CÜMNE BOLUMU

RecepTayyipErdogan-Portre-03

2018.10.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN geler

Ceviz ayın 13-dä açıklandı, ani Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN ofițial vizitlan Canavar ayın (oktäbri) 17-18 günnerindä Moldovaya geler. Vizit zamanında Canabisi Gagauziyayada gelecek. Türkiye Prezidentı visit programasında var Moldovanın büüklerinnän buluşma, Moldova Prezidenturasının binasının hem Gagauziyada kimi obyektların açılışı.TAA DERINDÄN
Selda_Ozdenoglu
TİKAnın Moldovada hem Gagauziyada yaptıı işlär için TİKA Kişinev ofisin koordinatoru Selda ÖZDENOĞLUylan konuştuk. Paalı Selda ÖZDENOĞLU, siz, TİKA koordinatoru olarak, Moldovada bir yılsınız, ama, eski TİKAcı olarak, burayı çok kerä geldiniz. Moldova hem Gagauziya sizin için ne? Burayı birkaç kerä gelip-gitmiştim, çok proektların başında oldum. Ama bundan en büük kazanç oldu o, ani moldovalıların hem gagauızların kalibini kazandım. Onnarın da artık kalibimdä önemni bir eri var. Gagauzlarlan da bir kardaşlıımız var, çünkü aramızda kan baamız var. Moldovannarı da çok sevdim. Onuştan, geldiim gündän beeri onnarın yanında bir ayledä kendimiTAA DERINDÄN
Gurol_Sokmensuyer
Esaba alarak, ani Türkiye Respublikasının 12-ci Prezidentın Sayın Recep Tayyip ERDOĞANın Moldovaya hem Gagauziyaya beklenän vizitı pek meraklandırêr okuycularımızı, “Ana Sözü”  gazetası karar aldı bu vizitlan ilgili soruşlarını Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜERa sormaa. Bakmadaan ona, ani vizitın hazırlanmasında Canabisinin zamanı çok kısıtlı o kayıl oldu soruşlarımıza cuvap etmää. Paalı Büükelçi, TC Prezidentın Recep Tayyıp ERDOĞANın vizitından neyi bekleersiniz? Raametli Prezidentımız Süleyman DEMİREL 1994 yılında Moldovaya bir ofițial vizit yaptı. Şindi da Sayın Prezidentımızın 2018-ci yılın  Canavar ayın (oktäbri) 17-18 günnerindä yapılacek vizit, 24 yıldan sora Moldovaya Prezident uurunda yapılanTAA DERINDÄN
Valentin_Moshkov

2018.10.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Çadırda Valentin MOŞKOVa anmak taşı koyulacek

Çadırdakı munițipiy sovetnikleri Karar aldılar koymaa Çadır kasabasında Valentin MOŞKOVun byustunu. Bu iş için ayıralacek 100 m² er çadırdakı “Valentin MOŞKOV” teoretik lițeyin ana sokaa çıkan tarafında. Valentin Aleksandroviç MOŞKOV (26.03 (eniycä 06.04) 1852 – 19.11.1922) – dünnä uurunda büük rus bilim adamı, etnograf, folklorcu, İmperatorluk Rus geografiya cümnesinin aza-nasaatçısı, Kazan universitetın arhiologiya, istoriya hem etnografiya cümnesinin kordinatoru. General-leytenant. Gagauzların istoriyasının hem kulturasını aaraştıran bilimcilerin ilk sıralarında bulunêr. PATRETLERDÄ: Genç V. Moşkov. V.Moşkov aylesinnän. Kaynak: ru.wikipedia.orgTAA DERINDÄN
moyse

2018.10.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR BOLUMU

Gagauz poetı Pötr MOYSE öldü

2018-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 6-da Komrattan geldi haber, ani 66-cı yaşında öldü gagauz poetı Pötr MOYSE. Pötr MOYSE, Komratta şkolayı başarıp, üürendi Kişinev incäzanaat İnstitutunda kultrabotnik uurunda. Nedän sora işlemdi Komrat rayonun kultura upravleniyasında. Pötr MOYSE literaturamızda derin bir iz braktı diil sade kendi yaratmalarınnan, ama başka potların yaratmalarını seslendirilmesinnän da. Onun peetleri tiparlandı ortakliteratura toplumnarda, şkola kiyatlarında, “Ana Sözü” gazetasında hem okundu Gagauziya radio hem televideniyasının efirinda. İki peet kiyadın avtoru – “Canımım izleri… Следы моей души” hem “Özlä beni”. Topracıı ilin olsun.TAA DERINDÄN
vesti_gagauzii

2018.10.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

«Вести Гагаузии» gazetasında eni geçici baş redaktor

2018-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 11-dä, Gagauziya Halk Topluşun Prezidiumun kararına görä  «Вести Гагаузии» gazetasının geçici baş redaktoru koyuldu İvan LEVANDOVSKİY. «Вести Гагаузии» gazetası kuruldu 1996-cı yılın Baba Marta ayın 16-da, Komrat rayonun «Ленинское слово» gazetasının temelindä. Onun ilk baş redaktoru oldu Vladimir MARİNOV. Canabisinin raametli olmasından sora da, 2018-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 11-dän, gazetanın geçici baş redaktoru işledi Anna KILÇIK.TAA DERINDÄN
lovuska_1

2018.10.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ, TEATRU BOLUMU

Rus dili burayı da girdi artık

(Çadırdakı “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu rusça spektakliyi koydu) 2018-ci yılın Ceciz ayın (sentäbri) 27-dä Çadırdakı “Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu FRANȚUZ dramaturgun Robert THOMASın (28.09.1927-03.01.1989) «Ловушка» spektaklisinin, diil GAGAUZ dilindä, ama RUS dilindä premyerasını gösterdi. Spektaklidä rolleri oynadılar: Daniel – Anatoliy RADULOV, Florans – Natalya İVANÇUK, Küre – Renat RADOV, komisar – Mihail KONSTANTİNOV, brodäga – İlya HACI, medsestra – Svetlana GENOVA, polițiyacılar hem sanitarlar – teatrunun başka zaametçileri. Spektaklinin rejisöru Kişinevdan “A. P. Çehov” Devlet RUS dramatika teatrusunun rejisöru Dmitriy KOEV. Hiç bir şüpeyä koymadaan “Dionis TANASOGLU” teatrusununTAA DERINDÄN
stepan_topal

2018.09.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Stepan Mihayloviç TOPAL öldü

Komrattan geldi haber, ani 81-ci yaşında raametli oldu Gagauz Respublikasının Üüsek Sovetin Başı hem ilk seçilän prezidentı Stepan TOPAL. Stepan TOPAL duudu 1938-ci yılın Büük ayın (yanvar) 8-dä Komrat kasabasında. Yolcu injenerı olarak işledi çeşitli administrativ uurlarında. Oldu Komrat Komunist partiyasının raoyn komitetın azası. Buradan XX-ci üzyılın 90-cı yıllarında, Komrat Komunist partiyasının raoyn komitetın karırına görä, yollandı “Gagauz Halkı” akıntının içinä. Sora da akıntının öndercilik organnarına sıyındı. Oldu Gagauz Respublikasının Üüsek Sovetin Başı hem Gagauz Respublikasının ilk seçilän prezidentı. Stepan TOPAL gömülecek Ceciz ayın (sentäbri) 30-da. Not. Gagauziya öndercilerinin kararına görä,TAA DERINDÄN
Ana_Sozu_17_18_2018
Ceviz ayı (sentäbri)  29-da tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2018-ci yılın Ceviz ayı (sentäbri) nomerı. Nomerdä tiparlanan materiallar:  “Bizä geler Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN”, “HİÇ BİRİNİ AFETMEMÄÄ!!! (Ana Dilim büün kantarda)”, “Karşılıklı saygıya hem inanca dayalı ilişkilerin temeli taa da kaavileşecek”, “Sorunu birliktä çözän çözüm ortakları gibiyiz”, “TİKA Bulgaristanda kendi 801-ci proektını başardı”, “Prezidentı İgor DODONu avariyada Allaa korudu”, “Mihail ÇAKİR: “GAGAUZLAR ÇEKİLER TÜRK SOYUNDAN”, “Mihail ÇAKİR hakkında bilim konferențiyası”, “Soțialistlär Partiyasının kanadı altında “Gagauz Gergefi” II-ci Festivali” geçti”, “Gagauz resimcisi Dimitriy SAVASTİN”, “Kırgızıstanda çıktı Todur ZANETin «КүнүмдүкTAA DERINDÄN
HALK_TOPLUSU копия

2018.09.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

HİÇ BİRİNİ AFETMEMÄÄ!!! (Ana Dilim büün kantarda)

Gagauz dilinä karşı kalkan GHT deputatlarına Ana Dilim büün kantarda: hem kantarda, hem kahırda, başı pek büük bir belada, durêr kuyu kenarında – (bir payvantlı beygir – ahırında!) keskin bıçaklan gırtlaanda, gülümsémäklän dudaanda, sessiz sesinnän aazında hem aar duguylan canında. Durêr ecel kapusunda[1], hem “son evin”[2]  kuytusunda (Halk Topluşu esabında – “halka izmet” maanasında), bir tayfanın emirindä, Gagauzluk duşmannarın önnerindä. Durêr, bekleer o – kayıplıın son kertiindä, solmuş al güllän o yalpak ellerindä, ürkük bakışlan gök-maavi gözlerindä hem da derin korkuylan o içim[3] üzçezindä. Susêr – yok ses mayıl o sesindä. Batmış karannıklarTAA DERINDÄN