Aaclik_kurbannari

24.02.2017, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, TEATRU BÖLÜMÜ, 1330 KERÄ BAKILMIŞ

Büük AAÇLIIN 70-ci kara yıldönümünä “D. TANASOGLU” adına gagauz Milli teatrusunda “Aaçlık kurbannarı” spektaklinin premyerası olacek

Çadırdakı “Dionis TANASOGLU” adına gagauz Milli teatrusu bildirer, ani Küçük ayın 25-nä saat 16:00-da olacek premyera “Aaçlık kurbannarı” spektaklisinä, angısı koyuldu Todur ZANETın “Aaçlık kurbannarı” pyesasına görä. Spektaklinin rejisöru – Mihail KONSTANTİNOV.

Spektakli adandı 1946-1947 yıllarında gagauzlara karşı yapılan Büük AAÇLIIN 70-ci kara yıldönümünä .

Spektaklidä bir aylenin üç günnük yaşamasında annadılêr o unudulan kara günnär için.

Premyeraya çaarıldılar Gagauziyanın öndercileri, Gagauziya Halk Topluşu deputatları, İzpolkom azaları, Moldovadakı diplomat misiyaların temsilcileri, Moldova Parlamentın deputatları, kultura, cümne hem politika insannarı, jurnalitlär hem sıradan insannar.

Premyera olacek Cadır kasabasının Kultura Evindä. Giriş biledin paası – 20 ley.

BİR CUVAP YAZIN