CÜMNE BOLUMU

Kontert_Turksoy_DSC_8509
Baba Marta ayın 28-dä Kişinevun “Serghei Lanchevici” Milli Filarmoniyasında oldu “Bahar Bayramı – Eni Gün Nevruz Konţerti”. Konţerti gösterdi TÜRKSOY muzıka tertipleri orkestrası. Konţertä gelän insannar büük meraklıklan sesledilär türk dünnäsının herbir köşesindän havaları hem türküleri, siirettilär oyunnarı, angılarını gösterdilär hem çaldılar Azerbaycan, Kirgiziya, Türkmenistan, Başkiriya (Rusiya Federaţiyası), Türkiye, Hakasiya (RF), Kazahstan, Gagauziya (Moldova), Saha-Yakutiya (RF) hem Uzbekistan artistleri. Konţerttän sora hepsi artistleri kutladılar Azerbaycanın Moldovada Büükelçisi Gudsi Dursun oglu OSMANOV hem Türkiye Kişinev Büükelçisinin eşi Günay KILIÇ. Not. Baba Marta ayın 30-da hep bu konţert saat 19:00-da Komratta olacek.TAA DERINDÄN
turksoy_acilis_1
Baba Marta ayın 28-dä Kişinevun “Serghei Lanchevici” Milli Filarmoniyasında olacek “Nevruz” yortusu kutlamasınnan ilgili bir konţert. Konţert TÜRKSOY, TİKA hem Yunus Emre İnstitutu işbirliin programasına görä yapılêr. Konţert başlêêr saat 19:00. Giriş – parasız. Not. Baba Marta ayın 30-da hep bu konţert Komratta olacek.TAA DERINDÄN
5_6_2017
Baba Marta ayın (mart) 24-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının 2016-cı yılın Baba Marta ayın (mart)  nomerı: http://anasozu.com/wp-content/uploads/2016/05/5_6_2017.pdf “Aaçlık GENOŢİDın 70-ci kara yıldönümü”, “Odun kıyırdık, da ondan pazlama yapırdık”, “70 yıl sızlayan yara, 70 yıl ilinnik vermeyän acı…”, “Gagauzları “soţiokulturnaya konstrukţiya” yaptılar”, “Prezident Türkiye Kişinev Büükelçisinnän buluştu”, “Rusiyaya karşı sözlär Başkanı üfkelendirdi”, “Kongaz Todur Zanet teoretik liţeyinä Yaponiyadan grant geldi”, ““2017-ci yılın üüredicisi” konkursunda ödül alannar belli”, “Komrat gölünün tıynaanı su aldı, içindän balıklar hem granatalar çıktı”, “Şöförları eni ştraflara, paalara hem tek kişilik seçim bölümnerinä karşı”, “XXVIII-ci Gagauz dilindäTAA DERINDÄN
arnaut_kizkardaslari

2017.03.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Aaçlıkta odun kıyırdık, da ondan pazlama yapırdık

ARNAUT kızkardaşları: (soldan) Ekaterina Georgiyevna FİLİPOVA (pasportunda boba adını yannış yazmışlar), 1924-cü yılın duuması, Elena Petrovna KİRİLOVA, 1932-ci yılın duuması, Domnika Petrovna ROTAR, 1920-ci yılın duuması. Ayledä 8 kız hem 1 çocuk varmışlar. Aaçlık için ölä dedilär: Aaçlıı zor geçirdik. Zor. Büük kahır geçirdik. Yoktu ne imää. İmärdik kaşık dolusu. Açan ikincilää geldi rus, mestnıylar postavka koydular. Ruslar bilmärdilär kim zengin, kim fıkaara. Topladılar hepsini, taliga dolusu. Gezärdilär, aarardılar, ne da bulurdular evdä, onu da alardılar. Vardı bir küp peenirimiz. Aldılar o küpü da. Eni ekin yok, eskiyi da aldılar.TAA DERINDÄN
olimpiada_stena

2017.03.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Respublika Olimpiadasında okunan genç poetların peetleri

Gagauz dilindä hem literaturasında Respublika Olimpiadasının poetlarlan buluşmada kendi peetlerini okudular poetlar İrina TANASOVİÇ (11-ci klas, Avdarma küüyün D. Çelengir adına teoretik liţeyi), Veronika ÇOLAK (10-cu klas, Kıpçak küüyün B. Yanakoglu adına teoretik liţeyi), Valentina GOTİŞAN (12-ci klas, Beşgöz küüyü, Çadır V.Moşkov teoretik liţeyi), Mariya BARGAN (Komrat M. Çakir kolecı).   Büün Valentina GOTİŞANın hem Veronika ÇOLAKın peetlerinnän tanışın. Zengin Ana Dilim! Ana Dilim, paalı dilim, Sensiz bän yokum Bucakta. Hadi, dostlar, tez söleylim, Ne saklı var bu lafta. Dil – o şafk, Vatan, Ana! Verer bir hodulluk sana, YaraşêrTAA DERINDÄN
granatalar

2017.03.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komrat gölünün tıynaanı su aldı, içindän granatalar çıktı

Küçük ayın 25-dä Komrat gölünün tıynaanı su aldı, da su selleri Yalpug deresinin çayırına hem kasabanın kimi evlerä taştılar. Su altına kaldı 427 gektar toprak hem 9 evä zarar oldu. Bildiriler, ani göldän 1 milion kubometradan zeedä su taştı. Bu sular Başalma, Kongaz hem Svetloe küülerinä dooru yollandılar. Sulardan kaarä herersi balık oldu. İnsannar çuval dolusu onnarı topladılar, ama balıklarn çoyu çayırların bataklıı içindä kldı. Şindi, açan sıcaklarçekedecek, onnarın leşleri kokmaa başlayacek hem infekţiyalara sebep olacek. Suların gitmesi uzak 1990-cu yılların izlerini ortaya çıkardı – su içindän 5 granata F-1TAA DERINDÄN
MEZAR_TASI_2

2017.03.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Aaçlık GENOŢİDın 70-ci kara yıldönümü

1946 güzü – 1947 kışı hem ilkyazı gagauzlara karşı zorlan yapılan aaçlıkta 40-60% insanımız, GENOŢİDa kabaatsız kurban olup, aaçlıktan öldü. Bu yıl tamamnanêr 70 yıl, nicä Sovet Rejimı hem onun palileri gagauzlara karşı zorlan AAÇLIK GENOŢİDını başlattılar da, 1946-cı yılın Canavar ayından başlayıp, taa 1947-ci yılın yazınadan GAGAUZLARIN 40-60% aaçlıktan öldülär. Rejim dedi hem herkerä deer, ani o yıllarda kurak olmuş da onuştan insannar aaçlıktan ölmüşlär. YALAN! Herliim rejimın palileri evlerdän hem aullarda, postavka için, zorlan ekinneri almaydılar okadar insanımız ölmeyeceydi. Hem neçin sa onnar, kim aldılar o ekinneri, ozamanTAA DERINDÄN
KVN_Moldovada
Moldovanın regional KVN Ligası açıkladı, ani Çiçek ayın 1-dä Kişinevun “Demiryolcular Binasında” olacek Moldova KVN Ligasının 2017-ci yıl sezonun ilk 1/8 finalı. İlk 1/8 finalda pay alaceklar ikişär komanda Kişinevdan hem Belţtan: bir komanda Tiraspoldän hem Gagauziyanın “Las-Kongaz” (Kongaz Todur ZANET teoretik liţeyi) komandası.TAA DERINDÄN
novruz1
Baba Marta ayın 20-dän beeri, “Nevruz yortusu” kutlamasınnan ilgili, TÜRKSOY, TİKA hem Yunus Emre İnstitutu işbirliindä başladı büük bir programa. Bu programaya görä 5 devlettä (Türkiye, Romıniya, Moldova, Kazahstan hem Kırgızistan) 16 ayırı-ayırı konţert verilecek. TÜRKSOY Baş sekretari Düsen KASEİNOV açıkladı, ani “TÜRKSOY Nevruz kutlamaları bu yıl, Türkiyenin Ankara, Bursa, Bolu hem Edirne kasabaları başta olmaklan, Türkiyenin çeşitli rayonnarında da geçeceklär. Evrupada Romıniyanın Bukureş hem Konstanţa kasabalarında, Moldovanın Komrat (Gagauz Yeri) hem Kişinev kasbalarında olaceklar. Bundan kaarä Aziya tarafında Kırgızistanın Bişkek hem da Kazahstanın Türkistan hem Almatı kasabalarında olaceklar”. Bu konţertlerinTAA DERINDÄN
avto_protest_vulkanes
Baba Marta ayın 16-da Gagauziyanın üç kasabasında da geçti mitinglar şöförlara koyulan ştrafların büültmesinä, elktrika paaların üüseltmesinä hem tek kişilik seçim bölümnerin geçmesinä karşı. Açıklanan haberlerä görä Çadırda mitinga 150, Valkaneştä hem Komratta sa 100 kişi katıldı. Mitinglarda nasaat edän insannar urguladılar, ani “bu ştraflar 3-4 katına taa büük, nekadar insannarın zarplatası”. Mitingçilar sayêrlar, ani “açan büünkü kuvedä lääzım para, onnar herkerä şöförları saamaa başlêrlar. Bölä oldu strahovkalarlan da, yol vergisinnän da, şindi cezalarlan da”. Mitinlarda karar alındı, ani “herliim pravitelstvo atılmarsa ştrafları büültmesindän, elktrika paaların üüseltmesindän hem tek kişilikTAA DERINDÄN