SPORT BOLUMU

grahmez1

2014.07.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KİŞİLÄR, SPORT BOLUMU

Nikolay GRAHMEZ dünnä çempionatında bronza medaliyi aldı

Slovakiyanın Snin kasabasında kadetlar arasında serbest güreştä dünnä çempionatının beşinci günü gidärdi. O günü Moldova komandasının sportsmenı, “Vekil” güreş klubun güreşçisi Nikolay GRAHMEZ bronza medalisini kazandı. Nikolay GRAHMEZ bu çempionatta tarattı sade bir kerä. “İlk güreştä ensedim Egipettän sportsmenı.- annadêr Nikolay GRAHMEZ.- Sora 14:4 ensedim belarusu. ½ finalda Amerikadan sportsmena tarattım. Bronzayı da aldım, enseyip Vengriyadan güreşçiyi. Bu ensiyeşimi Vatanıma baaşlêêrım!” Açan Kongaz “Vekil” güreş klubun güreşçisi Nikolay GRAHMEZ döndü evä Slovakiyadan, onu küü kenarında karşladılar anası-bobası, dostları, trenerlar hem başka güreşçilär. Belli ki, patladıldı şampanskiy da, taazä dünnä prizörunu,TAA DERINDÄN
kristian_kaşu

2014.04.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, SPORT BOLUMU

Boksta bizimkilär Moldovada bir tepä medali aldılar

Çiçek ayın 14-18 günneri arasında Moldovanın Belţ kasabsında çocuklar arasında (2000-2001 yıllar duumaları) boksta Moldovanın çempionatı oldu. Burada Gagauziya sportçuları kendilerini en üüsek uurda gösterdilär. Gagauziyadan çempionatta pay aldılar Komratın sport internat liţeyindän hem Çadırdakı uşak hem gençlär sport şkolasından sportçular. Nicä bildirer gagauzinfo.md, Komrat sportçularından birinci eri genç boksçu Kristian KAŞU (trenerı Murat TURGUNOV) aldı. O 65 kilayadan kategoriyada finalda Rıbniţa kasabasınından sportçuyu Evgeniy RAYLÄNUyu, tehnik nakautlan, ensedi. Bu ensemäklän Kristian KAŞU artık ikincilää Moldova çempionu oldu. Çadırdakı uşak hem gençlär sport şkolası çempionata 12 boksçu yolladı. Onnarın edisiTAA DERINDÄN
yanulov_

2014.03.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, SPORT BOLUMU

Parijda da taa 3 altın medali

Serbest güreştä Moldova çempionatını ensediktän sora, Baba Marta ayın 9-da Gagauziyadan güreşçilär, Moldova komandasında olarak, katıldılar halklar arası turnira Parijda (Franţiya). Orada da bizimkilär birinci oldular. Altın medalileri aldılar Pötr YANULOV (86 kg), Evgeniy NEDÄLKO (76 kg),  Vladimir GOTİŞAN (66 kg) kategoriyalarında. Andrey ROMANOV hem Klim GREK, türlü sebeplerä görä turnirda pay alamadılar. Şindi bizim güreşçilär pay alaceklar serbest güreştä Evropa Çempionatında Helsenki kasabasında (Finländiya), ani geçecek Çiçek ayın (aprel) 1-7 günnerindä.TAA DERINDÄN
gures
Baba Marta ayın 1-2 günnerindä Kişinevun ilinatletika Manejında serbest güreştä Moldova çempionatı oldu. Gagauziya güreşçilerin komandası bu çempionatta birinci oldu: 8 altın medalidän 5-ni onnar aldılar. Bundan kaarä 2 gümüş hem 2 da bronz medali hep gagauz güreşçileri kazandılar. Erlerä hem kategoriyalara görä güreşçilerimizin laablarını vereriz: 1-ci er Klim GREK, 57 kg kategoriyası; Vladimir GOTİŞAN, 66 kg kategoriyası; Evgeniy NEDÄLKO, 76 kg kategoriyası; Pötr YANULOV, 86 kg kategoriyası; Andrey ROMANOV, 125 kg kategoriyası; 2-ci er Aleksandr PETKOV, 57 kg kategoriyası; Aleksandr ROMANOV, 125 kg kategoriyası; 3-cü er Vasiliy ESİR, 61TAA DERINDÄN
nedealko

2014.02.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, SPORT BOLUMU

Evgeniy NEDÄLKO birinci oldu

Küçük ayın 15-dä Kişinevda serbest güreştä Halklarası bir turnir oldu. Orada pay aldılar Moldovada, Gagauziyadan, Rusiyadan hem Pridnestrovyedan güreşçilär. 74 kg kategoriyasında, dört kerä kovöra çıkıp, ensedi Gagauziyadan güreşçi Evgeniy NEDÄLKO. Not. Evgeniy NEDÄLKO sportta master. Çok kerä Moldova çempionatında prizör. 2008-ci yılın dünnää çempionatında 5-ci oldu.TAA DERINDÄN
moldova_soci

2014.02.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, SPORT BOLUMU

Rusiyanın Soçi kasabasında XXII-ci kış Olimpiada oyunnarı geçer

Küçük ayın 7-23 günneri arası Rusiyanın Soçi kasabasında XXII-ci kış Olimpiada oyunnarı geçer. Oyunnarda pay alêrlar 88 devlettän sportsmennar. Moldova Respublikasında Olimpiadada pay alêr sade 4 sportsmen. Onnarın arasında birisi – Bogdan MOKOVEY (kızak) Romıniyada, birisi da – Georg LİNDER (bayır lıjıları) Avstriyadan. Kalan iki sportsmen: Viktor PINZARU (lıjı), Aleksandra KAMENŞÇİK (biatlon, lıjı).TAA DERINDÄN
yanulov_
Moldovanın sport jurnalistlerin birliin kararına görä yılın 10 en islää sportsmennarın arasında 5-ci er verildi anılmış gagauz güreşçisinä Pötr YANULOVa. Pötr YANULOV serbest güreşçi, Dünnä çempionunu (2010), Evropa çempionatında 4-cü eri alan (2013), çok kerä Moldova çempionunu, XXVII Bütündünnä yaz Universiadasının bronza medalisinin saabisi (2013), Komrat kasabasının şannı vatandaşı. Not. Veterannarın arasında 60 en islää sportsmennarın arasında 27-ci erdä  bulunêr anılmış gagauz sambo hem dzüdo masterı Pötr KURU, buyılkı samboda Dünnä çempionu hem dzüdoda bronza medalisini alan.TAA DERINDÄN
voley копия

2013.12.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, SPORT BOLUMU

Gagauziyanın yıldönümündä voleybol turnirı

Kırım ayın 23-dä Komratta oldu karı kulluu arasında voleybol turnirı. Turnir “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun kabledilmesinin 19-cu yıldönümünä baaşlandı. O günü Gagauziyanın regional gençlik Merkezindä toplandılar voleybol komandaları Komrat, Çadır hem Valkaneş kasabalarından hem da Baurçu, Beşgöz, Dizgincä, Kıpçak küülerindän. Turnirin kuboonu aldı Komradın takımı, 2-ci erdä – çadırlıykalılar, 3-cü da – valkaneşliykalar. Bu üç komandaya para, baaşışlar, medalilär hem diplomalar verildi. Bundan kaarä turnirın en islää oyuncularına da baaşışlar verildi.TAA DERINDÄN
cupa gubernului
Bu yıl Moldovada “Cupa Guvernului 2013” (“Pravitelstvonun Kupası”) futbol kuboonun VIII-ci turnirı oldu. Bu yarışta pay aldılar 867 şkoladan hem liţeydän komandalar, hepsi 19 000 uşak. Canavar ayın (Oktäbri) 5-dä Drokiya kasabasının stadionunda turnirın finalı oldu. Finalda oynadılar Gagauziyadan Kongaz küüyün 1-ci Teoretik Liţeyin hem Teleneşti rayonun Negureni küüyün Teoretik Liţeyin komandaları. Final pek meraklı geçti. Ama belliydi, ani kongazlı futbolcularını Kongazdan Drokiyeyadan 300 kilometralık yol biraz yorultmuştu. Bakmadaan buna Kongaz küüyün 1-ci Teoretik Liţeyin taa son minudadan matçta büük ustalık gösterdi. Ama, nicä deniler, kısmet o günü başkasınınmış. TurnirdaTAA DERINDÄN
mihailova_alina

2013.09.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, SPORT BOLUMU

Alina Mihaylova şahmatalardı birinci

Harman ayın 12-27 günneri arasında Ukrayinanın Odesa kasabasında anılmış grossmeysterın Efim GELLERın adına şahmata turnirindä birinci geçti. Bu turnirda yarışmaklar oldu hem büüklerin hem da küçüklerin arasında. Kendi yaş grupasında Komratlıyka Alina MİHAYLOVA (8 yaşında) birinci oldu, bildirer gagauz.info. Alina MİHAYLOVA bu yılkı Moldova çempionu. 1,5 yıl oldu nicä şahmatalar uurunda halizdän zanaatlanêr.TAA DERINDÄN