cadir_biblioteka

26.03.2016, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 743 KERÄ BAKILMIŞ

Çadır rayon bibliotekasına 70 yıl!

Çadırda kutladılar Çadır rayon bibliotekasının 70-ci yıldönümünü. O biblioteka açılmış 1946-cı yılın Baba Marta ayın 1-dä. Ozaman bibliotekada varmış 300 kiyat hem orada işlärmiş iki bibliotekacı. İlk yılın bibleotekaya gelmiş sadä 100 okuycu.

Büünkü gündä Çadır rayon bibliotekasında var 91081 kiyat, 4300 okuycu hem burada 20 kişi işleer. Bir yılın içindä bibliotekadan okumak için insannara 87140 kiyat veriler.

Çadır rayon bibliotekasının ilk direktoru olmuş Lübov Nikanorovna MODESTOVA. 1946-cı yılın Ceviz ayında bibliotekanın başına geçmiş Elena Semenovna GENOVA. Sora da, 1979-1993 yıllarında, bibliotekaya direktor olmuş Mariya İvanovna GRES. 1993-cü yıldan beeri – Çadır rayon bibliotekasının direktoru Valentina Rafaelovna PAŞALI.

1983-cü yılda Çadır rayon bibliotekası Moldaviya Sovet Soţialist Respublikasının rayon bibliotekaları arasında yarışmada birinci oldu. 1997-ci yılda sa ona Moldova Respublikasının kultura ministerliin Şannı gramotası verildi.

Büünkü gündä Çadır rayon bibliotekası halizdän bilim, üüredicilik, tehnologiya hem aydınnadıcı kultura merkezi oldu. Burada kiyat okumaktan kaarä, yabancı dillär üürediler, kompyuterda işlemä bilgilär veriler, parasız internet var, karıların hem gençlerin klubları kurulu, “literatura büük başı” odası açık.

Çadır rayon bibliotekasının zaametçileri çok çalışêrlar, ani okuycu kulturaya yakın olsun, kiyatlan hem yazıcılarlan köprülär kursun. Onuştan burada yapılêr yazıcılarlan buluşmaklar, eni kiyatların prezentaţiyaları, resim sergileri, kultura sıraları.

Moldovanın taa 6 rayon bibliotekasınnan bilä, Çadır rayon bibliotekasına verildi kolaylık 5 rayon bibliotekacıların zanaat ustalıının incelemesindä regional üüredicilik merkezi olsun.

Çadır rayon bibliotekasının 70-ci yıldönümünün kutlamalasında pay aldılar bibliotekanın kolektivı, Çadır kasabaın primarı hem Çadır rayon administraţiyanın başı, Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniya başının yardımcısı, bibliotekacılar hem kultura insannarı, okuycular. Onnar bibliotekaya çok baaşışlar baaşladılar, onun zaametçilerinä kutlama sözleri söledilär hem gözäl işläär diledilär.

Biz da, “Ana Sözü” redakţiyası olarak, bu sözlerä katılêrız hem Çadır rayon bibliotekasının bütün kolektivına deeriz: “Saalık Allaa versin hem uzun ömür sizä! Hem bibliotekanız çok yıllar yaşasın hem okuycusuna izmet etsin!”

BİR CUVAP YAZIN