Valentin_Moshkov

19.12.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 925 KERÄ BAKILMIŞ

Çadırda Valentin MOŞKOVa anmak taşı koyulacek

Çadırdakı munițipiy sovetnikleri Karar aldılar koymaa Çadır kasabasında Valentin MOŞKOVun byustunu. Bu iş için ayırılacek 100 m² er çadırdakı “Valentin MOŞKOV” teoretik lițeyin ana sokaa çıkan tarafında.
Moshkov_V

Valentin Aleksandroviç MOŞKOV (26.03 (eniycä 06.04) 1852 – 19.11.1922) – dünnä uurunda büük rus bilim adamı, etnograf, folklorcu, İmperatorluk Rus geografiya cümnesinin aza-nasaatçısı, Kazan universitetın arhiologiya, istoriya hem etnografiya cümnesinin kordinatoru. General-leytenant. Gagauzların istoriyasının hem kulturasını aaraştıran bilimcilerin ilk sıralarında bulunêr.

PATRETLERDÄ: Genç V. Moşkov.

V.Moşkov aylesinnän.

Kaynak: ru.wikipedia.org

BİR CUVAP YAZIN