SPORT BOLUMU

grahmez_1

2021.11.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Nikolay GRAHMEZdä dünnää çempionatında bu kerä bronza

Serbiyanın baş kasabasında olan 23 yaşınadan Under-23 güreştä dünnää çempionatında, Moldova komandasınnan orada pay alan Gagauziyadan güreşçi Nikolay GRAHMEZ serbest güreştä bronza medaliyi kazandı.  Nicä bildirer Moldovanın sport.md haber portalı, Nikolay GRAHMEZ, 70 kg kadar kategoriyada güreşeräk, kendi medalisinädän ensedi Türkiyedän, Slovakiyadan, Rumıniyadan hem Rusiyadan güreçşileri. PATRETTÄ: (soldan) Roman DERMENCİ, Moldova büük güreşçilerin baş trenerı,  Nikolay GRAHMEZ hem İlya ESİR.TAA DERINDÄN
kilci_2-2
Yaponiyada geçän “Tokio – 2020” yaz Olimpiada Oyunnarında Moldovayı için aar atletikada savaşan gagauz sportsmenkası Elena KILÇIK karılar arasında yarışmalarda 8-ci eri aldı. “Tokio – 2020” yaz Olimpiadasında Elena KILÇIK aar atletikada yarışlarda 87 kg kadar kategoriyasında pay aldı hem 8-ci oldu. Yarışmadan sora Elena KILÇIK dedi: “Pek kısmetliyim, ani Olimpiada Oyunnarına katıldım! Bu benim ilk Olimpiadam hem şükür ederim Allaha, anı bu başarı için!” Olimpiadanın karılar arasında aar atletikada yarışmalarının 87 kg kadar kategoriyasında erlär bölä payedildi: 1. Wang Zhouyu (Kitay) 270 kg (koparma – 120 kg + itirmäTAA DERINDÄN
karpov_komrat (1)
Moldova Parlamentına seçimnerinä karşı, Moldova şahmatalar Fedarațiyasının teklifinä görä Moldovada bulundu Rusiyadan şahmatalarda dünnää çempionu hem halklararası uurunda grosmeyster Anatoliy KARPOV. Esaba alarak, ani Moldova şahmatalar Fedarațiyasının predsedateli var soțialistlär partiyasının başı İgor DODON, Rusiya grosmeysterı bulundu üç kasabada – Kişinevda, Belțta hem Komratta, neredä, nicä düşünärdilär soțialistlär, onnarın elektoratı bulunêr. Hepsi bu kasabalarda grosmeyster Anatoliy KARPOV şahmataları sevän çok inasnnan birdän oynamak seansları yaptı. Foto: comrat.mdTAA DERINDÄN
elena_kilcik
Moldova Olimpiada komitetı açıkladı “Tokio – 2020” XXXII yaz Olimpiada oyunnarına katılacek Moldovanın komandasını. 18 kişilik komandanın içindä var aar atletikada gagauz sportsmenkası Elena KILÇIK da. Moldova Olimpiada komitetın saytından haberä görä, gagauziyadan sportsmenka Elena KILÇIK 1996-cı yılın Kirez ayın (iyün) 3-dä Komrat kasabasında duudu. Boyu – 176 sm, aarlıı – kg. Kendisinin trenerı – Sergey KREȚU (Sergiu Crețu). Elena KILÇIK taa küçüklüündän aar atletika sportuna baaşladı kendisini. 2018-ci yılda U-23 Evropa çempionatında bronza, 2019-cu yılda U-23 Evropa çempionatında altın, 2020-ci yılda Dünnää çempionatında gümüş hem 2021-ci yılda U-23 EvropaTAA DERINDÄN
gomel_gures

2021.06.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Gagauziya güreşçileri Belarusiyadan dört medali getirdilär

Hederlez ayın 15-23 günneri arası Belarusiyanın Gomel kasabasında olan “Pamäti Pobedı” (“Enseyişi aklında tutmak”) güreştä yarışmak turnirında Komrat sport şkolasının (KSŞ) sportçuları dört medali aldılar. Nicä açıkladı trener hem KSŞnın direktoru Genadiy TULBA, bu turnirda Belarusiyadan, Ukraynadan hem Moldovadan yaklaşık üçüz güreşçi pay aldılar. Yarışmalar geçti iki yaş bölümünün onbeş kategoriyasının arasında. Genadiy TULBA bildirdi, ani bu yarışmalar sayılêr Evropa güreşçilik çempionatına hazırlanmakta denemä basamaa hem onda pay alêrlar sportta masterlar hem masterlaa kandidatlar. Gagauz spotçuların arasında “Pamäti Pobedı” (“Enseyişi aklında tutmak”) serbest güreştä yarışmak turnirında birinci erleri aldılar DenisTAA DERINDÄN
grahmez-1
Poyraz Makedoniyada geçtii Evropa çempionatında Kongaz küüyündän gagauz güreşçisi Nikolay GRAHMEZ serbest güreştä gümüş medaliyi kazandı. Moldovanın komandasında olan Nikolay GRAHMEZ pay aldı çempionatın 23 yaşındanan Under-23 yarışmalarının 70 kg kadar kategoriyasında. Poyraz Makedoniyadakı serbest güreştä Evropa çempionatında Moldovadan taa iki güreşçi medali kazandılar – Radu LEFTER (97 kg kadar kategoriyasında gümüş aldı) hem Georgi EHAN (92 kg kadar kategoriyasında bronza aldı) bronza, bildirdi Moldova güreş Federațiyası.TAA DERINDÄN
sport_kongaz (6)
Çiçek ayın 8-dä Kongaz Todur ZANET teoretik liteyindä geçti “Şen sport yaraşmaları” açık uroo, angısı adanadı Halklararası saalık gününä, ani bütün dünnäädä bakılêr Çiçek ayın 7-dä. Maasuz bu iş için lițeyin gagauz dilindä üüredicilieri hazırladılar bu uroo da geçirdilär onu gagauz dilindä 4-cü klasların arasında. “Şen sport yaraşmaları!” yarışmasında pay aldılar “Birlik” hem “Yıldırım” adlı komandalar, angıları 10 yarışmada (komandaylan tanışmak-bildirmӓk, tokatçıı kezlemäk, erindän uzunnuuna atlamak, aşıklarlan sepedi kezlemäk, çuval içindä atlamak, çatıyı çekmäk h.b.) kendi kuvetlerini hem beciriklerini gösterdilär. Komandaların çalışmalarını esaba almaa deyni, kuruldu maasuz daavacılık dernää, angısıTAA DERINDÄN
elena_kilcik
Çiçek ayın (aprel) 11-dän Moskvada geçän aar atletikada Evropa çempionatında, Moldova komandasınnan yarışa katılan Gagauziya sportsmenkası Elena KILÇIK 87 kilaya kadar kategoriyasında  gümüş medaliyi kazandı. Bu kategoriyada, 246 kg (koparma – 108 kg + itirmä – 138 kg) kaldırıp, çempionka oldu Rusiyadan sportsmenka Darya AHMEROVA. Gümüş medalinin saabiykasında Elena KILÇIKta – 245 kg (koparma – 107 kg + itirmä – 138 kg). Bronzayı alan ruskada Darya RAZANOVAda – 240 kg (koparma – 105 kg + itirmä – 135 kg). Lääzım urgulamaa, ani büük gümüş medaliyi kabletmää deyni, Elena KILÇIK ilktänTAA DERINDÄN
eko_3_
Türkiyenin anılmış suya serbest dalışçıykası hem su altı hokeyi oyuncusuykası, feridayvingta (su altına serbest dalış) dünnää rekordsmenkası hem bu uurda Türkiye rekorduunu elindä tutan Şahika ERCÜMEN Komrat gölünä daldı. Ekologiya akțiyası olarak, bu iş yapıldı Baba Marta ayın 22-dä taman “Dünnää su günü”ndä. Komrat gölünä dalmasınnan Şahika ERCÜMEN savaştı dünneyin hem Gagauziyanın su varlıkların kirletmesi problemasına bakış çektirmää. Şahika ERCÜMENin bu akțiyası yapıldı Türkiye çevrä hem kasabalar Ministerliin, Gagauziyanın, Gagauziya üstolan durumnarı Upravleniyasının hem Komrat primariyasının kanadı altında.TAA DERINDÄN
gureşçiler_belgradta

2020.12.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Güreşçilerimiz Bayraamızı üüsek tutêrlar

Kırım ayın (dekabri) 12-18 günneri arası Serbiyanın baş kasabasında Belgradta oldu serbest güreştä Dünnää Kuboo, angısında, Moldova Respublikasının komandasınnan bilä, pay aldılar Gagauziyadan güreşçilär: Nikolay GRAHMEZ, Evgeniy NEDÄLKO, Georgiy RUBAEV hem Pötr YANULOV. 92 kg kategoriyasında Dünnää Kuboon gümüş medalisini kazandı Georgiy RUBAEV, finalda taradıp Rusiyadan güreşçiya Alihan CABRAİLOVa. 86 kg kategoriyasında Dünnää Kuboon bronza medalisini kazandı Pötr YANULOV, 3-cü er için güreştä enseyip İndiyadan güreşçiyi Dipaka PENİYAyı. 74 kg kategoriyasında güreşän Evgeniy NEDÄLKO, taa ilk güreştä tarattı Romıniyadan güreşçiya da birtaan yarışlara katılamadı. 65 kg kategoriyasında 4-cü eri aldıTAA DERINDÄN