CÜMNE BOLUMU

secim_2014

2019.06.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovada erindeki seçimnär Canavar ayın 20-dä olacek

Moldova Parlamentı aldı Karar 2019-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) 20-dä erindeki seçimneri yapmaa. Erindeki seçimnärlän ilgili bu kararı Harman ayın (avgust) 1-dän beeri kuvedä geçecek.TAA DERINDÄN
kikboxing_lion

2019.06.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Körpä gagauz sportsmennarı K-1 dünnää çempionnarı

İtaliyanın Rimini kasabasında geçti kikboxingda dünnää çempionatı “K-1 WAK-1F World Championships Kombat league” bölümündä. Moldova Respublikası komanda uurunda (23 altın, 2 gümüş medali) çempionatta 1-ci eri aldı. Çempionnarın arasında vardı 4 körpä sportsmen Komradın “Lion Comrat” kickboxing klubundan da. “K-1 WAK-1F World Championships Kombat league” bölümündä dünnää çempionatında pay aldılar yaklaşık 670 sportsmen ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Avstriya, Franțiya, Germaniya, İtaliya, Kamerun, Rusiya hem Moldova devletlerindän. Nicä açıkladı Komradın “Lion Comrat” kickboxing klubun prezidentı hem trenerı Eduard KÖSÄ “Moldova komandasına seftä alındı 4 sportsmen bu klubtan da onnarın dördü daTAA DERINDÄN
ioan_popazoglu_mezarinda

2019.06.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

“Unutma: gelecek senin önündä…”

(Resimci İoan POPAZOGLUnun duuma günündän 115-ci yıldönümü) 2019-cu yıl Gagauziyanın anılmış literatura, kultura hem incäzanaat insannarının yıldönümnerinä bereketliydi. O bereketin içindä ayırı bir er kaplêêr anılmış gagauz hem Romın resimcisinin komratlının İoan POPAZOGLUnun (13.06.1904-09.01.1988) duuma günündän 115-ci yıldönümü. İoan POPAZOGLU taa küçüklüündän meraklanardı resimciliklän. O üürendi Dimitri KANTEMİR lițeyindä hem hep o vakıtlar resimcilii kavradı resimci Toma SOLİÇENKOnun “Resimcilik Serbest Akademiyası”nda. Taa sora başardı Bukureş universitetın resimcilik incäzanaatı fakultetını. Allaa verdi kolaylık İoan POPAZOGLU olsun büük resimci. Onun yaratmaları (patretlär, natürmordlar, gagauzların yaşadıı Romıniyanın Dobruca bölgesinin peyzajları) verdi kolayı resimciyiTAA DERINDÄN
pravitelstvo
Moldova demokratlar partiyası bildirdi, ani 17.30-da Pavel FİLİPın Pravitelstvosu kuvettän atıldı. Şindi Moldovada bir Pravitelstvo var – Maya SANDUnun Pravitelstvosu.TAA DERINDÄN
marsh

2019.06.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Soțialistlär hem AKUM insannarı sokaklara çaarêrlar

Moldova Prezidentı İgor DODON, Parlamentın başı Zinaida GREÇANAYAylan soțialistlär partiyası hem AKUM blokun azaları “çaarêrlar kendi taraftarlarını eni kuvedä arka olmaa deyni halk örüyüşünä”. Onnar çaardılar hepsini toplansınnar Kirez ayın (iyün) 16-da saat 11:00 Parlamentın önünä da, geçip Kişinevun sokaklarından, göstersinnär, ani demokratlar partiyası lääzım usluca kuvedi versin. Bu çaarmaklan ilgili olarak demokratlar açıkladılar, ani bu akılsız bir karar, ani var nicä kan dökülmesinä getirsin.TAA DERINDÄN
ataturk_shahmati_turniri (2)
100 yıl geeri bu gündä Türkiyenin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK, Stambuldan Samsun kasabasına geçip, danışmış gençlerä ki kalkınsınnar kendi Vatanını yabacı duşmannardan kurtarmaa. Ozaman gençlerin yardımınnan, bu gündä, kurtuluş cengindä taazä kuvetlärlän büük umutlar da gelmiş – duşmannarı ensemää. Onuştan bu günü Mustafa Kemal ATATÜRK maasus gençlerä baaşlamış. Taa sora da bu gün “ATATÜRKü anma” hem “Gençlik hem sport yortusu” olarak bakılmaa başlanmış. 14 yıl sıravardı, şahmata hem şaşki turnirı yapıp, bunu gençlerä annadêrlar Komrat ATATÜRK Türk bibliotekasının zaametçileri, angıları büük havezlän katılêrlar bu yortunun kutlamaklarına. Bu 14 yılın içindäTAA DERINDÄN
miting_stena

2019.06.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Saklıdan yapılan videolar, demokratların mitingı hem kurkannar

Kirez ayın 9-da Moldova demokratlar partiyası Kişinevda bir miting yaptı, neredä may hepsi sözlär Moldova Prezidentı İgor DODONa karşıydı. Bu miting hazırlarkana, Kirez ayın 8-dä avşamneyin, Moldova demokratlar partiyasının başının Vlad PLAHOTNÜKun hepsi televideniye kanallarında gösterildi Vlad PLAHOTNÜKlan İgor DODONun göz-gözä buluşmasında saklı yapan vidiolar, neredä İgor DODON söleer, ani Vlad PLAHOTNÜKa kayıl olsun Pridnestrovyeyı tanıyıp, Moldovayı federațiya devleti yapmaa da ozaman Rusiyada ona (Vlad PLAHOTNÜKa) karşı açılan ceza işleri kapanacek. Vidiolardan başka fasıl işlär da ortaya çıkarıldı. Videoların çıkmasından sora Moldova Prezidentı İgor DODON kendi açıklamasında söledi, ani “bu videoTAA DERINDÄN
parlament_7_si
Kirez ayın 7-dä, üç aylık konuşmalardan sora, Moldova parlamentında eni koalițiya kuruldu – Soțialistlär AKUM blokunnan alındılar. Eni koalițiya parlamentın kuvet organnarını seçti hem eni pravitelstvoyu eminä getirdi. Moldova parlamentın Kirez ayın 7-dä toplantısında 61 oydan 56 oylan parlamentın spikerı soțialistlar partiyasının başı Zinaida GEÇANAYA seçildi. Bundan kaarä seçildi spikerın 4 yardımcısından 3-cü. Bir er kaldı demokratlar partiyasının kandidaturasına. Parlamentın hep bu oturuşunda eminä getirildi Moldovanın eni pravitelstvosu da, angısını kendi emirinnän kurdu Moldova Prezidentı İgor DODON. Pravitelstvonun başına koyuldu AKUM blokun başı Maya SANDU. Moldova parlamentının bu kararlarlarını hemTAA DERINDÄN
bittik_mi
2018-ci yılın Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı İrina VLAH açıktan söledi, ani seviner, ki bulgarlar isteerlär Gagauziya avtonomiyasına girmää! Eni yıla karşı, Kırım (dekabri) ayın 25-dä Gagauziya Başkanı, toplayıp jurnalistleri, 2018-ci yılında kendisinin hem İspolkomun çalışma sonuçlarını açıklarkana, belli, ani, maamilä surat öncedän, bulgar Tvardița kasabasından, maasuz hazırlanmış soruşa: «Допускаете ли Вы в будущем вхождение Тараклийского района в состав АТО Гагузии?» hiç saklamadaan sevinmeliini hem sırıtmasını hazırlanmış cuvabı açıkladı: «Уважаемые твардовчане, хочу вам сказать, что вы не единственные, которые озвучиваете эту идею. Очень многие жители села Кортен, Валя Пержи,TAA DERINDÄN
nitshe

2019.06.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Fridrih NİȚŞE seçimnär için

Fridrih NİȚŞE (15.10.1844 – 25.08.1900), nemțä filosofu: “Serbest brakılan bir cayıl topluma seçim hakkı verilsä da, o hiç bir zaman serbest bir seçim yapamaycek. Sade seçim yaptıını zannedecek. Cayıl topluma seçim yapmak – bu okumaa hem yazmaa bilmeyän adama angı kiyadı okuyacek sormaa kadar bir ahmaklık! Bölä bir seçimnän kuvedä gelennär, hazırladıkları teatruylan halkın baamsızlıını çalan despotlar hem cambaz hayınnar!”TAA DERINDÄN