yalanci_georgi

26.02.2016, tarafından yazılı , LİTERATURA, POEZİYA BÖLÜMÜ, 1353 KERÄ BAKILMIŞ

Canımdan uçsun, ko, bu şaşaılayacek süret

Poet Görgi YALANCI duudu 1991-ci yılda Gagauziyanın Kıpçak küüyündä. 2014-cü yılda başardı Kişinövdakı ULIM universitetın juridika fakultetını.
Ana dilindä peet yazmaa çeketti taa küçük klaslarda. 2010-cu yılda gagauz literaturasında “Yaşamaya” adlı peet kiyadınnan debüt yaptı. Büünkü gündä jurnalist işleer.

Ne isteerim
İsteerim, kapunun önündä
Baa yapraa fışırdasın,
Bobamın pınarında
Taazä sular hiç bitmesin,

Uşaam gelsin okulundan,
Gagauzça şiir yazsın.
Dädunun aucundan –
Tatlı kulluu o beklesin.

Dostum zorda yardım etsin,
Olsun, kimä inanmaa.
Esabımız kaybelmesin –
Unutmamaa ana topraa.

İsteerim, sevdadan yanmaa,
Her sabaa bana gülsün.
Yattıykana – uyuklamaa:
Canımı acı zeetlämesin.
17.03.2013

O gecä
Tutêrım aklımda. O gecä
Türkü çaldı biza incä.
Seni bitki-kerä öptüm
Yaşlarımsız büüdüm.

Kafam acıdı. Acıyer.
Üfkemi Allah tutêr.
İpliktä sevdamız gerili,
Koparsaydı – hepsi belli.

Beklä beni, — sän dedin.
Gözlerini indirdin.
Minutlar sarıldı saatlarda
Geldi vakıt ayırılmaa.
26.09.2012

Ayırılmak
Yıldızlar kaybeldi,
Bitki kıpım bizi ekledi.
Umudum da yaşadı,
Gözlerim bulutta kaldı.

Baktım sana, biz aaladık,
Yalpak ta laf aaramadık.
Tutundum yımışak elindän,
Kanım kızdı osaat ondan.

Yolda aaçlar dizi-dizi,
Geçirer sevgimizi,
O yazı, angısından aar yok,
Bän annadım – bu êpilog.

Benim kızım, bän yanıldım,
Vakıt geldi, seslämedim.
E, Allahım, koru bizi,
Kantarla fikirimizi!

İnanmadım, ani ömür,
Dizlerimä beni koyur.
Kuvedim, sandım, kenarsız.
Kaskatıyım kızımsız…

Ayırıldık. Döndün aardını.
Yapamadım adımımı.
Dondum, hepsi bitti.
Sän, brakıp beni, gittin.
13.09.2012

Ecelin umudu
Kıpçakta duudum bän
Hem geeri da dönecäm –
Burada benim ayläm,
Kıpçaklan bän taa üünecäm.

Burada sevdalandım
Aylemä hem küüyümä.
Kıpçakta – bän annadım –
Dönecäm ecelimä.

Severim büük küüyümü,
Neredä insan oldum,
Maanası benim o ömürün,
Ecelin o umudu.

Bana o şaraba kokêr,
Güllerin da gözellii
Aklıma hep getirer
Sabaalenki serin çiiyi.

Anaya
Aklımda o durumnar,
Tatlı seninnän uykular,
Dooru, uygun o lafların,
Canından yapıların!

Gecä-gündüz sän birliktä
Hem da hep neetlerindä
Kalbinin küçük payı,
Kısmetli da eceli.

Umudun diveç yaşêêr,
Gözlerin da yaşlanêr
Hem canın da sancılêêr.
Mamu, o beni çaarêr!

Aklımda incä sesin,
Ayozlu o ellerin,
Kahırdan acıların,
Benim için korkuların.

Yazarkana soluum biter,
Sözlerim ama duuêr.
Yazdırêrım bän seni –
Benim ömür zenginniimi,

Zerä can erim susmaz,
Mamu, sän unudulmaz!

Peetçiyä
Er can erin kaynarsa,
Kafan hakikattan karışarsa,
Deniz dalgası üreendä sä –
Kenarsızdır o için,
Sän, inan beni, – peetçi.

Yaprakta o ecelin,
Sevinçli, kısmetsizli,
Sınaşık ta ellerin
Yaprakta lekä brakmaa izli.

Söz şinään bitkisizlii
Brakmayacek uyumaa.
Kötülüü acı, tatlı iilii
Kolayın var annamaa.

Kış avşamı soneti
Artık avşam olêr,
Sobadan sıcak urêr.
Mum yanêr, kıpêr,
Peetçi can erinä daalêr.

Susmak. Yok şamata,
Çayım tüter filcanımda,
Aklım da masala kayêr,
Sıkılêr içim hem sancılêêr.

Acaba ne etmeer ona
Bu tatlı, gözelli avşamda?
Peet eklemesi mi?
Neet ilerlemesi mi?

Kalbimdän koparılêr seslär,
Dalgalı, datlı sözlär,
Dizi-dizi o strofalar…
Dışarda dizadän kaar…

Romantikalı durum,
Haşlak benim herbir duygum,
Sevgili ekledim peeti
Bir kış avşamı soneti…

Êpilog
Gecä. Yok şamata.
Canımda havezsizlik.
Peetlerim da yaprakta,
Aklımda – bitkisizlik.

Zoruna sevmää – hiç diil duygu.
Sevmää bir taraftan – o zeet.
Canımdan uçsun, ko, bu
Şaşılayacek süret.

Göktä yıldız kaydı, düştü,
Duygu taa hiç ta yok,
Pişmannık sa topladı
Olmamaz sevdaya êpilog.

Nikolay Babogluya
Kiminnän halkımız üüner?
Söläyiniz bir ad!
Denizä derä kayêr,
Babogluya – evlat.

Bucak oolu, bizim Boba,
Göktä şılak, bir ay.
Üüsek poêziya bayraa –
Baboglu Nikolay.

Geniş aacın o kökleri,
Biz sa – taazä o dalları,
Genç, eşil yaprakları,
Geniyin uşakları.

Nekadar bendä günah
Uzakta uzakta — benim yıldızım,
Onun adı — benim kızım.
Saklanıp bulut aardına,
Kimär-kerä kıpêr  bana.

Lüzgär hızlı güzü koolêêr,
Sevdamı uzaa alêr,
Ko canım koparılsın,
Duygum ama kaybelmesin!

Taşın altı su kovermäz,
Yakınnıksız sevda olmaz!
Ayırılmaktan hiç yok fayda,
Helal, kim biri-biri yanında.

Yıldız kaybeler, sabaa olêr.
Çalıylan zeet beni sarêr.
Er varsa dünneedä Allah,
Sölesin, nekadar bendä günah.
27.10.2012

Benim Gagauziyam!
Sabään erken gün duuêr
Şennener dünnää,
Peetçi sa canından söleer:
Benim – Gagauziya!

Kimin kısmet hem zenginnik,
Kimin sa – sevinçli aylä,
Kimin sa yada gözellik,
Benim sa – Gagauziya!

Ömürün o maanası –
İnan olêrım Saabiya –
Sedeflerdän zeedä paası,
Benim sän, Gagauziya!

Güneş şılêêr, şarap kaynêêr,
Taraf altın – bizä Ana!
Kim sa çok uzaa kaçêr,
Benim sa – Gagauziya!

Yortu. Kuzu kurban olêr.
Kimi kaçêr yabanıya,
Beni sa herzaman kutlêêr
Benim Gagauziyam!

BİR CUVAP YAZIN