kdu

04.08.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 566 KERÄ BAKILMIŞ

Buyurun türkologiyeya!

Türkologiya kafedrasında üürenmää isteyennerä deyni Komrat Devlet Universitetı (KDU) 50 er açtı.

Abiturentlara teklif ediler bu kafedraya dokumentları vermää da bir yıl Türkiye türkçesini üürenmäk kurslarından sora dört yıl “Türk dili hem literaturası” uurunda üürenmää.

Türkiye türkçesini taa derindän kavramaa deyni, studentlara verilecek kolaylık Türkiyenin Universitetlarında yarım yıl praktika geçmää. Bundan kaarä on en islää studenta Türkiye üüredicilik ministerlii stipendiya verecek.

KDUnun türkologiya kafedrasını başardıktan sora taa ötää magistraturayı hem doktaranturayı başarmaa isteyennerä deyni Türkiyedä bücet erleri ayırılacek.

“Türk dili hem literaturası” uurunda üürenmää isteyennär var nicä danışsınnar KDUnun milli kulturası fakultetına (tel: +373 298 25165) yada gagauz dili filologiyası kafedrasına (tel: +373 298 24406).

BİR CUVAP YAZIN