Zanet_Cadir_bibkiotekasi

19.06.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 213 KERÄ BAKILMIŞ

Çadırın bibliotekasında yübilärın günün kutladılar

2018-ci yılın Kirez ayın (iyün) 14-dä, taman Todur ZANETin 60-cı duuma günündä Çadır kasabasının rayon cümne bibliotekasında kuruldu sergi “Todur ZANET – 60 yaşında!” hem biblioteka zaametçilerinä deyni yubilär için bir konuşmak oldu.

Konuşmayı götürdü bibliotekanın okuyculara izmet vermäk bölümün başı Valentina Rafaelovna PAŞALI.

Canabisi annattı akademikTodur ZANETin yaratmak yolunu, onun literaturada hem publiţistikada çalışmalarını. Urgıladı, ani Çadır rayon cümne bibliotekasının pek islää işbirlii var yazıcı, poet hem dramaturg Todur ZANETlän.

Konuşmanın bitkisindä bibliotekanın zaametçileri kutlamak selämını yolladılar yübilära hem ona saalıklan uzun yaratma yolubu diledilär.

BİR CUVAP YAZIN