Bucak_sesleri

14.07.2016, tarafından yazılı , KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 977 KERÄ BAKILMIŞ

“Bucak sesleri – 2016” konkursu oldu

Petrov gününä karşı, Orak ayın 10-12 günnerindä, Çadır kasabasında, Baurçu hem Caltay küülerindä “Bucak sesleri – 2016” etnoestrada muzıkasının halklararası konkursun etapları geçti.

Gagauziya İspolkomun hem sponsorların parasınnan konkursu hazırladı gagauz türkücüsü hem Moldovanın şannı artistı Pötr PETKOVİÇ.

Konkursta 10 devlettän 15 türkücü pay aldı. Onnarın becerikliini hem artistliini 9 kişilik juri kantarladı.

“Bucak sesleri – 2016” konkursunda I-ci eri hem 1000 dolar ödülü aldı Belorusiyadan türkücüyka Diana LUGİNA.

İkinci eri paylaştılar Ukraynadan Aleksey KOZAREV hem Moldovadan Sergey MIŢU. Onnara Bulgariyaya dinnemäk putövkaları verildi.

BİR CUVAP YAZIN