Buukelci_Kartal_orden

11.07.2016, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 2070 KERÄ BAKILMIŞ

Büükelçi Mehmet Selim KARTALa “Ordinul de Onoare” verildi

Orak ayın (iyül) 11-dä Moldova Respublikasının Prezidentı Nikolae TİMOFTİ Devlet Rezidenţiyasında buluştu Türkiye Respublikasının Moldovada Kişinev Büükelçisinnän Mehmet Selim KARTALlan.

Bu buluşmanın sebepi: Büükelçi Mehmet Selim KARTALın Moldovada diplomatlık çalışmalarının sona varmasınnan ilgili, bildirer Moldova Prezidentın pres-slujbası.

Buluşmada Prezident Nikolae TİMOFTİ şükür etti Canabisinä iki devlet arasında islää ilişkileri kurmaa deyni çalışmalar için, angılarını diplomat mandatı vakıdında Büükelçi Mehmet Selim KARTAL becerdi üüsek uura kaldımaa.

“Moldova hem Türkiye arasında dostluu hem işbirlii kaavileştirmäk uurunda üüsek çalışmaları için” Prezident Nikolae TİMOFTİ verdi Büükelçi Mehmet Selim KARTALa Moldova Respublikasının “Ordinul de Onoare” ordenını.

Kendi tarafından Büükelçi Mehmet Selim KARTAL şükür etti Prezident Nikolae TİMOFTİya bu laflar hem tanımak için hem da dedi: “Sizi bir devlet adamı olarak tanıdım, angısı herzaman kanonnarı saydı. Siz halizdän oldunuz bir kapitan, angısı becerdi geçirmää gemiyi bulanık sular içindän”.

Foto – http://www.prezident.md/

BİR CUVAP YAZIN