-dä Çadır kasabasının kultura Evindä seftä geçti “Bucak kızları” konkursu. Angısında pay aldı 8 kız Gagauziyanın Aydar, Baurçu, Beşgöz, Kıpçak, Tomay küülerindän, Çadır kasabasından hem komçu Taraklı rayonundan.

Nicä bildirdi konkursu hazırlayan hem Çadır kasabasının Kulturanın tek Merkezin başı Lübov KASIM “konkursta birkaç basamak vardı: milli giyimnär, “Şan minudu”, “Sidänka”, milli imeklär, el işleri. Bundan kaarä herbir kız lääzımdı annatsın neleri lääzım yapmaa, ani kendi Vatanında kalmaa”.

“Bucak kızları” konkursunu hazırlayannar taa baştan karar almışlar, ani erleri nominaţiyalara görä payetmää, konkursta tek enseyän olmasın deyni. Onuştan hepsi kızlara baaşışlar hem diplomnar verildi hem, nominaţiyalara görä, erlär payedildi:

- “Bucaan sedefi”Mariya TOPÇU (Tomay küüyü);

- “Fotomodel”Alöna PENEGİNA (Çadır kasabası);

- “Usta”Yuliya SEİZ (Komrat kasabası);

- “Duan yıldız”Maya MOLLA (Beşgöz küüyü);

- “Dilber”Diana KAZANCI (Kıpçak küüyü);

- “Kıvrak”Mariya TERZİ (Aydar küüyü);

- “Gülüş”Födora ARNAUT (Baurçu küüyü);

- “Yakışıklık”Viktoriya RAYKU (Taraklı kasabası).

“Bucak kızları” konkursun özel musaafiri oldu Kişinev TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN.

Konkursa katılannara hem siiredicilerä kendi yaratmaklarını gösterdilär Valkaneştän “Yıldızlar” ansamblisi, Komrattan ansambli “Düz Ava” hem Taraklı kasabasından artistlär.

BİR CUVAP YAZIN