SPORT BOLUMU

fcsaxan
Gagauziyanın “Saksan” furbol komandası kabletti liţenziya Moldovanın futbol Çempionatının 2018 yılın sezonunda oynamaa “A” Divizionda. Bölä karar aldındı Baba Marta ayın 29-da Moldova Futbol Federaţiyasının (MFF) toplantısında, bildirer “Saksan” FK http://www.fc-saxan.com saytı. “Saksan”dan kaarä bola liţenziya verildi taa 13 fubol klubuna. Şindi MFF İspolkomunun toplantısında karar alınacek haliz angı komandalar oynayacek bu sezonda en üüsek futbol ligasında. Sezonun oyunnarı başlayaceklar Çiçek ayın 13-dä.TAA DERINDÄN
sukman_rodion_3
Moldovanın en kaai insanı sayılan Gagauziyanın Başküüyü (Kirsovo) küüyündä duumalı sportsmen Rodion SUKMAN (bak: http://anasozu.com/dunna-rekordu-gagauziyadan-sportsmenda/) pay aldı ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Ogayo devletin Kolumbus (Columbus) kasabasında olan “Arnold Strongman Classic – 2018” turnirında. Bu turnirun kurucusu – Amerikanın en anılmış aktöru hem kulturistı Arnold ŞVARŢNEGER (Schwarzenegger). Bu yıl turnirda pay aldı bin kişidän zeedä kulturist. Onnar yarıştılar 34 kategoriyada. Nicä bildirdi Rodion SUKMAN GagauzMediya portalına, o kendisi pay almış en zor kategoriyada – “Strongman”. Bu kategoriyada 110 kg yukurı aarlıkları kaldırmaa başlêêrlar. O kategoriyada 52 kişinin arasından o becermiş almaaTAA DERINDÄN
cadir_afgan_turnir_3

2018.03.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Çadırda afgan-askerlerin anmasına güreş turnirı

Baba Marta ayın 4-dä Çadır kasabasında oldu ilk halklararası güreş turnirı küçük yaşta uşakların arasında, angısı adandı Afganistanda cannarını kurban verän afgan-askerlerin anmasına. Turnirda pay aldı 22 komanda (yaklaşık 115 uşak) Moldovadan, Romıniyadan, Ukrayndana hem Gagauziyadan. Turnirı hazırladılar Çadır kasabasının primariyası hem muniţipiy Sovetı, Çadır kasabasının sport şkolası, Çadır rayonun administraţiyası hem da Gagauziyanın gençlik hem sport Upravleniyası. Turnira çaarıldılar Çadır rayonundan Afganistanda cannarını kurban verän afgan-askerlerin Mihail MOLLAnın hem Pötr KAZMALInın (Çadır kasabası), Boris YANAKOGLUnun (Kıpçak küüyü), Harlampiy BEJENARın (Aydar küüyü) hem Grigoriy YANEVın (Kazayak küüyü) yakınnarı. Afganistanda cannarınıTAA DERINDÄN
sahmat_2

2018.02.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Gagauziyanın şahmatada çempionatı

Küçük ayın 10-11 günnerindä Komratta geçti Gagauziyanın şahmatada çempionatı, angısında pay aldı 103 kişi Avdarma, Baş küüyü (Kirsovo), Kıpçak, Kongaz, Kongazçık küülerindän hem Komrat kasabasından. Çempionatta sportsmennara kutlama sözlerinnän danıştılar Gagauziya Başkanın yardımcısı Vadim ÇEBAN, Gagauziyanın gençlik hem sport Upravleniyası geçici başı Sergey STOYANOGLU hem çempionatın baş sudyası Andrey ÇEŞMECİ. Gagauziyanın şahmatada çempionatında erlär bölä erleşildi: Büüklerin arasında Karı kulluu: 1-ci er – Alina MİHAYLOVA (Komrat); 2-ci er – Diana UZUN (Komrat); 3-cü er – Svetlana PEEVA (Komrat). Adam kulluu: 1-ci er – Andrey DİMİTROGLU (Komrat); 2-ci er – İvanTAA DERINDÄN
kongaz_kiz_futbolu_1

2018.02.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Kızçazlar için U-9 “Yıldızçık” futbol turnirı

Gagauziyanın gençlik hem sport Upravleniyası, Moldova Futbol Federaţiyazının “SUD” bölümün ortaklıınnan, hazırladı hem yaptı 9 yaşında kızçazlar için U-9 “Yıldızçık” futbol turnirını. Turnirda pay aldılar Gagauziyadan hem komşu rayonnardan 20 komandadan zeedä. Oyunnardan sora turnirdä erleri kazandılar: 1-ci – Kongaz küüyün (Gagauziya) Todur ZANET liţeyin komandası (Lena İKİZLİ (kapitan), Tanä FAKALLI, Vika KOMUR, Lena MİTİTEL, Anä KAMERZAN, Daşa TELPİZ (trener – İgor ŞVEŢOV); 2-ci – Vişnevka küüyün (Kantemir rayonu) şkolasının komandası (trener – Dmitriy DİDİLİCA); 3-cü – Komrat kasabasının sport şkolasının komandası (trener – Andrey LEONOV); 4-cü – Aluat küüyünTAA DERINDÄN
vulkanesti_sport_fastivali_4
Harman ayın (avgust) 19-da Valkaneştä, Moldova Parlamentın deputatı Kornel DUDNİKın kanadı altında hem “Eni Gagauziya” cümne Birliin yardımınnan, büük bir sport Festivalinnän Gagauz Respublikasının 27-ci yıldönümünü kutlarılar. Festivaldä pay aldı Gagauziyanın üç rayonundan 170 sportu sevän kişi – en küçüklerdän delikannılaradan hem körpä sportçulardan usta sportsmennaradan. Onnarın arasında vardılar Moldovanın en kaavi adamı başküülü Rodion SUKMAN, Moldovanın paralimpiya çempionu Oleg KREŢUL, Moldovanın güreş Federaţiyasın başı Viktor PEYKOV. Moldova Parlamentın deputatı Kornel DUDNİK söledi: “İsteeriz, ani bu Festival adetä dönsün, da her yılın, gagauz halkı için en önemni gündä Harman ayınTAA DERINDÄN
ignat_kazmali

2017.07.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR, SPORT BOLUMU

İnat KAZMALI Bosforu 15-cilää üzüp geçti

Orak ayın 23-dä Türkiya Milli Olimpiada Komitetı İstanbılda 29-cu “Samsung Boğazıçı Kıtalararası Yüzme Yarışı” yaptı. Bu açık suda üzmä yarışta 49 devlettän 2 147 kişi (568 karı hem 1579 adam) pay aldılar. Moldovadan bu yarışa katılan 26 insanın arasında vardı Gagauziyanın Avdarma küüyündän üzmäää sevän İnat KAZMALI da, ani 15-cilää bu yarışa katılêr. Üzücülär lääzımdılar iki kontinentan (Aziyadan Evropaya) 6,5 kilometra üzsünnär. Bu arayı gagauz sportsmenı İgnar KAZMALI üzdü 1 saat 29 minut hem 52 sekuntta. “Samsung Boğazıçı Kıtalararası Yüzme Yarışı”nı ensedilär Rusiyadan profesional sportsmennar Kristina KOÇETKOVA hem Evgeniy ELİSEEV.TAA DERINDÄN
cakusta_dimitriy
Kirez ayın (iyün) 26-dan Orak ayın (iyül) 2-dän, Germaniyanın Dortmund kasabasında geçti gençlerin arasında serbest güreş, greko-rim güreşi hem karı kulluu güreşindä Evropa Çempionatı. Çempianatın ikinci günündä Moldova komandası için güreşän Gagauziyanın Avdarma küüyündä duumalı gagauz sportcmenı Dimitriy ÇAKUSTA, 96 kilayadan kategoriyada, bronza medaliyi kazandı. Bu medaliya Dimitriy ÇAKUSTA bölä örüdü: 1/8 final: David LABROVSKY (İzrail) – Dimitriy ÇAKUSTA (Moldova) 0-9; ¼ final: Aleksandr RUDENKO (Belarusiya) – Dimitriy ÇAKUSTA (Moldova) 6-14; ½ final: Simone İANNATTONİ (İtaliya) – Dimitriy ÇAKUSTA (Moldova) 4-1; Bronza medali için: Dimitriy ÇAKUSTA (Moldova) – Anton RozenovTAA DERINDÄN
ilumjinov_1
Büük ayın 28-29 günnerindä Gagauziyada oldu şahmatada çempionatı. Çempionat Büük ayın 28-dä sabaalendän Komradın Dimitriy MAVRODİ adına liţeydä başladı. Üülendän sora bu çempionata uuradılar Moldova Prezidentı İgor DODON, Halklararası şahmatalar federaţiyasının (FIDE) başı Kirsan İLÜMJİNOV hem Gagauziya Başkanı İrina VLAH. Büük musaafirlär annattılar Gagauziyada, Moldovada hem dünnedä şahmataların ilerlemesi için hem kutladılar oyuncuları büük başarılarlan. FIDE başı Kirsan İLÜMJİNOV baaşladı Gagauziyanın şahmatalar kuruluşuna 200 şahmatı komplektı hem adadı, ani kendi kvotasından Gagauziyadan şahmatacıları halklararası turnirlara yollayacek. Belliki, Kirsan İLÜMJİNOV şahmatalarda kendi ustalıını da gösterdi: 10 minutluk bliţ-turnirda uşaklarlan şahmata oynadı.TAA DERINDÄN
posmak
Kırım ayın 7-dä, Kişinevun “Maria Bieşu” adına Opera hem Balet Sarayında, “Moldova Furtbol Federaţiyasının laureatlarının Galası” oldu. Orada sportta jurnalistlär tarafından ayırılan Moldovanın 2016-cı yılda futbolda en islää trenerlarını, sudyalarını. futbolcularını hem komandalarını kutladılar. İkinci yıl sıravardı valkaneşli futbolcu Väçeslav POSMAK (FC “Dacia”) Moldovanın futbolda yılın en islää koruycu oyuncusu ödülünü aldı. Başka ödüllär bölä payedildi: yılın en islää ternerı – Andrian SOSNOVSKİY (FC “Milsami”); yılın en islää futbolcusu – Aleksandr GAŢKAN (FC “Rostov”); yılın en islää portacısı – Radu MIŢU (FC “Milsami”); yılın en islää yarıkoruycu – Georgiy ANDRONİKTAA DERINDÄN