SPORT BOLUMU

dudoglu_nagaylik_2
Canavar ayn (Oktäbri) 15-dä Kişinevda latin-amerika tanţlarında “WDSF World Championship Latin Junior II – Chisinau” II-yunior kategoriyasında halklararası açık çempionatında Nina DUDOGLU hem Väçeslav NAGAYLIK sport tanţları çifti bronza medaliyi aldılar. “WDSF World Championship Latin Junior II – Chisinau” çempionatında 39 devlettän 77 sport tanţları çifti pay aldılar. Komratlıyka Nina DUDOGLU hem onun tanţlarda çifti Väçeslav NAGAYLIK Moldovanın anılmış “Kodreanka” sport tanţları klubunda üürenerlär. Onnarın trenerları bu klubun saabileri Svetlana, Alöna hem Pötr GUZUN. Not. Nina DUDOGLU Komradın eski primarının hem büün Moldova Parlamentı deputatın Nikolay DUDOGLU hem onun eşininTAA DERINDÄN
kubok_guvernul_1
  Canavar ayın (oktäbri) 7-dä, Gagauziyadan Kongazın Todur ZANET adına teoretik liţeyin körpä futbolcuları, finalda Soroka rayonun Raşkoveţ küüyün liţeyinin komandasını 7:0 enseyip, Moldovanın XI-ci “Cupa Guvernului” (“Pravitelstvonun Kuboo”) futbol Kuboonu aldılar. Kuboo kongazlı komandanın kapitanı İlya NİKİTOV kabletti Moldovanın Gençlik hem Sport ministrusunun Viktor ZUBKUnun elindän. Komandalara medali hem ödül vermä sırasında pay aldılar Moldova Premyer-ministrunun baş danışmanı Dragoş HINKU, Moldovanın Gençlik hem Sport ministetliin viţe-ministrusu İvan FLOREAN, Moldova futbol Federaţiyasının sekretari Nikolay ÇEBOTAR, Moldova futbol Federaţiyasının viţe-prezidentı Georgiy KIRLAN, Moldova Saalık ministerliin hem İçişleri ministerliin temsilcileri. Bu turnirdaTAA DERINDÄN
Sava_Kioroglu
Ceviz ayın (sentäbri) 30-da hem Canavar ayın (oktäbri) 1-dä Çadır kasabasında geçti körpä güreşçilär arasında serbest güreştä I-ci Halklararası turnir, angısı yapıldı Moldovanın kıymetli trenerını hem Gagauziyanın serbest güreştä şannı adamını Sava Födoroviç KİOROGLUyu anmak için. Onda pay aldılar Türkiyedän, Bulgariyadan, Ukraynadan hem Moldovadan 240 körpä güreşçi. Turnirın baş sudyası Konstantin KELEŞ oldu. Sava Födoroviç KİOROGLUnun üürencilerinin yardımınnan, bu turnirı yapmaa deyni barabar çalıştılar Çadır kasabasının öndercileri hem Yuriy YAKUBOV Fondu. Turnirın baş sponsoru oldu Grigoriy KARAMALAK önderciliindä sport veterannarına hem sakatlarına yardım için Halklararası IFAVIS Fondu. Turnirın açılışında geldilärTAA DERINDÄN
cupa_cuvernul (8)
Moldova Gençlär hem Sport ministerliin kararına görä 2016-cı yılın Ceviz ayın (sentäbri) 22-dän Canavar ayın (oktäbri) 7-dän Moldovada geçer XI-ci “Cupa Guvernului” (“Pravitelstvonun Kuboo”) Respublika turnirı. Turnirda pay alêrlar 2002-2003 yıllarında duuan uşaklar. Kongaz Todur ZANET adına teoretik liţeyin genç futbolcuları Ceviz ayın (sentäbri) 29-da, bu turnirın ½ finalında Dubosar rayonun Oxentea küüyün ggimnaziyasının komandasını 3:1 enseyip, Kuboon finalına çıktılar. Nicä annattı kongazlı komandanın baş trenerı İordan Nikolaeviç YASIBAŞ bu pek dinamikalı hem meraklı bir matçtı. Bakmadaan ona, ani Kongaz komandası oyunun 12 minudunda artık 1:0 ensärdi (golu oyundan urdu NikolayTAA DERINDÄN
guguta
Kongaz Todur ZANET adına teoretik liţeyin körpä futbolcuları, Ungendan komandayı 4:2 enseyip, Moldovanın XI-ci “Cupa Guvernului” (“Pravitelstvonun Kuboo”) ½ finalına çıktılar. Nicä bildirdi gagauzinfo.md saytına deyni kongazlı komandanın trenerı hem liţeyin fizkulturada üüredicisi İgor ŞVEŢOV, Moldovanın Ungen kasabasında golları urdular Stepan DÜVENCİ (5 hem 64 minutlarda) hem İlya NİKİTOV (46 hem 88 minutlarda). Şindi, Ceviz ayın (sentäbri) 29-da, kongazlı komandası ½ finalda oynayacek  musaafirliktä Dubosar rayonun Koşniţa küüyün liţeyin komandasınnan. Not. XI-ci “Cupa Guvernului” (“Pravitelstvonun Kuboo”) finalı geçecek Kriulän rayonun stadionunda. Matç başlayacek saat 13:00-dä. Patret – gazetamızın arhivından.TAA DERINDÄN
kasap_aleksandr

2016.09.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KİŞİLÄR, SPORT BOLUMU

Aleksandr KASAPta gümüş medali

Moldova Respublikasının baamsız Günün 25-ci yıldönümünä baaşlanan halklaraarsı dzüdo turniranda Valkaneş dzüdo hem karate klubun sportsmenı Aleksandr KASAP 90 kg kategoriyasında gümüş medaliyi aldı. Turnirda 5 devlettän (Belarusiya, İspaniya, Moldova, Romıniya, Ukrayna) 20 yaşınadan  90 dzüdocu pay aldılar. Not. Aleksandr KASAP 2007-ci yıldan beeri Valkaneş dzüdo hem karate klubunda. O birkaç kerä dzüdoda, samboda hem karateda Moldova çempionatların prizöru oldu. Onun trenerı – Moldovanın kıymetli trenerı Nikolay KAZANI.TAA DERINDÄN
portugalia

2016.07.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, SPORT BOLUMU

Portugaliya futbolda Evropa çempionu oldu

Orak ayın 10-da Portugaliyanın milli futbol komandası, Evropa çempionatın finalında Franţiya komandasını 1:0 enseyip, Evropa çempionu oldu. Aklınıza getireriz, ani Franţiyada futbolda Evropa çempionatı Kirez ayın 10-dan Orak ayın 10-dan geçti. Foto – http://euro2016.vesti.ru/TAA DERINDÄN
sahmati_1

2016.05.20,Vasilisa TANASOGLU TARAFINDAN YAZILI, SPORT BOLUMU

ATATÜRKü anma Gününä 10-cu şahmataylan şaşki turniri

Hederlez ayın 19-da Türkiye Respublikasında iki yortu bakılêr: “ATATÜRK anma Günü” hem “Gençlik hem sport Günü”. Bu yortularda, artık 10 yıl sıravardı, Komrat ATATÜRK bibliotekanında uşaklar arasında şahmataylan şaşki turniri yapılêr. Bu yıl şahmata turnirını ortak hazırladılar ATATÜRK bibliotekansının zaametçileri hem Gagauziyanın şahmatalarda hem şaşkilerdä anılmış trenerı Andrey Konstantinoviç ÇEŞMECİ. Turnira sponsor oldu Kişinev Türkiye Büükelçilii. Turnirda pay aldılar Komrattan hem Kongazdan 2006-2009 yıllarında duuma uşaklar, ani kendilerini bu evelki oyunda başarılı duyêrlar. Uşakların becerikliinä görä onnarı 10 yaşınadan uşaklara böldüläriki grupaya küçüklär hem büükä grupalarına. 10 yaştan büük uşaklarTAA DERINDÄN
NEDEALKO_evgeniy
Çiçek ayın (aprel) 24-dä Mongoliyanın başkasabasında Ulanbatorda gagauz güreşçisi Evgeniy NEDEALKO (74 kg kftegoriyası), serbest güreştä I-ci Dünnä kvalifikaţiya turnirında 3-cü eri alıp, 2016-cı Olimpiada oyunnarına putevkayı kazandı. Serbest güreştä I-ci Dünnä kvalifikaţiya turnirında Moldova komandasının sportsmennarının arasından bölä üüsek uura kalkındılar sadä Gagauziyadan güreşçi Evgeniy NEDEALKO hem moldovan güreşçisi Nikolay ÇEBAN (95 kg kftegoriyası). Evgeniy NEDEALKO Olimpiadaya putevka eşiini geçti ozaman, açan ensedi Ukraynadan güreşçiyi Oleg BELOŢERKOVSKİYi. Not. 2016-cı Olimpiada oyunnarı geçecek Harman ayın (avgust) 5-21 günneri arasında  Braziliya devletin Rio-de-Janeyro başkasabasında.TAA DERINDÄN
gagauziya_voleybol

2016.04.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, SPORT BOLUMU

Gagauziyanın voleybol çempionatı

Gagauziya gençlik hem sport Upravleniyası hazırladı hem Çiçek ayın 17-dä Komratta geçirdi Gagauziyanın voleybol çempionatını, angısında pay aldılar 7 karı komandası hem 11 adam komandası. Çempion oldular: adamnarın arasında – Komrat komandası (ikinci – Çadır, üçüncü – Tomay); karıların arasında – Komrat komandası (ikinci – Tomay, üçüncü – Kıpçak). Birinci er için verildi kubok, medali hem para, kalan erlär için – sadä medali hem para.TAA DERINDÄN