calay_gimnaziya

30.01.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 845 KERÄ BAKILMIŞ

Caltay küüyün gimnaziyası 35-ci yılını kutladı

Büük ayın (yanvar) 27-dä Caltay küüyün gimnaziyası büük bir yortuylan kendi 35-ci yılını kutladı. Gimnaziyanın üüredicilerini hem üürencilerini kutlamaa deyni bu yortuya geldilär komşu küülerdän gimnaziyaların hem liţeylerin direktorları, musaafirlär Komrattan, Kişinevdan hem Ukraynadan.
calay_gimnaziya (1)

Yıldönümün musaafirlerini ev saabileri karşladılar tuz-ekmeklän hem gagauz oyunnarınnan hem türkülerinnän. Tanıştırdılar onnarı yaratmak sergisinnän, angısı hazırlanmıştı üürencilerin ellerinnän.

Sora hepsi geçtilär gimnaziyanın büük zalına, neredä yıldönümün ofiţial payı başladı. Gimnaziyayı hem gimnaziyanın insannarını annadan yorutlu programadan kaarä, söz verildi yortunun musaafirlerinä. Onnar kendi nasaatlarında kutladılar hepsini bu yıl dönümünnän hem baaşışları baaşladılar: Gagauziyanın Baş üüredicilik Upravleniyanın başı Sofya Mihaylovna TORLAK – bu upravleniyanın gramotalarını; Moldova Parlamentın deputatı Demyan KARASENİ – resimcilik klasına molbertları; Gagauziya Halk Topluşun Caltaydan deputatı Natalya ŞOŞEVA – elektrikalı çaynikleri; akademik hem poet Todur ZANET – “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” 3 3 bilim kiyadından. Kalan musaafirlär gimnaziyaya para hem başka yardımnar adadılar.
calay_gimnaziya (5)

Kendi tarafından Caltay gimnaziyasının direktoru Natalya DEMİR şükür etti hepsi gelennerä paalı sözlär için hem baaşışlar için. Sora da, gümnaziyanın sovetinin kararına görä, üüredicilerä hem üüredicilik veterannarına gramotaları verdi.

Yortulu programada üürencilär da, öndercilär da durmamayca andılar hem metettilär hepsi üüredicileri, ani burada bunca yıl işledilär: Lüdmila İvanovna KİÇUK (gimnaziyanın ilk direktoru), Ekaterina İvanovna PETKOVİÇ, Mariya İlyiniçna KRİVORUÇKO, Nadejda Fedorovna İVANOVA, Aleksandra Konsatantinovna PAÇEVA, Valentina Saviçna KOYÇEVA, Viktor Dimitrieviç JELEZOGLU, Tatyana Grigoryevna KARAYANİ, Fedora Harlapyevna RUSEVA, Mariya Semenovna SARÇEVA, Mihail Afanasyeviç ENAKİEV, Anna Georgievna KİÇUK, Raisa Fedorovna KARANGA, Fedora Fedorovna İVANOVA, Mariya Georgievna JELEZOGLU, Pavel Fedoroviç İVANOV, Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ. Unutmadılar anmaa bünkü üüredicileri da.

Bütün kutlama programasında uşaklar durmamyca sţenadan gösterdilär türlü yaratmak nomerlerini. Yubilärların önündä çaldı caltaylı anılmış türkücü Pötr PETKOVİÇ.

Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ, Caltay gimnaziyanın iştä hem ustalıkta pedagogu

 

calay_gimnaziya (8)

BİR CUVAP YAZIN