Kadinca_60

20.10.2017, tarafından yazılı , ANSAMBLİLÄR, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 958 KERÄ BAKILMIŞ

Çadırın “Kadınca”sı 60 yaşını kutladı

Canavar ayın 12-dä Çadır kasabasın “Kadınca” türkü, oyun hem muzıka ansamblisi büük bir konţertlan hem şenniklän 60-cı yıldönümünü kutladı.

“Kadınca” ansamblisini kutlamaa deyni, o yıldönümü konţertına geldilär ansamblinin veterennarı hem sıradakı çadırlılar, Gagauziya Başkanı hem Gagauziya kultura Upravleniyasının başı, üüredicilik kuruluşların direktorları, primarlar.

Konţertta ansamblinin artistlerinä Gagauziya kultura Upravleniyasının hem Çadır kasabasının primariyasının Diplomnarı verildi. Ayırıca Gagauziya Başkanı baaşladı ansambliya bir komplekt kostüm.

Çadır kasabasının “Kadınca” ansamblisi anılmış gagauz kultura adamı Dionis TANASOGLU tarafından 1957-ci yılda kuruldu. 2007-ci yıladan o gagauz kulturasını Moskvada, Kişinevdä, Çadırda, Komratta hem çeşitli festivallerdä gösterdi. 1982-ci yılda o kabletti ad “halk ansamblisi”, taa sora da – “örnekli” («образцовый»).

2007-ci yılda ansambli daaldı. Ama 10 yıldan sora, Gagauziya İspolkomu kararınnan, enidän kuruldu da 2017-ci yılın Baba Marta ayın 8-dä, taman Halklarası karılar Günündä hem o günä baaşlanan konţertlän, dirildi.

Foto: Gagauziya Başkanın özel saytından

BİR CUVAP YAZIN