hapugalar

15.02.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 938 KERÄ BAKILMIŞ

Bütün gagauz halkı da lääzım her ay kişi başına 3 bin 637 ley kabletsin! Diil salt nestelär!

Aman Allahım, bu esapsızlık hem yalancılık taa nekadar sürtecek? Genä onnara, e İnsannara nezaman olacek?

Sovetlär Birlii daalarkana bütün gagauz halkı ayaa kalktı da kurdu kendisinä bir devletlik. Ama bu devletliktän faydalandı hem durmamayca faydalanêrlar sadä birkaç kişi: Stepan TOPAL, Mihail KENDİGELÄN, Leonid DOBROV, İvan BURGUCU hem taa birkaç nestä.

Bu kişilär durmamayca, yıl ba yıl, kablederlär türlü ödeklär gagauzların sırtından. Te bu yıl da

Gagauziyanın İspolkomu karar aldı 2018-ci yılda bu kişilerä her ay ödemää 3 bin 637 ley, “onnarın Gagauziya önündä kıymetleri için”.

Ama durun, bütün gagauz halkı da! lääzım her ay kişi başına bölä para kabletsin, zerä GAGAUZ HALKIN Gagauziyanın önündä şannı hem kıymetli çalışmaları bu kişilerin çalışmalarından taa büük.

Bir da hep “Gagauziya önündä kıymetleri için” bu yıl iki kişiyä taa bölä para ödenecek: iki Geroy Soţialistiçeskogo Truda Nikolay GEORGİOGLUya hem İlya ARNAUTa. Nicä olardılar “Geroy Soţialistiçeskogo Truda” biz bileriz. Ama şindi laf bunun için gitmeer. Laf bu kişilerin sözdä “kıymetlii” için.  Bunnarın Gagauziya önündä ne kıymetleri var?! Gagauziyamızı kurarkana onnarın ne “gıkı” ne “mıkı” birerdä işidilmäzdi. Da şindi genä onnara, e İnsannara nezaman olacek?

Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN