Caltay

15.12.2015, tarafından yazılı , CÜMNE, İNCÄZANAAT, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BÖLÜMÜ, 1822 KERÄ BAKILMIŞ

Caltay gimnaziyasının uşaklarının el işleri sergisi

Kolada gününädän Çadır kasabasın bibliotekasında geçer pek gözäl hem meraklı bir sergi – Caltay gimnaziyasının uşaklarının ellerinnän yapılı incä işlerin sergisi. Bu sergi açêr yolu uşakların yaratma hem ustalık dünnäsına.

Sergidä var ikonalar, ani dikili sedeftän üürencilerin ellerinnän. Onnarın dördünü diktiValentina MALAK. “Nikolay Çudotvoreţ” ikonasını sa dikti Elena DRAGNEVA.

Bundan kaarä sergidä başka el işleri da var: 9-cü klastan üürencilär Mariya RUSEVAnın hem Valentina STANEVAnın makarinalardan çeşitli işleri, Lüdmila İVANOVAnın kiyattan “Modullü origami” işleri, Dimitriy DEMİRin sedeftän işleri hem Dimitriy MARKOVun sazdan evcezi.

Var nicä deyelim, ani bu sergi halizdän oldu bir büülü fantaziyalı gözelliin sergisi, ani avtorlara da, sergiyi görennerä da, sadä iilik hem sevinmelik getirecek. Serginin gözellii da gözlerimizi sevindirecek.

Hepsi bu gözellii uşaklara uroklarda hem “Becerikli ellär” derneendä üüreder gimnaziyanın iştä hem ustalıkta pedagogu Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ.
Caltay_2

Sergiyi açarak ta Canabisi dedi: “Bän pek kısmetliyim, ani bizdä var bölä talantlı hem saburlu uşaklar. O uşaklar, angıların elleri altın keser. Onuştan, bir şüpesiz onnara var nicä demää “Altın ellär” ustaları. Onnardan islää insannar olêr. Bän şükür ederim bizim vıpuskniklara da, ani, gimnaziyayı bitirdiktän sora da, bu işlerdän atılmadılar hem ileri dooru da bu büülü işleri yaradêrlar. Pek sevindirer, açan bu işlerä çocuklar el koyêrlar. Bizim vıpusknik Nikolay KOYÇEV hem Odesa kasabasında popaz seminariyasında üürener hem da orada vakıt bulêr sedeflän ikona dikmää”.

Çadırdakı serginin epigrafı oldu rus söleyişi – «Смотри дерево в плодах, а человека в делах» (“Fidanı mevasından bak, insanı sa işlerindän”.)

PATRETTÄ: (arkada soldan) Valentina STANEVA, Lüdmila İVANOVA, Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ, Mariya RUSEVA, (ondä soldan) Dimitriy MARKOV, Dimitriy DEMİR.

Olga İVANOVA, Caltay gimnaziyasının biologiyada üüredici

BİR CUVAP YAZIN