muzey_cadir

15.05.2019, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 168 KERÄ BAKILMIŞ

Çadır kasabasının istoriya hem etnografiya muzeyi 50 yaşında

Hederlez ayın 14-dä tamamnandı 50 yıl nicä kuruldu Çadır istoriya hem etnografiya muzeyi. Bu olaylan ilgili muzeydä kutlamalar oldu, angısında pay aldılar politikacılar, muzeycilär, başka kultura hem cümne insannarı, üüredicilär hem üürencilär.

Museyin direktoru Stefanida STAMOVA bildirdi, ani halizdän muzeyin istoriyasını lääzım saymaa 1966-cı yıldan, açan istoriyada üüredici İvan Mihayloviç KOVRİK kurdu Çadırın 1-ci şkolasında tarafı aaraştırmak klubunu. Bu klubun azaları başladılar toplamaa insannardan evelki işleri. Bunu esaba alarak, 1966-cı yılın Kasımın 11-dä kasaba sovetin deputatları karar aldılar kurmaa kasabada bir muzey.

 

Not. Büünkü gündä Çadır kasabasının istoriya hem etnografiya muzeyindä var 9380 eksponat.

Çadır kasabasının istoriya hem etnografiya muzeyi 50 yaşında

Hederlez ayın 14-dä tamamnandı 50 yıl nicä kuruldu Çadır istoriya hem etnografiya muzeyi. Bu olaylan ilgili muzeydä kutlamalar oldu, angısında pay aldılar politikacılar, muzeycilär, başka kultura hem cümne insannarı, üüredicilär hem üürencilär.

Museyin direktoru Stefanida STAMOVA bildirdi, ani halizdän muzeyin istoriyasını lääzım saymaa 1966-cı yıldan, açan istoriyada üüredici İvan Mihayloviç KOVRİK kurdu Çadırın 1-ci şkolasında tarafı aaraştırmak klubunu. Bu klubun azaları başladılar toplamaa insannardan evelki işleri. Bunu esaba alarak, 1966-cı yılın Kasımın 11-dä kasaba sovetin deputatları karar aldılar kurmaa kasabada bir muzey.

Not. Büünkü gündä Çadır kasabasının istoriya hem etnografiya muzeyindä var 9380 eksponat.

 

BİR CUVAP YAZIN