CÜMNE BOLUMU

Gagauz_Respublikasi_Bayraa
Gagauziya Başkanı kurdu maasuz bir Komisiya «по утверждению макета исторического флага Гагаузии».  Bakarak ona, ani Komisiyada 4 komratlı, 1 çadırlı hem 1 kişinevlu var (S. Topal, M. Kendigelän, L. Dobrov, S.Bulgar, D.Zirov, G. Stamat), hem ona, ani Komisiyada Valkaneştän kimsey yok, hem esaba alarak onu, angı bayraa Başkana izmet edän presa propaganda yapêr, Komisiyasız da belli, ani «исторический флаг Гагаузии» olacek diil Gagauz Respublikasının Bayraa, ani topladı altına Gagauz Respublikası için çalışan ozamankı hepsi akıntılarını (“Vatan” (Valkaneş), “Millet sancısı” (Çadır) hem “Gagauz Halkı” (Komrat), (bak: http://anasozu.com/gagauz-respublikasinin-angi-bayraani-gagauziya-baskani-zakona-koymaa-isteer/), ama olacek komratlıların “Arkalık” partiyasının, komisiyaTAA DERINDÄN
bescessmeler-yaz-festivali
Ceviz ayın (sentäbri) 9-da İstanbul Maltepe Belediyesi (primariyası) tarafından hazırlanan hem bu yıl musulmannarın Kurban Bayramına düşän Halklararası “Beşçeşmeler” yaz Festivalindä Gagauziyadan delegaţiya da pay aldı. Delegaţiyada vardılar Gagauziya İspolkom azaları, Komrat primariyasının temsilcileri, angıları ev saabilerinnän bilä Maltepe meydanında toplanan siredicilerin önündä nasaat ettilär. Bundan kaarä Festival günündä kendi becerikliini gösterdilär “Düz Ava” ansamblisi hem onun oyuncuları, türkücülär Vitaliy MANJUL hem Vitaliy VASİLİOGLU. Festival çerçevesindä toplanan insannarı ikram ettilär gagauz milli imeklerinnän hem onnara Gagauziyanın bayracıklarını daattılar.TAA DERINDÄN
erdogan_kandu_1
Ceviz ayın 13-dä, Moldova Parlamentın spikerı Adrian KANDU başkannıı altında Türkiyedä bulunan Moldova Parlamentın delegaţiyasını kabletti Türkiye Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN. Buluşma zamanında Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN bildirdi, ani yılın sonunda hazırlanêr bir vizitlan Moldovaya. O vizit çerçevesindä Gagauziyaya da bir yol yapmasını bildirdi. Türkiye Respublikasının Prezidentınnan buluşmada Moldova delegaţiyasında vardılar Moldova Parlamentın deputatı Nikolay DUDOGLU hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA. Bundan kaarä buluşmaya katıldı Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ ta.TAA DERINDÄN
binali_kandu

2017.09.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komratta Türkiye Konsulosluu açılacek

Ceviz ayın 13-dä, Moldova Parlamentın spikerı Adrian KANDU başkannıı altında Moldova Parlamentın delegaţiyası Ankarada buluştu Türkiye Respublikası Başbakanı Binali YILDIRIMnan. Buluşmada, başka soruşların arasında, incelendi soruş Gagauziyanın başkasabasında Komratta Türkiye Konsulosluun açılması soruşu da. Başbakan Binali YILDIRIMnan buluşmada Moldova delegaţiyasında vardılar Moldova Parlamentın deputatı Nikolay DUDOGLU hem Gagauziya Halk Topluşu Başı Vladimir KISSA. Bundan kaarä buluşmaya katıldı Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ ta.TAA DERINDÄN
turk_dunnasi_edebiyat_kongresi
Ceviz ayın 12-13 günnerindä Kazakistan Respublikasının 2017 yılın Türk dünnäsı kultura Merkezi olan Türkistan kasabasında Ahmet Yesevi Universitetında oldu VIII. Türk Dünyası Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresi. Türk Dünnäsı Kultura Başkasabası sıraların çerçevesindä, Avrasya Yazarlar Birlii tarafından hazırlanan hem TÜRKSOYlan TİKA işbirliindä, Üülen Kazakisatan Valilii ev saabiliindä geçirilän VIII. Türk Dünyası Literatura Dergileri (Jurnalları) Kongresindä pay aldılar 11 Türk Devlettän hem Topluluundan (Azerbaycan, Başkurdistan, Gagauziya, Çuvaş, Kazakistan,  Kırgızistan, Krım, İran, Özbekistan, Tataristan, Türkiye) 34 literatura dergisinin baş redaktorları hem temsilcileri. Ahmet Yesevi Universitetın Kultura merkezi konferenţiya Salonunda yapılan Kongres başladı açılış programısınnan. AçılışınTAA DERINDÄN
Sosiyal_Bilimner_Kongresi_1
Ceviz ayın 11-12 günnerindä Komrat Devlet Universitetında (KDU) oldu “15-ci Halklararası Türk dünnäsı soţial bilimnär Kongresi”. Kongresi, TÜRKSOYun yardımınnan hem Türkiye Sakarya Universitetı koordinatorluunda, Türk Dünnäsı Araştırmaları Vakfı yaptı. Kongresin ofiţial açılışında söz aldılar KDU rektoru Prof. Dr. Sergey ZAHARİYA, Kongresin baş koordinatoru hem Türkiye Sakarya Universitetın işletmä fakultetın dekanı Prof. Dr. Ahmet Vedi CAN, Türk Dünnäsı Araştırmaları Vakfı başkanı Közhan YAZGAN, Türkiye Osmaniye Korkut Ata Üniversitetın rektoru Prof. Dr. Murat TÜRK, Makedonya Vizyon Üniversitetın rektoru Prof. Dr. Fadıl HOCA, Türkiye Uludağ Üniversitesi rektor yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yüce hemTAA DERINDÄN
kvn_medaliler

2017.09.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

KVNın ½ finallarıında Gagauziyadan 2 komanda var

Ceviz ayın (sentäbri) 17-dä Kişinevun Moldovanın “Sergey Lunkeviç” milli Filarmoniyasında olacek Moldovanın regional KVN Ligasının 2017-ci yılı sezonun ilk ½ finalı, angısında pay alacek Gagauziyanın “Las-Kongaz” (Kongaz Todur ZANET teoretik liţeyi) komandası da. Orada “Las-Kongaz” komandası şakalıkta hem yümor becerikliindä yarışacek “Vozrast esty” (Kişinev) hem “Malenykaya strana” (Tiraspol) KVN komandalarınnan. Canavar ayın (oktäbri) 19-da olacek KVNın ikinci ½ finalında Gagauziyadan “Yujnıy temperament” komandası yarışacek “Logiki net” (Tiraspol) hem “Bordo” (Odesa) komandalarınnan.TAA DERINDÄN
turksoy_fotografcilar

2017.09.13,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

TÜRKSOYdan Gagauziyaya katalog hazırlanacek

Bir afta TÜRKSOYdan beş usta fotografçı Gagauziyının gözelliklerini partedä çıkardılar. Bu çıkarmanın sonucu olacek TÜRKSOY tarafından Gagauziya için renkli patretlär katalogun çıkarılması. Nicä bildirdi TÜRKSOYdan patretçiklerin öndercisi Güler FEDAİ, onnar bir aftanın içindä Gagauziyanın gözelliini etiştirmişlär patredä çıkarmaa: kasabaları, küüleri, insannarı, baalarları hem gözäl “Gagauz Gergefleri” festivalini. Bu bir aftanın çalışmasında hem Gagauziya için taa ileri çıkarılan patretlerin en isleeleri toplanaceklar bireri da TÜRKSOY Gagauziya için bir patret katalogu çikaracek.TAA DERINDÄN
coperta
Harman yında, tamanİstanbuldakı I-ci “Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması”na karşı, tipardan çıktı genç (sadä yaşta, ama diil yaratmakta!), ama pek talantlı hem Allahtan verimni gagauz poetın Mila KURUDİMOVAnın “Sabur Çöşmesi” peet kiyadı. Bu kiyadı poet, hiç birindän yardım beklämedään, çıkardı kendi parasınnan, okuycularınnan yaratmalarınnan hem fikirlerinnän paylaşmaa deyni. Mila KURUDİMOVA duudu 1989-cu yılın Orak ayın (iyül) 3-dä Gagauziyanın Çadır kasabasında (Moldova Respublikası). Kasabanın 1-ci liţeyini başarıp, 2008 yılda girdi üürenmää Rusiya Federaţiyasının Astrahan Devlet Universitetına. 2013-cü yılda bu universitetın angliyca-italyanca çevirici fakultetını başardı. Büünkü gündä Moskvada lingvistika-çevirici bölümdä işleer. MilaTAA DERINDÄN
skoraya_3

2017.09.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Enilenmedän sora iki hızlı mediţina izmeti merkezi açıldı

Moldova Pravitelstvosunun hızlı mediţina izmeti (skoraya pomoşç) serviçlerini ilerletmä milli programasına görä, Gagauziyada, enilenmedän sora, Harman ayın 27-dä iki hızlı mediţina izmeti merkezi açıldı – Cadır kasabasında hem Baurçu küüyündä. Baurçudakı hızlı mediţina izmeti merkezin evinä remont yapıldı, oborudovaniye hem mebel alındı. Çadırda sa, bundan kaarä, kanalizaţiya hem su geçirildi. Bu iki hızlı mediţina izmeti (skoraya pomoşç) merkezlerin ofiţial açılışında pay aldılar Moldovanın saalık ministrusunun yardımcısı Liliana YAŞAN, Moldova Parlamentın deputatı Demyan KARASENİ, Moldova Parlamentın cümne hem saalık koruması komisiyasın azası Boris GOLOVİN, Gagauziya Halk Topluşu başı Vladimir KISSA, GagauziyaTAA DERINDÄN