valkanes_usak_bascasi_4

17.05.2018, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 272 KERÄ BAKILMIŞ

Bulutlu havada güneşli buluşmak

2018-ci yılın Hederlez ayın (may) 14-dä Valkaneş kasabasının “Akça” 4-cü uşak başçasında geçti bir sabaalık, ani adandı akademik hem poet Todur ZANETlän buluşma yortusuna hem Canabisinin olacek 60-cı yıldönümünä.
valkanes_usak_bascasi_4 (1)

Bakmadaan ona ani o günü hava bulutluydu hem sabahtan yaamur yaadıydı, buluşmak pek gözäl hem güneşli geçti. Uşaklar sevinmeklän hem tuz-ekmeklän karşıladılar anılmış yazıcımızı. Onnar büük havezlän gösterdilär kendi bilgilerini gagauz poetımızın yaratmalarında, okudular Canabisinin peetlerini Vatan, tabiyat, yıl zamannarı hem ev hayvannar için, çaldılar türkü ana dilindä, gösterdilär masalı “Seftä kazanılmış para”. Açan uşaklar başladılar çalmaa “Oglan” halk türkümüzü, onnarlan bilä, ayakça, sansın bir Gimnada, türküyü çaldılar uşak başçamızım zaametçişleri, analar-bobalar hem paalı musaafirimiz da. Sabaalıın bitkisindä hepsi toplandı bir büük foruya.
valkanes_usak_bascasi_4 (2)

Sabaalıın sonunda Todur ZANET baaşladı kendi kiyatlarını hem “Ana Sözü” gazetayı uşak başçamıza hem uşaklarımıza, urgulayıp, ani hepsi uşaklar pek gözäl okudular peetleri, talantlı oynadılar hem türkü çaldılar. Ayrıca Canabisi verdi “Böcecik” kiyadını başçamızın büük grupasından Mişa KREŢUya, angısı becerili artistliklän masalda pay aldı hem pak bir gagauzçaylan peetleri söledi.
valkanes_usak_bascasi_4 (3)

İsteerim saa ol demää hepsi işçilerimizä, kim pay aldı bu sabaalıın hazırlanmasında, metetmää onnarın hazırlıklarını hem uşakların terbiedilmesindä zaametlerini. Bu insannar: üüredicilär Vera TRONÇU hem Nadejda MİTİŞ, hem da muzıkada üüredici Oxana GÜZELİ.
valkanes_usak_bascasi_4 (4)

Bız çok sevindik, ani Todur ZANET saydı bizim küçük başçamızı, da, zaametini saymadaan, geldi bizä musafirlärä. Bütün ürektän çok saa olsun, dileriz ona saalık, uzun ömür hem da taa çok-çok ilerletsin bizim Ana dilimizi – paalı gagauz dilimizi!
valkanes_usak_bascasi_4 (5)

Mariya İvanovna BALAS, Valkaneş kasabasının “Akça” 4-cü uşak başçasının başı

BİR CUVAP YAZIN