Kasim_DSC_0730

07.11.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 715 KERÄ BAKILMIŞ

Büün Kasımın 7-si – Kasım yortumuz!

Kasımın (noyabri) 7-dä gagauzlarm Kasım yortusunu bakêrlar.

KASIM günü, “Canavar yortuları”nan hem “Hederlez” yortusunnan bilä, sayılêr gagauzların 3 en büük milli hem maanalı yortularından birisi. O bakılêr Kasım ayın (noyabri) 7-dä. Evel, iki ţıklalık halk kalendarinä görä, Kasım gününnän gagauzlarda başlardı kış.

Bu gündä çorbacılar çobandan koyunnarı ayırêrlar hem getirerlär onnarı evä. Evel sa koyunnarı yazlıklardan kışlalara geçirärdilär, çobannarlan hem çıraklarlan esapları kapadardılar. Ozaman para insanda siirek olduu için, çobanın istediinä görä, onunnan ekinnän yada fulkaylan (biyaz ekin, banatka), ya boodaylan, ya papşoylan yada ikisinnän bilä ödeşärmişlär. Bundan sora çobannarlan enidän annaşarmışlar, da Hederlezdä koyun sürülerini onnara verirmişlär. Şindi da bu adet bozulmadı. Kimin var koyunu o genä onnarı çobana Hederlezdä verer, Kasımda da evä alêr.

Kasım günündä insannar için “Adanmış Kurban”, “Steonuzluk Kurbanı” hem “mal saalıı için” da “Allahlık Kurbanı” kesiler yada veriler.

Kasım gününädän lääzımdı tarlalar sürülü olsun hem güzlüklär ekilsin.

Kaynak: “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” 3-lü kiyat (3-cü kiyat – “Gagauz yortuları, adetleri, sıraları”,“Gagauz Holidaays, Customs, Riters”, “Sărbători găgăuze, tradiţii, obiceiuri”, «Гагаузские праздники, обычаи, обряды»)

BİR CUVAP YAZIN