kostandoglu

14.08.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1718 KERÄ BAKILMIŞ

Büük adamdı, İnteligent adamdı, Adam gibi adamdı!

İvan Födoroviç KONSTANDOGLU (12.02.1936-13.08.2015)

Harman ayın 13-dä raametli oldu gagauzların Büük adamı, üüredici, Ministru yardımcısı İvan Födoroviç KONSTANDOGLU.

İvan Födoroviç duudu Tomay küüyündä. O küçükkänä, Konstandoglu aylesi represiyalara düştü. Bu beterä da, Tomay küüyündä kaçıp, onnar erleşti Çok Meydan küüyündä. Burada  İvan Födoroviç büüdü hem çok yıllar yaşadı. Akıllı hem terbiedilmiş bir uşak oldu. Eni yaşamakta kendi erini buldu. Üürendi üüredici. Şkolalardan kaarä, çeşitli devlet strukturalarında büük erlerdä işledi. Çok yıllar oldu Kişinev kasabasının üüredicilik Upravleniyasının başı. Üzlärcä insana yol verdi.

XX-ci üzyılın 90-cı yıllarında Moldova üüredicilik Ministrusunun yardımcısı işledi. Burada İvan Födoroviç KONSTANDOGLU çok çalıştı, ani gagauzlar kendi ana dilini üürensinnär. Durmamayca savaştı, ani gagauz dili latin grafikasına geçsin deyni. Zaamet etti, ani Kişinev pedagogika Üniversitetında gagauz hem romın dilindä gagauz grupaları olsun.

İvan Födoroviç KONSTANDOGLU Gagauziyanın Şannı vatandaşı adını taşıyardı, SSSR hem Moldova devlet ordennarına saabisiydi.

Büük adamdı, İnteligent gibi adamdı, Erindä adamdı, Adam gibi adamdı!

Topracıın ilin olsun! Allaa kabletsin Canabini saa yanına.

Todur ZANET

BİR CUVAP YAZIN