calay_gimnaziya

30.01.2018, tarafından yazılı , CÜMNE BÖLÜMÜ, 74 KERÄ BAKILMIŞ

Caltay küüyün gimnaziyası 35-ci yılını kutladı

Büük ayın (yanvar) 27-dä Caltay küüyün gimnaziyası büük bir yortuylan kendi 35-ci yılını kutladı. Gimnaziyanın üüredicilerini hem üürencilerini kutlamaa deyni bu yortuya geldilär komşu küülerdän gimnaziyaların hem liţeylerin direktorları, musaafirlär Komrattan, Kişinevdan hem Ukraynadan.
calay_gimnaziya (1)

Yıldönümün musaafirlerini ev saabileri karşladılar tuz-ekmeklän hem gagauz oyunnarınnan hem türkülerinnän. Tanıştırdılar onnarı yaratmak sergisinnän, angısı hazırlanmıştı üürencilerin ellerinnän.

Sora hepsi geçtilär gimnaziyanın büük zalına, neredä yıldönümün ofiţial payı başladı. Gimnaziyayı hem gimnaziyanın insannarını annadan yorutlu programadan kaarä, söz verildi yortunun musaafirlerinä. Onnar kendi nasaatlarında kutladılar hepsini bu yıl dönümünnän hem baaşışları baaşladılar: Gagauziyanın Baş üüredicilik Upravleniyanın başı Sofya Mihaylovna TORLAK – bu upravleniyanın gramotalarını; Moldova Parlamentın deputatı Demyan KARASENİ – resimcilik klasına molbertları; Gagauziya Halk Topluşun Caltaydan deputatı Natalya ŞOŞEVA – elektrikalı çaynikleri; akademik hem poet Todur ZANET – “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” 3 kiyatlık takımnarını. Kalan musaafirlär gimnaziyaya para hem başka yardımnar adadılar.
calay_gimnaziya (5)

Kendi tarafından Caltay gimnaziyasının direktoru Natalya DEMİR şükür etti hepsi gelennerä paalı sözlär için hem baaşışlar için. Sora da, gümnaziyanın sovetinin kararına görä, üüredicilerä hem üüredicilik veterannarına gramotaları verdi.

Bütün kutlama programasında uşaklar durmamyca sţenadan gösterdilär türlü yaratmak nomerlerini.

 

 

 

calay_gimnaziya (8)

BİR CUVAP YAZIN