BİLİM BOLUMU

KDU_prezentatiya
Baba Marta ayın 27-dä Komrat Devlet Universitetında (KDU) oldu prezentaţiya gagauz kulturasının altın fondunun 3 tomnuk “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” bilim kiyatlarına, angıları hazırlandı Akademik Todur ZANETin baş redaktorluunda hem önderciliindä “GAGAUZLUK” Cümne Birliin tarafından. Prezentaţiyada pay aldılar KDU rektoru hem pedagogları, studentlär hem magistraturayı yapannar, bibliotekacılar, muzeycilär hem cümne insannar. Açtı prezentaţiyayı KDU bibliotekasının direktoru Larisa ÇAKİR. Sora söz verildi KDU rektoruna Sergey ZAHARİYAya. Nedän sora da söz aldı Akademik Todur ZANET, angısı annattı bu kiyatların hazırlanması hem çıkarılması için. Canabisi söledi, ani “Gagauzların kayıpTAA DERINDÄN
Prezentatiya_posol_zanet
“Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” Proektın sonuçlarının prezentaţiyası Kırım ayın (dekabri) 7-dä Komrat regional istoriyası hem aaraştırma muzeyin binasında oldu “Gagauzların kayıp olan dilinin hem kultura adetlerinin Moldovada korunması” Proektın sonuçlarının prezentaţiyası, angısı hazırlandı Gagauziyanın “GAGAUZLUK” Cümne Birliin tarafından. Proekt yapıldı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büükelçililiklin Kulturaları Koruma Fondun tarafından verilän Granda görä. Bu paalı hem büük maanalı Proektın ortakları oldular: Komrat regional istoriyası hem aaraştırma muzeyi, Komrat Mihail ÇAKİR adına kolec, Moldova Respublikasının etnografiya hem istoriya muzeyi, Komrat “D. SAVASTİN” resimcilik şkolası, “Pontos” basım evi hem “AnaTAA DERINDÄN
canavar_4
CANAVAR YORTULARI sayılardı en büük yortu gagauzların 3 en büük, en bakılan hem en maanalı milli yortuların (“Canavar yortuları”, “Hederlez”[2] hem “Kasım”[3]) arasında, ani sayılarmışlar gagauzlarda taa hristiannıktan ileri. Çünkü evelki gagauzlar Canavarı doorudan Allaa gibi büük sayarmışlar. İna­narmışlar, ani Canavar kendi kuvedinnän hem fikirinnän erdä hem insan ara­sında uygunnuu hem düzgünnüü, insannarın raat yaşamasını koruyêr hem, yannış adımnardan hem sapmalardan koruyup, dooru yola koyêr. Onuştan gagauzlar inanêr, ani kırda yabanıylan buluştuynan insannarın uuru uyacek hem o günkü işleri islää gidecek. Gagauzlara deyni Canavar yortuların en büük hem en maanalıTAA DERINDÄN
aaclik_kirimi
(Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresindä doklad) Ön söz erinnä Gagauzlara karşı XX-ci üzyılda yapılan baskıların hem ezmeklerin arasında, bir şüpesiz, ilk erdä durêr 1946-1947 yıllarda Sovet rejimin tarafından gagauzlara uygulanan AAÇLIK GENOŢİDI. Bu genoţid  kendi içinä topladı 1940-ta gagauzların kapamalarını hem trudarmiyaya almalarını, 1941-dä Sibirä kaldırılmalarını, 1944-tä “kara pehotaya” almalarını hem MGB[1] tarafından zındannara, kapannara hem GULAG[2]lara atılmaları. Hepsi bu işlerdä rejimä pek çok yardım ettilär erindeki kalik palilär, angıları hemen üstä çıktıydılar, da, kudurmuş köpeklär gibi, kendi halkını paralamaa başladıydılar. Aaçlıın genoţidın çeketmesi Büük aaçlık genoţidı başladı 1946-cı yılda yazın.TAA DERINDÄN
gagauz_yer'nde_kadin
Ankarada gagauz karıları için “Gagauz Yeri’nde kadın” adlı bir bilim kiyadı tüparlandı, angısını hazırladı Dr. İrina İUSİUMBELİ. Kiyatta, gagauzlarlan ilgili bilgilerdän sora (yaşadıı erlär, kökleri, istoriyası, dili hem başka), Moldova Respublikasında Gagauz Yeri avtonomiya bölgesinin sınırları içersindä gagauz karıların cümnesi hem aylä durumu istoriya tarafından açıklanêr, duumaktan ölümä kadar bütün adetlär hem sıralar annadılêr. Gagauz karısı halk bilgileri tarafından gösteriler. Onun din dä, yaşamada, politikada hem ekonomikada eri incelener. Gagauz karıların yaratıcı hem enilikçi olduklarını urgulamak için, onnarın çaldıkları türkülär da kiyatta er aldılar. Bu kiyat hepsi okuyculara, gagauzları yakındanTAA DERINDÄN
cakir_byust

2017.04.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, BİLİM, CÜMNE, KULTURA BOLUMU

Mihail ÇAKİRin duuma günündän 156 yıl tamamnandı

Ciçek ayın 27-dä eskiycä (eniycä Hederlez ayın 9-da) tamamnandı 156 yıl gagauzların apostolunun, büük aydınnadıcısının, dünnää uurunda bilim hem klisä adamının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04.1961 – 08.09.1938) duuma günündän. Moldovan yazıcısı Nikolay KOSTENKO: “Herliim moldovannar için Mihail ÇAKİR Basarabiyanın altın kiyadına yazılıdıysa, Moldovanın üülen tarafında yaşayan vatandaşlarımıza, gagauzlara deyni, o halizdän bir apostol oldu”. Akademik Todur ZANET: “Aydınnadıcı Ay-Boba Mihail ÇAKIR gagauzların dilindä hem kulturasında, istoriyasında hem bilimindä, dinindä, herbir gagauzun üreendä hem canında ayırı bir er kaplêêr. Bir şüpesiz var nicä demää: herliim büünkü gagauzlar varsa, hem onnarınTAA DERINDÄN
ukrayna_kiyat_
Ukraynanın başkasabasında Kievda oldu prezentaţiya «Гагаузы Украины» kiyadına, angısı iki kiyada bölünük: I-ci kiyat – Гагаузы Украинской части Буджака; II-ci kiyat – Гагаузы Приазовья. Birinci kiyada (avtorlar – Dr. Lübuv ÇİMPOEŞ hem Emiliya BANKOVA) girdi materiallar, ani toplandıydılar 1987-ci yılda Moldova Bilimnär Akademiyasının Priazovye küülerinä ekspediţiyasında. Ozaman bu ekspediţiyanın başında bulundular Dr. Stepan KUROGLU hem Dr. Mariya MARUNEVİÇ. İkinci kiyada (avtorlar – Dr. Lübuv ÇİMPOEŞ, Emiliya BANKOVA hem Dr. Fedora ARNAUT) girdi materiallar, ani bulundular arhivlarda hem internetta. Kiyat «Гагаузы Украины» hazırlandı “Ukrayna Gagauzları Birlii” (başkan – Vasiliy KELİOGLU) neetleriTAA DERINDÄN
Bilgiler
Baba Marta ayın 22-dä Gagauziyanın Mariya Maruneviç adına bilim Merkezi Kişinevun Mihail Çakir bibliotekasında yaptı prezentaţiya “Bilgilär” jurnal kiyadına. Bilim Merkezin başı Pötr PAŞALI annattı, ani “Bilgilär” kiyadı – bu «Научно-практический журнал», nerdä toplu «труды научно-исследовательского центра Гагаузии им. М.В. Маруневич». Bilim jurnalı esabında bu 428 sayfalık kiyat yılda bir kerä çıkacek. Prezentaţiyada Pötr PAŞALI baaşladı Mariya Maruneviç adına bilim Merkezin adından tiparlanan kimi kiyatları Mihail Çakir bibliotekasına. Bundan kaarä prezentaţiyada pay alannara da baaşlandı birär-ikşär “Bilgilär” kiyadı. “Bilgilär” kiyadını tanıtımasında bilim insanı Elizaveta KVİLİNKOVA da baaşladı kendi kiyatlarını buTAA DERINDÄN
zahariya
Kırım ayın 1-dä Komrat Devlet Universitetın rektor seçimnerinin II-ci turu oldu. Bu turda Universitetın rektoru ayırıldı KDU juridika fakultetın dekanı Dr. Sergey ZAHARİYA. Komrat Devlet Universitetı rektoruluuna 5 kandidat vardı: KDU juridika fakultetın dekanı Dr. Sergey ZAHARİYA, Dr. Zinaida ARİKOVA, eski rektor Prof. Dr. Stepan VARBAN, pedagogika uurunda doktor Tatyana RAKOVÇENA hem çiftçilik uurunda doktor Lüdmila FEDOTOVA. I-ci turda rektoru ayırılamadıydılar. II-ci tura çıktılar Dr. Zinaida ARİKOVA hem KDU juridika fakultetın dekanı Dr. Sergey ZAHARİYA. Bu turda 67 oy alıp, Komrat Devlet Universitetın rektoru Dr. Sergey ZAHARİYA ayırıldı. Dr. ZinaidaTAA DERINDÄN
kdu

2016.11.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, BİLİM, BİLİM ÖMÜRÜ BOLUMU

I-ci turdan KDU rektoru ayıramadı

Kasımın 24-dä Komrat Devlet Universitetı savaştı kendi rektorunu ayırmaa, ama I-ci turdan bu iş olamadı. Rektoru ayırmakta pay aldılar KDUnun 120 bilim uurunda insannarı. Ayırmaktan sora oylar rektorlaa kandidatların arasında bölä payedildilär: şindiki rektor Dr. Zinaida ARİKOVA – 39 oy, KDU juridika fakultetın dekanı Dr. Sergey ZAHARİYA – 30 oy, eski rektor Prof. Dr. Stepan VARBAN – 29 oy, pedagogika uurunda doktor Tatyana RAKOVÇENA – 21 oy. Bir oy bozuk çıktı. Seçimin önündä rektorlaa kandidat çiftçilik uurunda doktor Lüdmila FEDOTOVA kendi kandidaturasını seçimnerdän çekti. Seçimnerdän sora belli oldu, ani KomratTAA DERINDÄN