BİLİM BOLUMU

bilim_merkezi_zanet_1

2016.06.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, Genel BOLUMU

Bilim merkezindä gagauz adetleri için tombarlak masa yapıldı

Gagauziya M.V. Maruneviç adına Bilim-Aaraştırma Merkezi Kirez ayın 15-dä yaptı bir tombarlak masa oturuşu. Bu buluşmanın temasıydı – Gagauz adetleri. Musaafirlerin arasında vardı bizim paalı vatandaşımız Todur ZANET – akademik, peetçi, yazıcı, dramaturg, aarıştırmacı, Bucaan patriotu. Bu gün buluşmada o önderci oldu, kutlamakları da kabletti, çünkü onun duuma günü kutlandı bir gün ileri, Kirez ayın 14-dä. Temaya pek uygundu bay Todurun 2010 yılda çıktıı kiyadı “GAGAUZLUK: Kultura, Ruh, Adetlär”. Kiyat kendisi söleer bizä, nekadar avtor beener kendi halkını, aylesini. Gagauz adetleri, kultura, ruh için açıklamaları yazılara avtor toplamış diil sadeTAA DERINDÄN
tanriover

2016.06.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, Genel BOLUMU

“Hamdullah Suphi hem gagauzlar” bilim simpoziumu oldu

Kirez ayın 2-4 günnerindä Komratta Gagauziyanın M.Maruneviç adına bilim aaraştırma Merkezindä geçti Halklararası bilim simpoziumu “Hamdullah Suphi hem gagauzlar”, angısı Türkiyedän “Türk ocakları genel Merkezi”nnän ortak hazırlandı. “Hamdullah Suphi hem gagauzlar” bilim simpoziumun çalışmasında pay aldılar Gagauziya İspolkomu predsedatelin birinci yardımcısı Vadim ÇEBAN, Türkiye Kişinev Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisin kordinatoru Canan ALPASLAN, Gagauziyadan hem Türkiyedän bilim, kultura hem cümne insannarı. Not. Hamdullah Suphi TANRIÖVER, 1931-ci yılın İyün ayın 12-dän beeri Romaniyada Türkiye Büükelçisi, ani gagauzların kalkınması için çok çalışmış.TAA DERINDÄN
konferentiya_14

2016.04.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, Genel BOLUMU

KDUda bilim konferenţiyası

>içek ayın 14-15 günnerindä Komrat Devlet Universitetında geçer “V. INTERNOTIONAL TURKIC ART, HISTORI ADN FOLKLORE CONGRESS / ART ACTIVITIES”. Konferenţiyayı ortak hazırladılar Türkiyedän, İtaliyadan, Germaniyada, Azerbaycandan, Gagauziyadan universitetlar hem cümne kuruluşları. Konferenţiya için, neçin sa, öncedän pek reklama yapılmadı. Gagauziyanın kultura insannarı hem bilim adamnarın may hepsicii (onnarın içindä KDU pedagogların çoyu da) bu konferenţiya için son kıpımda üürendilär.TAA DERINDÄN
kdu_1

2016.02.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, Genel BOLUMU

KDUda Halklararası bilim-praktika konferenţiyası geçti

Küçük ayın (fevral) 4-dä Komrat Devlet Universitetında «Наука, Образование, Культура» (“Bilim. Üüredicilik. Kultura”) bilim-praktika konferenţiyası geçti. Konferenţiya baaşlandı KDUnun 25-ci yıldönümünä. Bilim-praktika konferenţiyası başladı Moldovanın hem Gagauziyanın gimnalarından. Selemnama nasaatınnan katılımcılara danıştı Komrat Devlet Universitetın rektoru Dr. Zinaida ARİKOVA. Sora okundu Gagauziya Başkanın kutlama mesajı. Nedän sora da laf verildi Moldova CNAA (Moldova Respublikasının Akreditaţiya hem Atestaţiya Milli komisiyası) predsedatelinä, akademää Valeriy KANŢERa. Canabisi nasaatından sora verdi KDUya CNAA Akredetaţiya Belgesini hem CNAA diplomalarını rektora Dr. Zinaida ARİKOVAya hem prorektora Dr. Lüdmila FEDOTOVAya. Nedän sara da kutlama hem selemnama nasaatlarınıTAA DERINDÄN
cakir_byust

2015.11.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, Genel BOLUMU

Valkaneştä VII-ci Mihail ÇAKİR okumakları geçti

Kasım ayın 4-dä Valkaneş kasabasında geçti VII-ci Mihail ÇAKİR okumakları. Okumakların uuru – gençlär arasında hristiannık paalılıklarını kaavileştirmää hem bununnan Gagauziyalan Moldova devletliini kaavileştirmää. VII-ci Mihail ÇAKİR okumakların açılmasında nasaat ettilär Gagauziya üüredicilik Upravleniyanın başı Sofya TORLAK, Valkaneş rayonun başı Födor TERZİ, kultura hem turizma Upravleniyanın başı Vasilisa PETROVİÇ, “M.Maruneviç” adına bilim-aaraştırma merkezin direktoru Pötr PAŞALI. Okumakların ilk bölümündä plenar toplantısı yapıldı, ikincisindä dä – sekţiyalarda çalışmalar oldu. VII-ci Mihail ÇAKİR okumaklarında pay alêrlar din, bilim hem kultura insannarı, üüredicilär hem üürencilär.TAA DERINDÄN
dede_korkut_

2015.10.27,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, Genel BOLUMU

“Dedä Korkut hem Türk dünnäsı” kultura Kongresi oldu

Canavar ayın (oktäbri) 19-23 günnerindä Türkiyanın Ege Universitetın Türk dünnäsı araştırma İnstitutu yaptı III-cü Halklararası türk dünnäsı kultura Kongresini. Onun konusu “Dedä Korkut hem Türk dünnäsı” oldu. Bu konu ayırıldı o üzerä, ani 2015-ci yılda tamamnandı 200 yıl nicä “Dedä Korkut” kiyadı bulundu hem bilim dünnesinä tanıtıldı. “Dedä Korkut” kiyadı bulundu 1815-ci yılda Germaniyanın Drezden kasabasının bibliotekasında. Taa sora bir ekzemplär da Vatikanın bibliotekasında üzä çıktı. Drezdenda bulunan destanda 12 bölüm var, Vatikanın ekzemplärında sa sade altı bölüm korunmuş. “Dedä Korkut” kiyadı bu bir kiyat, angısının sayfalarında toplu hem annadılêrTAA DERINDÄN
KDU_vengriya

2015.06.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, Genel BOLUMU

KDUda vengr dili hem kultura Merkezi açıldı

Kirez ayın 15-dä Komrat Devlet Universitetında (KDU) açıldı vengr dili hem kultura Merkezi. Aşılışta pay aldılar Gagauziyanın Başkanı İrina VLAH, Vengriyanın Moldovada Büükelçisi Matiaş SİLADİ hem KDU rektoru Zinaida ARİKOVA. Merkezdä erleştirildi kompyutorlar, biblioteka hem multimediya tertipleri. Vengr dili hem kultura Merkezin açılışında Vengriyanın Büükelçisi baaşladı KDU rektoruna anmak için tiparlanmış Vengriya Konstituţiyasını.TAA DERINDÄN
gbm

2015.03.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, Genel BOLUMU

Komratta bilim-praktika konferenţiyası geçer

Komratta “M. Maruneviç” adına Bilim-aaraştırma Merkezindä Baba Marta ayın 25-dä geçer bilim-praktika konferenţiyası “Роль СМИ в развитии гагаузского языка и достижении межэтнического согласия в обществе” (“Gagauz dilinin ilerlemesindä Masa-İnformaţiya Kolaylıklarının rolü hem insan topluluunda etnika arası annaşmasının başarı kazanması” – gagauzçası Bilim-aaraştırma Merkezin). Onu otrak hasırladı Bilim-aaraştırma Merkezi hem Gagauziyanın “Radio Hem Televideniye” Cümne kuruluşu. Konferenţiyada pay alêrlar bilim insannarı, yazıcılar hem gazetacılar, cümne hem kultura insannarı. Bilim-praktika konferenţiyası çerçevesindä, plenum oturuşundan kaarä, iki sekţiyada da çalışmaklar olacek. I-ci sekţiya – “Роль и значение СМИ в функционировании языков в Гагаузии.”;TAA DERINDÄN
danisma_sozluu

2015.03.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, Genel BOLUMU

Lingvistika terminnerin danışma sözlüü çıktı

Baba Marta ayın 12-dä Moldova Bilim Akademiyasında prezentaţiya oldu kiyada “Gagauzça-rusça-romınca lingvistika terminneri danışma sözlüü”. Hazırladılar onu filologiya bilgilerindä doktorlar Evdokiya SOROCEANU hem Tatiana ŞARŞOV. Prezentaţiyada pay aldılar Moldova Bilim Akademiyasının başı George DUKA, Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, TİKA koordinatoru Cenan ALPASLAN, gagauz bilim hem cümne insannarı. Sözlüktä 3 bölüm var: gagauzça-rusça-romınca, русско-гагаузко-румынский, român-rus-găgăuz. Kiyat tiparlandı Türkiyenin Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar Başkannıın (YTB) parasınnan.TAA DERINDÄN
konf_prez

2014.12.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, Genel BOLUMU

“Büünkü Moldovanın içindä Gagauziya avtonomiyasının rolü hem eri”

Gagauziya avtonomiyasının 20-ci yıldönümünä karşı Kırım ayın 12-dä Komradın kenarında, bir restoranın düün salonunda, oldu bir Halklararası bilim-praktika konferenţiyası. Konferenţiyanın temasıydı “Gagauz avtonomiyasına 20 yıl. Dün, büün, yaarına. Büünkü Moldovanın içindä Gagauziya avtonomiyasının rolü hem eri”. Konferenţiyayı hazırladılar Gagauziyanın İspolkomu, Halk Topluşu, Gagauziyanın Bilim Merkezi. Onnara yardımcı oldu Kişinev TİKA koordinatorluu da. Konferenţiyada pay aldılar politikacılar Moldovadan, Türkiyedän hem Ukraynadan, diplomat hem halklararası misiyaların başları, Gagauziyanın kurucuları hem aktivistleri. Tribunadan konferenţiyada söz tuttular Gagauziyanın başkanı Mihail FORMUZAL, Halk Topluşun başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Türkiyenin Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Türkiye Parlamentının “Türkiye-Moldova”TAA DERINDÄN