iordan_gunu_kongaz

21.01.2015, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1387 KERÄ BAKILMIŞ

Büük ayın 19-da Kurtarıcının vatiz Günün bakıldı

Hristian kalendarinä görä, Büük ayın 19-da prorok İoan Vatizedici Yordan deresinin sularında vatiz etmiş Kurtarıcı İisus Hristozu. Onuştan bu gündä kliselerdä büük slujbalar olêr, vatiz ediler hem ayazma okunêêr, tüfeklerdän patladılêr. Bu günä gagauzlar Ay Yordan, Yordan günü, Ayazma, Vatiz deerlär. Sayılêr, ani Ay Yordanda hem Ay İvanda (Büük ayın 20-dä) okunan ayazma bir yıl bozulmêêr hem ilaç erinä kullanılêr.

Ayazma okuyarkan, açan popaz ayazma içinä kruçayı sokêr, klisä aulu içindä yada klisä eşiklerindä duran adamnar tüfeklerdän patladêrlar (cadıları hem yabanıları ürkütmää deyni). İnsannar kurşunnarın kiyattan tıkaçlarını toplêêrlar, zerä onnar ayozlu sayılêr hem korku için ilaç olêr.

Hristiannar sayêr, ani bu gündä enidän vatiz olêrsın. Onuştan iki vatiz var: “Küşük vatiz” hem “Büük vatiz”. Küçük vatiz klisä içindä hem aulunda olêr (popaz ayazma serper). Büük vatiz klisä pınarının yada derenin yanında olarmış. Bitki yıllar gagauz küülerindä hem kasabalarında insannar derä hem göl sularında “Büük vatiz” adetini dirilderlär.

Bu yıl Kongaz hem Komrat “Büük vatiz” göldä oldu. Göllerdä buz kalındı. Onuştan buzu kruça biçimindä kesip, göldä suyu açtılar (bu açık erä “iordan” deerlär).

Kongazda Büük ayın 19-da, küüyün klisesindä slujbadan sora, Büük vatiz yapmaa deyni göl kenarına toplandı otuzdan zeedä kişi. Kenarda masa kuruldu. Sora popazlar slujba yaptılar hem gölün suyunu ayozladılar.

Slujbadan sora insannar sıravardı suya dalmaa başladılar. Stavrozlarını yapıp, üçär kerä suya daldılar. Büük vatiz yapannarın arasında vardı adamnar da, karılar da uşaklar da. Vatiz candan dualar hem büük şennik içindä geçti.

Not. Evel Ay Yordan günündä atlı yarışlar olarmış hem gelinnär bu gündä steonuzluk fistannarını giyärmişlär”. 

BİR CUVAP YAZIN