mezarlik_DSC_0020

24.04.2017, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 967 KERÄ BAKILMIŞ

Büün Küçük Paskellä yada Ölülerin Paskellesi

Paskellä yortusundan sora, dokuzuncu gündä, pazertesi, bakılêr Küçük Paskellä yada Ölülerin Paskellesi.

Bu gündä gagauzlarda hepsi insannar savaşêêrlar yakınnarın he senselenin mezarlarına gitmää.

Mezarlıkta mezarların üstünä pomana (kolaç, çanak-çölmek, su, şarap) erleştirerlär hem mezarları günnüklän tütüderlär.

O günü popaz mezarlıkta koliva okuyêr hem hepsi mezarları okuyêr, onnara ayazma serper.

BİR CUVAP YAZIN