CÜMNE BOLUMU

bolgrad_sarap_

2017.11.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bolgradta VII-ci şarap festival da geçti

Kasımın 11-12 günnerindä Ukrayna Respublikasının Bolgrad kasabasında geçti “Bolgrad Wine Fest 2017” festival, angısı yıl-yıldan geçer taa islää, taa geniş, taa uygun insannara deyni. Bölä bir yortu mutlak lääzım, neçin ki bu günä kadar çorbacılar savaşêrlar işleri tamannamaa: koyunnar çobannardan evä gelerlär, şaraplar kaynêêrlar da durulêrlar, ev kuşları büük, kabaklar oldular, patlacannar, biberlär, moor patlacannar, laanalar   turşuya koyulêr. Şansora var kolay kaar da yaasın. Ama becerän işleemää,becerer şennenmää dä! Bu olayları denedik festivalin iki günündä. Herbiri buldu kendinä deyni dinnenmek eri, dostalrını da ikram etti. Bukadar çok türlü kaurmaa, kıırmaTAA DERINDÄN
cadir_miting_3

2017.11.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kara bela: kabaatlıya karşı Çadırda protest mitingı

Kasımın 11-dä Çadır kasabasının baş meydanında oldu bir protest mitingı, angısında insannar çıktılar arka olmaa o zavalı 4 ayleyä, ani Canavar ayın 28-dä Çadır kasabasının Valä Perjey küüyün tarafına gidän yolda olan avariyada kendi oollarını İgor GOLİŞi, Artöm PAVLOVu, Födor KOJOKARı hem İvan VORNİKOVu kaybettilär. Mitingta nasaat edän insannar, rameetlilerin anaları-bobaları, Çadır kasabası hem rayonu öndercileri hem başkaları, bir aazlan söledilär, ni kayıl olmnêêrlar onunnan, ani avariyada kabaatlı sayılan ikinci maşinanın şöförü Vadim DEREVENKO ev arestında bulunêr. Mitingçılar urguladılar, ani bu iş diil dooru hem ani onnar sayêrlar,ani sud organnarıTAA DERINDÄN
soseva

2017.11.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Natalya ŞOŞEVAyı GHT çorbacılıından çıkardılar

Kasımın 10-da Gagauziya Halk Topluşu sıradakı toplantısına toplanıp, başka soruşların arasında, GHT Başın birinci yardımcısını Natalya ŞOŞEVAyı çorbacılıktan çıkardı. Bu soruşu oylamaya koydu GHT Başı Vladimir KISSA, temelä alarak GHTnın 13 deputatın (Sergey ÇERNEV, Nikolay RAYA, Stepan SARİOGLU, İvan ARNAUT, Aleksandr TARNAVSKİY, Vitaliy DRAGOY, Nikolay ORMANCI, Vitaliy ÇEBANU, Ruslan GARBALI, Grigoriy KADIN, Mihail MANOLOV, Vladimir KISSA, Nikolay UZUN) danışmasını. Toplantıda bulunan 32 deputattan 19-zu oylarını verdilär, ani Natalya ŞOŞEVAyı çorbacılıktan çıkarmaa. Olyamaya açıktan karşı çıktılar hem onda pay almadılar GHT deputatları Georgiy LEYÇU, Nikolay İVANÇUK, Grigoriy UZUN, Grigoriy DÜLGER, AleksandrTAA DERINDÄN
mum

2017.11.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kara bela: Çadırda avariyada yaralanan 4-cü kişi öldü

Canavar ayın 28-dä  Çadır kasabasının Valä Perjey küüyün tarafına gidän yolda olan avariyanın (bak: http://anasozu.com/kara-bela-avariyada-3-olu-1-aar-yarali-1-da-yarali/) 4-cü kurbanı İvan VORNİKOV Kasımın 5-dä raametli oldu. Onun ölmesinnän ilgili, Kasım ayın 8-dä Çadır kasabasında yas günü oldu hem hep o günü İvan VORNİKOV topraa verildi. Topracıı ilin olsun! Not. Bu arada haber geldi, ani avariyada kabaatlı sayılan kişi, ikinci maşinanın şöförü, Vadim DEREVENKO, ev arestına alındı. Bununnan kayl olmayan çadırlılar Kasımın 11-dä protest mitingına toplanêrlar.TAA DERINDÄN
Cadir_ev_DSC_6495

2017.11.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BOLUMU

TİKA burada proekttan zeedä iş yaptı

(TİKA başardı Çadırda Stratan deresinin paklamasını hem tertiplemesini) 2016-cı yılın Kirez ayın 13-14 gecesi bakırdan dökülän yaamurlar hem fırtına Gagauziyanın Çadır kasabasına büük belalar getirdi. Ozaman su hem batak sellerindän insannarın evlerinä hem kasabanın yollarına büük zararlar oldu. Bu zararların çoyunun sebepi da Çadırdakı Stratan deresi oldu. Zararların sonuçlarını yok etmää deyni, ozaman Türkiye Respublikası büük yardımnara girdi. İlkin 15 kvartiralık bir ev tertipledi hem kvartiralardan anaktarları 15 zarar görän ayleyä verdi. Hep ozaman, TİKA yolunnan, Çadırdakı Stratan deresinin paklamasını hem tertiplemesini yapmaa başladı. Çadırın primarı Anatoliy TOPAL açıkladı, aniTAA DERINDÄN
abd_buukelcisi_kasimnan_kutler

2017.11.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

James D. PETTIT gagauzları Kasımnan gagauzça kutladı

Moldova Respublikasında ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Büükelçisi James D. PETTIT, kendisinin video danışmasında gagauzları Kasım yortusunnan gagauzça kutladı. Vidio Moldova Respublikasında ABD Büükelçiliin saytında hem www.youtube.com saytında erleştirili: https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Drqc_Yb2_MU.TAA DERINDÄN
aleksandrovaka_DSC_5330
Bıldır tamamnandı 70 yıl, nicä gagauzlara karşı aaçlık GENOŢİDı başladı, da Sovet Rejimın tarafından bu zorlan yapılan aaçlık GENOŢİDında 1946-cı yılın güzündän 1947-ci yılın ilkyazınadan milletimizin 40-60% arası insanı, bir kabaatsız aaçlaa kurban olup, aaçlıktan öldü! Bir yılın içindä biz durmamayca annattık bu KARA yıldönümü için. sayfalarımızda söz verdik onnara, kim bu cendemin içindän geçip, diri kaldı da büün annattı o acı aslılar için. Bir yıl biz bekledik, ani Gagauziya öndercileri hem politikacıları makar yarım laf söleyeceklär bu BÜÜK TRAGEDİYA için. Ama onnar, dilsiz gibi, sustular, susêrlar hem susaceklar, zeräTAA DERINDÄN
KASIM_

2017.11.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kasım ayın 7-dä Kasım yortusu!

Kasım ayın (noyabri) 7-dä gagauzlar, hristian dininnän ilgili olmayan, en büük yortuları –KASIM yortusu – kutlêêrlar. Evelllär Kasım günündä koyunnarı çobandan ayırarmışlar da yazlıklardan kışlalara götürürmüşär. Kasım ayın 7-dän hepsi güz işleri küülerdä başarılarmışlar da insannar artık kışı karşlamaa hazırlanırmışlar. Kasım Günündä adanmış kurbannar kesilärmiş.  TAA DERINDÄN
sarap_yortusu

2017.11.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Gagauz şarabın yortusu” uşaklarlan bilä

Kasımın 5-dä, Gagauziyanın başkasabasında, 10-cu kerä geçti “Gagauz şarabın yortusu”. Yortu pek şen, tantalalı hem pek çok uşakların katılmasınnan başladı. Bu yıl yortunun kutlaması tersinä çevirildi – sţenayı meydanın üülen tarafına kurdular, verip kolayını bütün meydanı hem aradakı paneer sokaanı “Gagauz şarabın yortusu” için kullanmaa. Yortu açıldı meydandan sţena yanınadan Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Kişinev ofisin koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, Kişinevdan musaafirlär, Moldovada BMT ilerlemäk programaların (PROON) koordinatoru Dafina GERÇEVA, III-ci Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2017” investiţiya foruma katılannarın hem başka musaafirlerinTAA DERINDÄN
invast_baskan
  Kasımın (noyabri) 4-dä, Komrat Devlet Universitetın binasında geçti III-ci Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2017” investiţiya forumu. Foruma çaarıldılar hem katıldılar yaklaşık 10 (bıldır 20-ya yakın) devlettän delegaţiyalar hem işadamnarı: Türkiyedän, Rusiyadan, Ukraynadan, Belorusiyadan, Latviyadan hem başka erlerdän. III-ci Halklararası “Invest GAGAUZİYA-2017” investiţiya forumuda katılannara okundu Moldova Prezidentın İgor DODONun kutlama sözü. Forumun plenar oturuşunda söz tuttular Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Moldovanın ekonomika ministrusu Oktavän KALMIK, Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Evropa Birliin Moldovada Büükelçisi Peter MİHALKO hem başkaları. Kendi sözündä Gagauziya Başkanı urguladı, ani bitki vakıtlar, SARD (küçük hem orta biznesaTAA DERINDÄN