BİLİM İNSANNARIMIZ BOLUMU

gaydarci
Gagauz bilim adamının, filologiyada doktorun, raametli Gavril GAYDARCInın karısı Raisa Petrovna baaşladı Gagauziyanın bilim-aaraştırma Merkezinä Gavril GAYDARCInın bibliotekasından kiyatları. Baaşlanan kiyatların arasında var Gavril GAYDARCInın kendi kiyatları, monografiyaları, başka bilim kiyatları hem sözlüklär. Bundan kaarä bilim-aaraştırma Merkezin bibleotekasına verildi M. LOMONOSOVun, L. GUMELÖVun, A. MİŢKEVİÇın, R. TOKERın, K. PAUSTOVSKİYin hem başka avtorların kiyatları da.TAA DERINDÄN