CÜMNE BOLUMU

Ay_boba_Ioan_hem_Todur_Zanet_1
Elazığda olan büük er tepremesindä Türkiyemiz 41 insanını kaybetti, 1607 kişi da yaralandı. Tepremdä Elazığda bir kabaatsız ölennerin cannarı için hem yaralıların alışması için Gagauz milli marşın avtoru, yazıcı hem akademik Todur ZANET Gagauziya kliselerindä dualar olsun deyni teklif etti. İlkin Elazığda hem hepsi tepremnerdä bir kabaatsız ölennär için kendi duasını söledi Komratta bulunan Gagauziyanın “Panaiyanın İver ikonasının karı manastırın”nın kurucusu Shieromonah Ioann (Peyoglu): “Bu kahır diil pak onnarın, ama hepsi bütün dünneyin. Diil pak Musulman insanın, ama Hristiannarın da. Bizdä Allaa üüreder, ölä söler, ani hepsi için lääzım duaTAA DERINDÄN
komsomol (1)
Büük ayın (yanvar) 25-dä Moldova Prezidentı İgor DODONun kanadı altında Kişinevun “Nikolay SULAK Milli Palatası”nda geçti Moldaviya Komsomolun 95-ci yıldönümü kutlamasınnan ilgili büük bir yortulu sıra. Açtı yortuyu Moldaviya Komsomolun Merkez Komitetın birinci sekretari hem Kutlama ştabın başı Dimitriy BRAGİŞ. Bundan sora zalda bulunannara kutlama sözünnän danıştı Moldova Prezidentı İgor DODON. Yortuda pay aldı bütün respublikadan hem eski Sovetlär Birlii devletlerindän bindän zeedä komsomol veterannarı. Onnarın arasında vardılar Moldaviya Komsomolun Merkez Komitetın sekretarleri hem azaları, rayonnar komsomol komitetlerin hem raykom hakları olan komitetların sekretarleri, komsomol ödüllerin laureatları hem başkaları. “NikolayTAA DERINDÄN
elazig_er_tepremesi_4

2020.01.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiyedä er tepremesi belası. Çok ölü hem yaralı var

En aazdan 29 kişi öldü hem 1466 insana zarar dokundu büük bir er tepremesindän, ani oldu Büük ayın (yanvar) 24-dä saat 20:55-tä Türkiyenin Elaziğ, Malatya, Sivas hem Sivrice kasabalarının hem onnarın dolay küülerindä. Er tepremesinin 15 sekundluk ilk sarsılaması 6,8 magnituda büüklüündäydi. Sora taa 398 sarsılama oldu, ama onnarın magnitudası 5,4-tän 3,3 baladandı. Bu er teprmesinin göbää Sivrice kasabasının yanında 6,7 km derinniktä bulunardı. Er tepremesi bitincä insannar başladılar aaramaa yıkıntıların altına kalan kişileri. İlktän ellän, sora da tehnikaylan ayıtlayıp kırıntıları, onnarın altından 43 kişiyi çıkarıp kurtardılar. Sayılêr, ani yıkıkTAA DERINDÄN
25_yil_kinosu

2020.01.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Piinir – piinir gibi, islää piinir, ama tulumu – köpek tulumu

Gagauziyanın 25-ci yıldönümünün ikinci günü kutlamalarında Komratta gösterildi bir dokumental kino «Закону «Об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери) 25 лет», angısını ortak hazırlamışlar Gagauziyanın M. MARUNEVİÇ adına bilim-aaraştırma Merkezi hem “Gagauz Radio hem Televideniye” Cümne Kompaniyası (https://www.youtube.com/watch?v=BF85xTf8wd4&feature=emb_logo). 12 minut 42 sekundluk bir meraklı kino. Meraklı hem seçilän dokumental kadralardan hem da 2 minut 20 sekund nassat edilän dezimformațiyadan. Açan kinoda gösteriler dokumental kadralar biraz zor annaşılêr, ama annaşılêr, ani gagauz devletliini kurdu bütün gagauz halkı. Ama, açan kinonun başında kendi bakışını bu konuya açıklêêr Gagauz Respublikasının Üüsek Sovetinin BaşıTAA DERINDÄN
breksit_1

2020.01.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büük Britaniyanın Evropa Birliindän kesin çıkêr

Büük Britaniyanın korolevası II-ci Elizaveta imzaldı Britaniyanın 2020 yılın Büük ayın (yanvarın) 31-dä Evropa Birliindän çıkmasınnan ilgili Zakon için Kararı. Bu zakonu hazırladı Büük Britaniyanın Premyer-ministrusu Boris JOHNSON. Hem Britaniyanın iki palatası da bu Kararı 2020 yılın Büük ayın (yanvarın) 22-dä kablettilär. Şindi, 2020 yılın Büük ayın (yanvarın) 24-dä, bu dokumenti lääzım imzalasınnar Evropa Sovetinin hem Evropa Komisiyasının başları. Britaniya Evropa Birliindän taa 2019-cu yılda çıkaceydı, ama ozaman bu devletin parlament hem pravitelstvo arasında annaşma bulunmadı. Ayrıca Büük Britaniyaya girän Şotlandiya, Poyraz İrlandiya hem Uels devletleri Evropa Birliindän çıkmaya karşıTAA DERINDÄN
ion_kiku_2

2020.01.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Prezidentın aardına Premyer-ministru geler

Büük ayın (yanvar) 23-dä Moldova Premyer-ministrusu İon KİKU bir vizitlan Gagauziyaya geler. Bu yılkı Prezident seçimnerin lüzgeri başladı sıkça Gagauziyada esmää. Moldovanın büük adamnarı biri-biri ardı burayı gelerlär. Büük ayın (yanvar) 21-dä Prezident İgor DODON bir vizitlan geldi. Şindi da Moldova Premyer-ministrusu İon KİKU geler. Canabisi uurayacek Valkaneşä, bakıp orada nicä işlär gider romın lițeyindä hem serbest industriya zonasında. Sora da İon KİKU buluşacek Valkaneş rayonun aktivınnan.TAA DERINDÄN
Anketa_gagauz_dili

2020.01.22,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bakalım bu işin kokusu neredän çıkacek?

Gagauz dilin hem gagauzluu korumak için kurulan avtonomiyanın 25-ci yıldönümü kuvettä bulunannarın tarafından may bir afta tantalalı hem büük şenniklän bakıldı. Gözäl hem üünmäk (kimär kerä boş hem yalan) sözlär herbir tribunadan dev çannarın sesleri gibi ötärdilär. Ama bu arada Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası, susaraktan, Gagauz Dilimizä büük bir bıçak sapladı. Sapladı ölä, nicä sapladılar 1961-dä, nicä sapladılar 1984-tä, 1988-dä, XXI-ci üzyılın başında. Laf gider bir maamilä surat anketa için, angısını Gagauziyanın yubeliyini kutlarkana hızlıca doldurttular gagauz dilindä üürencilerä. Bu işi yapmaa deyni koşuldu Gagauziyanın üüredicilik Upravleniyası hepsi zaametçileri, ani avtobuslarlanTAA DERINDÄN
dodon

2020.01.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Prezident İgor DODON genä Gagauziyaya geler

Büük ayın (yanvar) 21-dä Moldova Prezidentı İgor DODON bir vizitlan genä Gagauziyaya geler. Açıklanan haberlerä görä İgor DODON ilktän bakacek nicä gider işlär Komrat stadionun düzülmesindä, angısının enidän yapılmasına izin verdi Türkiye Prezidentı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN kendisinin 2018-ci yılın Canavar ayın 18-dä Gagauziyaya vizitında. Stadiondan sora Moldova Prezidentı geçecek Gagauziya Halk Topluşuna, neredä buluşacek GHTnın deputatlarınnan. Bundan sora da İgor DODON tanışacek Gagauziyanın bir şarap fabrikasının işlerinnän. Foto: www.agroexpert.md  TAA DERINDÄN
Türkiye_burslari
Çekedip 2020-ci yılın Büük ayın (yanvar) 10-dan Türkiyedä üürenmää isteyennär var nicä Türkiyenin “Türkiye Bursları” saytından danışmalarını yollasınnar. Türkiyedä parasızı üürenmää isteyän kandidatlara www.turkiyeburslari.gov.tr adresinä girip, lääzım doldursunnar elektron danışmayı hem orayı ükletsinnär hepsi istenäm dokumentları.  TAA DERINDÄN
benim_kongazim (8)
Büük ayın (yanvar) 12-dä, eski Eni Yıla karşı, Kongazdan üzdän zeedä uşaa deyni “BENİM KONGAZIM” iilik yapan Fondu büük bir yortulu sıra yaptı, nereyi buyur edildi küüyün herbir şkolasından hem üüredicilik kuruluşlarından 12 yaşınadan uşaklar. Uşakları, nicä büük insannarı, oturttular tatlılarlan hem meeva suyunnan donaklı masaların dolayına, zerä bu yortu – onnarın yortusuydu. Hepsi erleştiynän uşakların hem onnarlan bilä gelän ana-bobaların önündä kutlama sözleri tuttular “BENİM KONGAZIM” iilik yapan Fondun kurucuları hem azaları Mihail KARASENİ, Anna STATOVA, İosif KARASENİ, Andrey PALİK hem başkaları. Bundan sora şennik başladı. Şennik zamanında uşaklaraTAA DERINDÄN