tc_buuyukelci_komratta_2

14.10.2016, tarafından yazılı , CÜMNE, POLİTİKA BÖLÜMÜ, 1842 KERÄ BAKILMIŞ

Büükelçi Hulusi KILIÇın Gagauziyaya ofiţial vizitı başladı

Canavar ayın (oktäbri) 14-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi sayın Hulusi KILIÇ Gagauziyaya ilk ofiţial vizitınnan geldi.

Komratta Başkannık binasının önündä Canabisini tuz-ekmeklän Gagauziya öndercileri karşladılar hem kendisinä gagauz halk oyunnarı gösterildi.

Sora Büükelçi Hulusi KILIÇ göz gözä buluştu Gagauziya Başkanı İrina VLAHlan hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOVlan. Sora da Canabisi, Gagauziya öndercilerinnän birliktä, İspolkom azalarınnan hem Halk Topluşu deputatlarınnan görüştü.

Buluşmalarda sayın Hulusi KILIÇ urguladı, ani onun daavası: “Türkiye Respublikasının hem Moldova Respublikasının arasında ilişkileri taa da pek kaaviletmää, bunun içindä Gagauziya da var” – bildirer Gagauziyanın ofiţial saytı.

Gagauziya tarafı şükür etti Türkiyeyä o yardımnar için, ani Türkiye tarafından avtonomiyada TİKA yolunnan yapılêrlar. Gagauziya Başkanı urguladı, ani o yardımnarın en sonu: Çadırda seldän zarar görän aylelerä TİKA tarafından eni evin yapılması.

Büükelçi Hulusi KILIÇ urguladı, ani Türkiye ileri dooru da Gagauziyada infrastruktura hem kultura proektların aslıya çıkarmasında yardımcı olacek.
tc_buuyukelci_komratta_0

Buluşmadan sora Türkiye Kişinev Büükelçisi sayın Hulusi KILIÇ Valkaneş kasabasının Kurban yortusunun kutlamalarında yollandı.

BİR CUVAP YAZIN