konf_prez

15.12.2014, tarafından yazılı , BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1975 KERÄ BAKILMIŞ

“Büünkü Moldovanın içindä Gagauziya avtonomiyasının rolü hem eri”

Gagauziya avtonomiyasının 20-ci yıldönümünä karşı Kırım ayın 12-dä Komradın kenarında, bir restoranın düün salonunda, oldu bir Halklararası bilim-praktika konferenţiyası. Konferenţiyanın temasıydı “Gagauz avtonomiyasına 20 yıl. Dün, büün, yaarına. Büünkü Moldovanın içindä Gagauziya avtonomiyasının rolü hem eri”.
konf_zal

Konferenţiyayı hazırladılar Gagauziyanın İspolkomu, Halk Topluşu, Gagauziyanın Bilim Merkezi. Onnara yardımcı oldu Kişinev TİKA koordinatorluu da.

Konferenţiyada pay aldılar politikacılar Moldovadan, Türkiyedän hem Ukraynadan, diplomat hem halklararası misiyaların başları, Gagauziyanın kurucuları hem aktivistleri.

Tribunadan konferenţiyada söz tuttular Gagauziyanın başkanı Mihail FORMUZAL, Halk Topluşun başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Türkiyenin Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Türkiye Parlamentının “Türkiye-Moldova” Özdem YÜKSEL, Moldovanın ikinci hem üçüncü prezidentları Pötr LUÇİNSKİY hem Vladimir VORONİN, Moldova parlamentın spilerı İgor KORMAN, Evropa Birliin Moldovada büükelçisi Pirkka TAPİOLLA, Kişinev TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN, GHT deputatı Georgiy LEYÇU.

Konferenţiyadan sora fikirlär.

İslää iş konferenţiya. Hazırlayannar da çok zaamet etmişlär. Bu belliydi hem avtonomiyanıza yaraşardı. Yabancı insannarın önündä utandırmadılar kendilerini. Ama, aması da var.

Neçin sa zalda vardılar onnar da (hem gagauzlar, hem da yabancılar) kim 20 yıl geeri Gagauziyanın kurulmasına karşı gidärdilär hem ona köstek koyardılar. Yabancıları annêêrız, onnar ozaman da, şindi da politakacı. Ama avtomnomiyanın kurulmasına hiç yakın olmayan gagauzlar büünkü gündä ne aarardılar konferenţiyada sade bir Allah hem Mihail FORMUZAL bilerlär.

Allaa yukarda, Mihail FORMUZAL da bunu açıklamayacak. Onuştan bir iş kalêr aslı: Konferenţiyanın temalarından birisiydi “Dün, büün, yaarına”, onuştan avtonomiyanın duşmannarını öndercilär, dündän büünä geçirip, yaarına taşıyêrlar: taa ötää dooru da avtonomiyamıza hem milletimizä zarar yapsınnar. Bu konferenţiyanın en şaşılacek işlerindän birisiydi.konf_bina

İkincisi da kimin parasınnan bu konferenţiya “çastnıy restoranda” yapıldı. Açan Komrat Devlet Universitetında (KDU) bir sürü gözäl konferenţiya zalları var. Söz gelişi KDUnun da konferenţiyanın hazırlanmasında taa da çok rolü hem katkısı da olaceydı.

Todur Zanet. Fotolar avtorun.

BİR CUVAP YAZIN