gagauz_Turkusu

20.09.2016, tarafından yazılı , KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1075 KERÄ BAKILMIŞ

Çadırda XVI-cı “Gagauz türküsü” festivali geçti

Ceviz ayın (sentäbri) 11-dä Çadır kasabasının kultura Evindä  geçti XVI-cı “Gagauz türküsü” festivali, angısında pay aldılar gagauz türküsünü, çalmasını sevän hem bilän insannar. Onnar çadırlılar tuz-ekmeklän karşladılar.

Nicä bildirdi festivali hazırlayannar bu yıl, Gagauziyadan kaarä, festivalä katıldı Ukraynadan hem Moldovanın başka erlerindän 120-dän zeedä artist. Onnar çaldılar elliya yakın gagauzça türkü gagauz poetların hem kompozitorların yaratmalarına görä.

Festivalä gelän insannar için türlü yaratmak sergileri açılmıştı. Burada vardı nicä görmää evelki gagauz rubalarını, el işlerini, yastıkları hem yorgannarı, dorojkaları h.t.b.

“Gagauz türküsü” festivali zamanda sţenaya çıkan herbir artistä hem ansambliya verildi Diplomnar, baaşışlar, paralar. Festivali hazırlayan Çadır Kultura Merkezin başı Lubov KASIM bidirdi, ani bunun kolaylıını verdilär festivalin sponsorları hem kafadarları Yuriy YAKUBOVun Fondu, Ruslan GARBALI, Zahariya KİHAYAL.

Götürdü festivali Çadır muzeyin direktoru Stefanida STAMOVA.

Not. “Gagauz türküsü” festivalini Çadır teatrunun direktoru Mihail KONSTANTİNOVun teklifinnän, yazıcı Todur ZANETin arka olmasınnan, ozamankı Çadır primarı Mihail FORMUZALın yardımınnan 2000-ci yılda kendi kararınnan başlattı Çadır kasabasının primariyası.

Maasuz bu festivalä deyni poet Todur ZANET hem kompozitor İlya FİLEV yazdılar iki türkü “Çadır” hem “Yaşa, halkım!”

Fotolar – gagauzmedia.md

BİR CUVAP YAZIN