yıldırım_haber_1

11.05.2020, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 251 KERÄ BAKILMIŞ

Çadır rayonunda COVID-19-za ulaşannar 50 kişi oldu

Moldova saalık ministrusu 11.05.2020 günü avşamneyin açıkladı, ani Gagauziyanın Çadır rayonunda taa 9 kişi COVID-19-za ulaşmış.

Bununnan Çadır rayonunda COVID-19-za ulaşannar sayısı 50-ya etişti.

Anaktar sözlär : , , ,

BİR CUVAP YAZIN