iordan_gunu_kongaz

19.01.2021, tarafından yazılı , CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 264 KERÄ BAKILMIŞ

Büük ayın 19-da İisuz Hristozun vatiz Günün bakılêr

Hristian kalendarinä görä, Büük ayın 19-da Kurtarıcı İisus Hristoz vatiz edilmiş İordan deresinin sularında. Vatiz etmiş onu prorok İoan Vatizedici.

Bu klisä yortusunnan ilgili bu gündä kliselerdä büük slujbalar yapılêr, vatiz ediler hem ayazma okunêêr.

Kurtarıcı İisus Hristoz vatiz gününä gagauzlar Ay Yordan, Yordan günü, Ayazma yada Vatiz günü deerlär. Sayılêr, ani Ay Yordanda (Büük ayın 19-da) hem Ay İvanda (Büük ayın 20-dä) okunan ayazma bir yıl bozulmêêr, faydalı kalêr hem ilaç erinä kullanılêr.

Ayazma okuyarkan, açan popaz ayazma içinä kruçayı sokêr, klisä aulu içindä yada klisä eşiklerindä duran adamnar tüfeklerdän patladêrlar (cadıları hem yabanıları ürkütmää deyni). İnsannar kurşunnarın kiyattan tıkaçlarını toplêêrlar, zerä onnar ayozlu sayılêr hem korku için ilaç olêr.

Hristiannar sayêr, ani bu gündä enidän vatiz olêrsın. Onuştan iki vatiz var: “Küçük vatiz” hem “Büük vatiz”. Küçük vatiz klisä içindä hem aulunda olêr (popaz ayazma serper). Büük vatiz klisä pınarının yada derenin yanında olarmış. Bitki yıllar gagauz küülerindä hem kasabalarında insannar derä hem göl sularında “Büük vatiz” adetini dirilderlär.

Evel Ay Yordan günündä atlı yarışlar olarmış hem gelinnär bu gündä steonuzluk fistannarını giyärmişlär”.

BİR CUVAP YAZIN