CÜMNE BOLUMU

protestlar_Parlamentin_onunde_20_07_2017_3
Nekadar gam! Nekadar yalan! Nekadar şamata! Nekadar aldatma! Nekadar adamak! Nekadar kullanmak! Sonunda zakonu da kabletmäk! Dün Moldova Parlamentı 74 oylan Moldova Respublikasında karışık seçim sisteması için zakonu kabletti. Bu zakona görä 50 deputat partiya spisoklarından ayırılacek, 51 da – ayırı seçim bölümnerindän. Bu zakonnan kayıl oldu Moldova Prezidenrı da. Zakon islää mi, diil mi, bunu vakıt gösterecek. Ama bir iş genä şaştırdı: politikannarın tarafından bu zakonun dolayında gagauzlara deyni nekadar gam (!) nekadar yalan (!) nekadar şamata (!) nekadar aldatma (!) nekadar adamak (!) nekadar kullanmak (!) oldu. Gamnar, şamatalar,TAA DERINDÄN
bodnarenko__1

2017.07.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauzları fazan kuşlarına diiştirdilär

Komunistlär partiyasının Moldova Parlamentın deputatu Elena Vladimirovna BONDARENKO, yazarak “gagauz zakonnarın” Parlamentın komisiyasında Orak ayın (iyül) 19-da incelenmemesi için sebepini, Facebook yazısında bölä urduladı: «Да простят меня гагаузы, но, как это ни грубо и грустно звучит, но гагаузов променяли на фазанов!» Elena BONDARENKO: «Гагаузов променяли на фазанов! Сегодня юридическая комиссия Парламента исключила из повестки дня обсуждение трёх законопроектов, инициированных Народным Собранием Гагаузии в связи с отсутствием новых предложений по тексту законопроектов, а Комиссия по публичному управлению региональному развитию, окружающей среде и изменениям климата не рассмотрела эти законопроекты, хотя они иTAA DERINDÄN
popazlar_ordennar

2017.07.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Popazlara Moldova Prezidentından ordennar hem medalilär

Moldova Prezidentı İgor DODONun 2017-ci yılın Orak ayın 15-dän № 271-VIII emirinä görä, Moldovanın 17 popazı ordennarlan hem medalilärlän ödüllendilär. Orak ayın 16-da da Popazlara Moldova Prezidentın rezidenţiyasında İgor DODON bu ödülleri saabilerinä verdi. Ödül popazların kabledelennerin arasında var Komrat hem Kaul episkopu ANATOLİY, Gagauziyadan Gagauziyanın Baş popazı protoierey Pötr KELEŞ hem Kıpçak küüyün klisesinin popaz protoierey popzazı Vitaliy ZELİNSKİY. Episkop ANATOLİY (Georgiy BOTNARU) kabletti ordenı “Ordinul de Onoare”. Protoiereylär Pötr KELEŞ hem Vitaliy ZELİNSKİY kablettilär medali “Meritul Civic”.TAA DERINDÄN
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2017.07.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büük demokratiya enseyişimizin birinci yıldönümü

Türkiye Respublikası istoriyasının en kannı terör saldırısını atlatmamızın üzerindän bir yıl geçti. Türkiye bu bir yıl içersindä dayanıklılıını, ayakta kalmasını, gücünü gösterdi. Aradan geçän bir yılın esabını yapmak hem ileri bakmak önemnidir. Herşeydän önce neylän karşı karşıya kaldıımızı anmamız lääzımdır. O gecä yaşadıklarımız Türk ordusu içinä sızmış, kendisini “evrenin imamı” olarak görän kudurmuş hayınların Türk devletinä karşı saldırısıydı. Kendi parlamentını bombalayan, teroristlärlän düüştä ön frontta olan speţnaz poliţiyasın ştablarını erlän bir edän, silahsız ţivillerin üzerinä tanklar sürän hem cenk uçaklarınnnan saldırı vertolötlardan ateş açan prestupniklärlän karşı karşıya kaldık. İstoriyamızda bölä birTAA DERINDÄN
demokrasi_zaferi
2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın 15-si – nışan “AS”) gecesi, Türk milleti, kendisini “evrenin imamı” olarak görän Fetullah Gülen’in silahlı kuvetlerinä hem başka cümne kuruluşlarına sızmış adeptları tarafından pişirilmiş, bir devlet devrimi durumunnan karşı-karşıya kaldı. Yaşanannar, Türkiye Respublikasının istoriyasında eşi görülmemiş boyutta bir terör saldırısıydı. 250 vatandaşımız şehit oldu, 2.000-den zeedä vatandaşımız yaralandı. Türk halkı, tek ürek olarak, büük bir iitliklän devrimcilerin karşısına çıktı. Tankların önündä durdu. Devlet kuruluşların ele geçirilmesini brakmamak için kendi diri duvar devrimcilerin önündä kurdu. Türk halkı, demokratiya dışı karısmaklara izin vermeyeceeni ortaya koydu. Türkiyenin geleceenäTAA DERINDÄN
buukelci_preskonferentiya_
(Türkiyenin “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” yortusunnan ilgili Büükelçi Hulusi KILIÇın preskonferenţiyası) 2017-ci yılın Orak ayın (iyül) 14-dä, Türkiye Respublikasının “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” yortusunnan ilgili olarak, Türkiye Respublikasının Kişinev Büükelçiliindä T.C. Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ bir preskonferenţiya yaptı. Preskonferenţiyanın başında Büükelçi Hulusi KILIÇ açıkladı, ani jurnalistlärlän büünkü buluşması FETÖ teror organizaţiyasının bıldır Türkiyedä yaptıı devlet devrimi denemesiinnän ilgili. Preskonferenţiyanın ana bölümünä geçmektän öncä, jurnalistlär tanıştılar 2016-cı yılın 15 Temmuz (Orak ayın 15-si – nışan “AS”) gecesi FETÖ teror organizaţiyasının savaştıı yapmaa devlet devrimi denemesini annadan  “15 Temmuz – MilliTAA DERINDÄN
turkiye_moldova_parlament_grupasi_1

2017.07.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye Respublikasının Parlamentın deputatları Gagauziyada

Türkiye Respublikasının Parlamentının (Milli Meclis) “Türkiye-Moldova” paarlament grupasının deputatları, grupanın başkanı Mehmet ALTAY başkannıı altında, Orak ayın (iyül) 13-dä Gagauziyada bulundular. Onnarlan bilä vardı Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ ta. Vizit programasına görä Türkiyedän musaafirlär Buluştular Gagauziya Başkanınnan hem İspolkom azalarınnan, Gagauziya Halk Topluşu Başınnan hem GHT deputatlarınnan. Buluşmada Türkiye, Moldova hem Gagauziya arasında dostluk, kultura, ekonomika hem politika ilişkileri konuşuldu. Gagauz deputatları annattılar Türkiyedän kolegalarına o zorluklar için, ani peydalandı Gagauziyaylan ilgili zakonnarın Moldova Parlamentında kabledilmesinnän. Halk Topluşunda buluşlmadan sora, Türkiyedän deputatlar pay aldılar Moldova TİKA ofisi tarafından hazırlananTAA DERINDÄN
devrim_denemesi_sergisi_1
Orak ayın (iyül) 13-dä Gagauziyanın Regional resim Galereyasında açıldı bir patret sergisi – “15 Temmuz – Milli İradenin Zaferi” (“Orak ayn 15-şi – Milli İstediinin Enseyişi” – türkçedän gagauzçaya “AS” çevirmesi), angısı annadêr 2016-cı yılın Orak ayn 15-dä Türkiyedä olan devlet devrimi denemisinä türk halkın karşı koymasını. Bu sergiyi hazırladı TİKA Moldova ofisi. “15 Temmuz – Milli İradenin Zaferi” serginin ofiţial açılışını yaptılar TİKA Moldova Programaların Koordinatoru Canan ALPASLAN hem Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ. Serginin açılışında taa nasaat ettilär Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem Türkiye Respublikasının Parlamentının “Türkiye-Moldova” paarlament grupasınınTAA DERINDÄN
turkiye_moldova_parlament_grupasi
Moldovada bir vizitlan bulunêr Türkiye Respublikasının Parlamentının (Milli Meclis) “Türkiye-Moldova” paarlament grupasının deputatları, bu grupanın başkanı Mehmet ALTAYın başkannıı altında. Orak ayın 12-dä bu delegaţiya, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇlan birliktä, buluştu Moldova Parlamentın spikerınnan Adrian KANDUylan, Moldova ekonomika ministrusunnan, Moldova dış işleri hem Evropaya integraţiya ministrusunnan, Moldova Parlamentın gagauz deputatlarınnan.TAA DERINDÄN
GHT_PARLAMENT_10.07.17_
Nicä bilersinizOrak ayın (iyül) 10-da lääzımdı olsun Gagauziya Halk Topluşun (GHT) üstolan toplantısı, angısında inceleneceydi durum, ani peydalandı Moldova Parlamentın Gagauziyaylan ilgili zakonnarın yonulmasından sora. Ama toplantı olmadı hem da… ol-ma-ya-cek! Osa… ol-la-cek mı? Neçin toplantı olmadı biz ayzdık statyada “Ne enseyecek? Kamçı mı, prännik mi?” (bak: http://anasozu.com/ne-enseyecek-kamci-mi-prannik-mi/). Ama neçin toplantı olmayacek artık kısadan sizä açıklamaa savaşacez. Bilersiniz mi neçin o olmayacek? Neçin zerä bizimkilär (Gagauziya Halk Topluşu öndercileri) hasret oldular o prännää, ani onnara adadılar Moldova Parlamentın duvarları arasında. Bilersiniz nicä işoldu: Gagauziya Halk Topluşun üstolan toplantısı olması vakıdıTAA DERINDÄN