iordan_gunu_kongaz

19.01.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 1076 KERÄ BAKILMIŞ

Büün Ay İordan, Kurtarıcı İisus Hristozun vatiz Günü

Hristian kalendarinä rä, Büük ayın 19-da prorok İoan Vatizedici vatiz etmiş Kurtarıcı İisus Hristozu İordan deresinin sularında. Onuştan bu n Kurtarın vatiz n bakılêr, ona gagauzlar İordan, Ay İordan yada Ayazma günü deerlär.

Kurtarıcının vatiz Günündä kliselerdä büük slujbalar olêr, insannar vatiz ediler hem ayazma okunêêr, tüfeklerdän patladılêr, insannar suuk sulara dalêrlar.

Sayılêr, ani Ay İordan hem Ay İvan (Büük ayın 20-dä) günnerindä yapılan ayazma bir yıl bozulmêêr hem ilaç erinä kullanılêr.

Ayazma okuyarkan, açan popaz ayazma içinä kruçayı sokêr, klisä aulu içindä yada klisä eşiklerindä duran adamnar tüfeklerdän patladêrlar (cadıları hem yabanıları ürkütmää deyni). İnsannar kurşunnarın kiyattan tıkaçlarını toplêêrlar, zerä onnar ayozlu sayılêr hem korku için ilaç olêr.

Evellär Ay Yordanda atlı yarışlar olarmış hem gelinnär steonuzluk fistannarını giyärmişlär.

BİR CUVAP YAZIN