ANALİTİKA BOLUMU

Komediya

2013.04.13,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, ANALİTİKA BOLUMU

Komediya… hem tragediya… Bizim tragediyamız…

Gagauz kulturasının üstündä genä çakêr hem gürleer! Bu yıldırımnar gençicik gagauz teatrusuna urdı hem yok etti onu er üzündän! Gagauziyanın hem gagauzların 15 yıllık “Mihail ÇAKIR” adına Gagauz Milli Teatrusu raametli oldu. Etiştirämedik biz 2012-ci yılın Kırım ayında (dekabri) sevinmeliklän yazmaa, ani Çadır kasabasında büük şenniklän karşıladılar hem kutladılar “Mihail ÇAKIR” adına Gagauz Milli Teatrusunun 15-ci yıldönümünü, nicä oradan geldi kara haber – “Mihail ÇAKIR” teatrusunu yok etmişlär. Hem kim yok etmiş – teatrunun öndercisi Mihail KONSTANTİNOV hem teatrunun kolektivı. Kollektiv karar almış “Mihail ÇAKIR” teatrusunu yok edip, onun erindäTAA DERINDÄN
padishlar-1024x469

2013.02.28,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, ANALİTİKA BOLUMU

“PADİŞAHLAR DAAYI”nda EİAyı uran avcılar

Seni uran avcılar, Acıba nereli? Seni uran avcılar, Acıba gülär di mi? (Gagauz halk türküsü “SALLANÊR KAVAK”) Bıldır, Kırım ayın (dekabri) 23-dä, Moldovanın “Padurea Domneasca” av için kapalı olan daayında (zapovedniindä) yaban domuzuna bir avcılık oldu. O avcılıkta ava katılan insannar Moldovalı işadamını Sorin PAÇUyu urmuşlar. Adam iki gündän sora öler. (Topracıı ilin olsun!) Büük kahır onun yakınnarına, hısımnarına, dostlarına hem senselesina… Moldovanın çoyu insannarı bu ölü için bekim hiç duymayaceydılar da (arada Eni Yıl hem Kolada yortuları vardı), herliim bu fasıl öldürmektä kabaatlı olmaydılar Moldovanın zakona “izmet edän” insannarı.TAA DERINDÄN
FIRTINA

2012.10.28,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, ANALİTİKA BOLUMU

Fırtına öncesi sessizlik

Bu yılkı GHT seçimnerinädän Gagauziya üstündä dört yıllık temelsiz hem boş esän fırtına, kuvedini kaybedip, iki-üç ay geeri yavaşadı. Gagauziya GHT seçimnerinä girdii gibi da o fırtına heptän durgundu. Bu üzerä da, bezbelli, GHT seçimneri delikat geçti hem o seçimnär gösterdi kim bu dört yılın içinä havada lüzgär yapardı. O lüzgär yapannarın kandidatları GHTya geçämedilär. Taa doorusu onnar için insan kendi oylarını vermedi. Sanmasınnar, ani insan susêr da bişey görmeer. Sıra geldiynän insan kendi harakterını hem bakışını açıklêêr da kof ötenneri kırık yalak yanında brakêr. Seçimnär bittiynän fırtınayı genä hızlandırmaaTAA DERINDÄN

2012.08.20,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, ANALİTİKA BOLUMU

Bayrakları neçin 20-dä kaldırdılar

Gagauzların eni istoriyasında peydalandıydı bir yortu, ani hepsimizi birleştirärdi – Gagauz Respublikasının Günü. Birleştirärdi ölä, nicä birleştiydilär Gagauziyanın insannarı 22 yıl geeri, açan Gagauz Respublikasını kurmaa deyni kalkındıydılar. Gagauz Respublikasının Günü, Harman ayın (avgust) 19-zu, – bireşmäk yortusuydu. Şindi sa – köşä yortusu oldu. Taa doorusu: onu köşä yortusu yapmaa karar aldılar onnar, Gagauziyanın büünkü bürokratları. Bu işmaamilä surat geler, ama bakın nicä adım-adım “SUSLOVcuklar” düşünmüşlär gagauzların birleşmesini darı gibi daatmaa: - İlktän bu büük Gününä karşı Komrat kultura Evin remontunu başladêrlar (olmasın neredä bilä kutlamaa deyni); - Sora Gagauz Respublikasının Gününä karşı yapılmaa plannananTAA DERINDÄN