SPORT BOLUMU

ataturk_sahmati

2015.05.20,Vasilisa TANASOGLU TARAFINDAN YAZILI, SPORT BOLUMU

ATATÜRKü anma Gününä şahmata turniri

Her yılın Hederlez ayın 19-da Komrat “Atatürk” adına bibliotekanın salonu insannan dolêr. İnsannar burayı toplanêrlar Türkiye Respublikasının iki yortusunu kutlamaa deyni – “Gençlik hem sport” yortusunu hem “ATATÜRKün anma Gününü”. Kutlamaya katılêrlar insannar türlü yaşta: studentlär, büük yaşta insannar, şkola üürencileri. Bu yıl şkolalardan 1-3 klastan uşaklar geldi. İlktän bibliotekamızın o günkü musaafirlerinä Mustafa Kemal ATATÜRKün, Türkiyenin kurucusunun, yaşamasını hem biografiyasını annatık. Kutlamaların ikinci payında da uşaklara deyni şahmata yaraşması yapıldı, angısını geçırdi şahmatada trener Andrey ÇEŞMECİ. Katılannar büük havezlän giriştilär yarışmaya. Makar ki onnar küçük yaşta, ama şahmata oyunundaTAA DERINDÄN
avdarma-tennis-turkey

2015.05.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, SPORT BOLUMU

Gagauz tenisçıları Türkiyedä kendilerini pek islää gösterdilär

Türkiyenin halklar arası “Çocuk şennii” yortusuna baaşlanan “23 Nisan Kuboo” 11-ci Halklar arası tenis turnirindä Gagauziyanın Avdarma küüyündä tenisçıları kendilerini pek islää gösterdilär. Avdarmalılar aldılar bir 1-ci er (Aleksandr MARİNOV), bir 2-ci er (Vladimir KAZMALI) hem bir 5-ci er (İgor GARGALIK). Bu turnirda pay aldı 15 komanda. Onnarın arasında 6 komanda Türkiyedän, kalanı da başka türk devletlerindän. Gagauziyayı burada gösterdilär Avdarma küüyündän uşaklar: Aleksandr MARİNOV, Vladimir KAZMALI, İgor GARGALIK, İrina KARAMİT, Egor KARAMİT, Nikolay BARLADÄN. Turnirlara uşakları hazırlêêrlar trenerlar Grigoriy GRAMATİN hem Maksim EROŞKİN. Foto – avdarma.mdTAA DERINDÄN
dudoglu_nina

2015.05.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, SPORT BOLUMU

Nina DUDOGLU hem Väçeslav NAGAYLIK çempion oldular

Çiçek (aprel) ayın 25-26 günnerindä Kişinevda oldu balet-sport tanţlarında halklararası açık çempionat. 2-yunior kategoriyasında çempion oldu oyuncu çifti Nina DUDOGLU hem Väçeslav NAGAYLIK. Çempionatın latin-amerika oyunnarın finalı Çiçek (aprel) ayın 26-da oldu. Finalda oyuncular “sambo”, “çaça”, “djaz”, “pasodobol” hem “rumba” ounnarında becerikliini gösterdilär. Bu kategoriyada da komratlıyka Nina DUDOGLU hem onun oyun çifti Väçeslav NAGAYLIK birinci oldular. Not. Nina DUDOGLU anılmış gagauz politikacısının hem cümne insanın Nikolay DUDOGLU hem onun eşinin Tatyananın kızı. Dört yaşından beeri balet-sport tanţlarını oynêêr. Altı yaşından beeri da “Kodreanka” sport tanţları klubunda bulunêr.TAA DERINDÄN
mihaylova_alina

2015.03.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, SPORT BOLUMU

10 yaşındakı Alina MİHAYLOVA şahmatada Moldova çempionkası

Küçük ayın 21-27 günnerindä Moldovada kızlar arasında şahmata çempionatı oldu. 12 yaşınadan kızların arasında, 7 oyundan altısını tarayıp, 10 yaşındakı komratlıyka Alina MİHAYLOVA çempionka oldu. Alina MİHAYLOVA şahmata dünnäsında bilinän birisi. Bakmadaan ona, ani Alina sadä 3 yıl şahmata şkolasına gider, 0 etiştirdi pay almaa diil salt Moldova, ama Evropa hem Dünnää çempionatlarında da. Onun artık 16 medalisi var – taa çoyu birinci erlär için. Foto – gagauzinfo.mdTAA DERINDÄN
sukman

2015.03.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, SPORT BOLUMU

Dünnä rekordu Gagauziyadan sportsmenda

Küçük ayın 22-dä Kişinevun baş meydanında Gagauziyanın Başküüyü (Kirsovo) küüyündän sportsmen Rodion SUKMAN dünneyin eni rekordunu kurdu – biri-birinä baalı 10 maşinayı 4,5 metraya sürüdü (eski rekord – Litvadan sportsmenın –3 metraydı). Rekordun gününü maasuz ayırdılar, ani o düşsün Büük orucun “Prost olma gününä”. Bu gözäl sport olayını yapmaa deyni fikiri Moldovada Rusların cümnesi hem Moldova halkların Asambleyası ortaya koydu. Ona arka oldular Rusiyanın büükelçilii, Moldovada Rusiyanın bilim hem kultura merkezi, etnikaarası Büro, Moldovanın stuşentların hem gençlerin Birlii, Kişinev primariyası hem onun üürediciliktä Baş upravleniyası. Rodion SUKMAN yakutların milli sportundaTAA DERINDÄN
Formuzal_sport_icin
Gagauziya ofiţial saytı bildirdi, ani Gagauziya sportsmennarı kutlarkana Gagauziya başkanı Mihail FORMUZAL pek çok metetmiş sportsmennarı hem onnarın trenerlarını hem demiş: «Ни один политик не может так быстро прославить свой народ, как это могут сделать выдающиеся спортсмены, которые выигрывают чемпионаты. Это гордость за страну. Это пропаганда здорового образа жизни». Pek gözäl sözlär hem inanêrız, ani onnar candan sözlenmä! Esaba alarak onu da, ani respublika hem dünnä çempionatlarında, Olimpiadalarda hem spartakiadlarda en çok medali aldılar Komrat sport liţeyin üürenicileri hem vıpusknikleri, biz annamadık hep orada sölenän Mihail FORMUZALın bu laflarını: «УTAA DERINDÄN
sport_premiya2

2015.03.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, SPORT BOLUMU

Sportsmennarımız bizi dünneyä tanıdêrlar

Gagauziya sportsmennarı 2014-cü yılın içindä sadä respublika çempionatlarında 38 medali kazandılar. Bu sportsmennarı hem onnarın trenerlarını kutlamaa deyni Küçük ayın 20-dä Komratta bir toplandı yapıldı. Bu insannara medalilär, kuboklar, şan gramotaları hem para premiyaları verildi. Maasuz onnar için bir konţert ta oldu. Kutlamada pay aldılar Gagauziyanın Gençlär hem sport baş Upravleniyasının naçalniin yardımcısı Petr KURU, Gagauziya başkanı Mihail FORMUZAL hem onun sovetnii Stepan TOPAL, Moldovanın boks federaţiyasının baş sekretari Nikolay ŞAŞKOV, başka cümne hem sport insannarı. Kutlamada ilkin ödül kablettilär Gagauziyanın futbol çempionatında futbol komandaları: 1-ci er – “Oguz-sport” (BucakTAA DERINDÄN
Cakusta_
Moldovada yılın sportsmennarını ayırdılar. Onnarın arasında var gagauz sportsmenı Dimitriy  ÇAKUSTA da. Ona “Sportta yılın umudu” ödülü verildi Moldovada yılın sportsmenı tanındı serbest güreştä güreşçi Mihail SAVA. İkinci er verildi urum-rim güreşindä güreşçiyä Viktor ÇOBANUya. Üçüncü erdä – Natalya BUDU, karı güreşlerindä Evropa Çempionatın bronza ödülcüsü.TAA DERINDÄN
sirbu

2014.10.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, KİŞİLÄR, SPORT BOLUMU

Gagauziyadan boksör gümüş medaliyi kazandı

Moldova respublikasının boksta 67-ci çempionatında Gagauziyadan boksör Valeriy SIRBU gümüş medaliyi kazandı. Çempionatta pay aldılar Moldovanın 12 erindän 75 boksör. Onnarın arasında Gagauziyadan da sportsmennar. Bu yıl boksta 67-ci Moldova çempionnarı oldular: Grimêkêuţi sportsmennarı (5 altın medali), Kişinev sportsmennarı (3 altın medali), Tiraspol sportsmennarı da 1 altın medali aldılar. Not. Valeriy SIRBU Moldovanın hem Gagauziyanın anılmış boksöru, Komrat sport liţeyin vıpusknii, “Sportta master” adını taşıyêr. Dimu ERİBAKAN, Foto – sports.mdTAA DERINDÄN
sirbu

2014.10.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, SPORT BOLUMU

Gagauziyadan boksör Valeriy SIRBU gümüş medaliyi kazandı

Moldova respublikasının boksta 67-ci çempionatında Gagauziyadan boksör Valeriy SIRBU gümüş medaliyi kazandı. Çempionatta pay aldılar Moldovanın 12 erindän 75 boksör. Onnarın arasında Gagauziyadan da sportsmennar. Bu yıl boksta 67-ci Moldova çempionnarı oldular: Grimêkêuţi sportsmennarı (5 altın medali), Kişinev sportsmennarı (3 altın medali), Tiraspol sportsmennarı da 1 altın medali aldılar.TAA DERINDÄN