Gagauziyada_potop (8)

29.09.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1163 KERÄ BAKILMIŞ

Büük kurak belasından sora Gagauziyaya su belası geldi

Ceviz ayın (sentäbri) 29-da bakırdan dökülän yaamurların suları Komrat kasabasında, Dizgincä, Kongazçık, Bucak hem taa başka küülerdä büük zararlar yaptı.

Komradın Yalpug deresinin tarafında 35 evi sellär bastı. Orada su 1,5-2 metrayadan kalktı. Bu evlerin en aazdan 10-15-şi enidän yapılsın lääzım. Kalanına da büük tertiplemeklär lääzım olacek.

Dizgincä küüyündä 37 evä zarar oldu. Burada sular küydeki gölün tıynaanı aldılar da oradan kopuşan su Komratta çevrä yolunu yapan Türkiyedän “Onur” kompaniyasının Bucaktakı erleşim erinä geldi, alıp tehnikayı, maşinaları hem 150 kişilik yataklı vagonnarı.

Kongazçıkta 57 evä su girdi hem yolları sellär aldı. Küüyün Kultura evi suylan doldu.

Bu büük belaylan ilgili Komrada hemen geldi Moldovanın Premyer-ministrusu İon KİKU da Gagauziya Başkanınnan İrina VLAHlan, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSAylan, Komrat Primarı Sergey ANASTASOVlan Komratdın Yalpug deresinin tarafında belaya düşän insannarlan buluştu hem erindä katastrofaylan tanıştı. Nedän sora Gagauziya İspolkomunnan hem GHT öndercilerinnän bir toplantı yaptı, açıklayıp, ani Moldova Pravitelstvosu yaamur beterinä belaya düşän herbir insana yardım edecek.

Kasabaların hem küülerin primariyalarına verildi 10 gün zararın esabını çıkarmaa deyni.
Gagauziyada_potop (7)
Gagauziyada_potop (2)
Gagauziyada_potop (9)
Gagauziyada_potop (3)
Gagauziyada_potop (4)
Gagauziyada_potop (6)
Gagauziyada_potop (5)

Patretlär: anasozu.com, nokta.md, gagauzinfo.md, gagauzyeri.md

BİR CUVAP YAZIN