CÜMNE BOLUMU

elena_kilcik
Çiçek ayın (aprel) 11-dän Moskvada geçän aar atletikada Evropa çempionatında, Moldova komandasınnan yarışa katılan Gagauziya sportsmenkası Elena KILÇIK 87 kilaya kadar kategoriyasında  gümüş medaliyi kazandı. Bu kategoriyada, 246 kg (koparma – 108 kg + itirmä – 138 kg) kaldırıp, çempionka oldu Rusiyadan sportsmenka Darya AHMEROVA. Gümüş medalinin saabiykasında Elena KILÇIKta – 245 kg (koparma – 107 kg + itirmä – 138 kg). Bronzayı alan ruskada Darya RAZANOVAda – 240 kg (koparma – 105 kg + itirmä – 135 kg). Lääzım urgulamaa, ani büük gümüş medaliyi kabletmää deyni, Elena KILÇIK ilktänTAA DERINDÄN
zen_1_1
Şvețiya devletin medițina malları Agenstvosunun saytında açıklandı, ani şvețiya-angliyalı AstraZeneca vakținasının adı diişiler da bundan ötää onun adı olacek Vaxzervia. Onnar bildirerlär, ani bunan vakținayı kendisini diiştirmeerlär, ama sade adını, kutusunda erleştirmesini hem markirovkasını. Agenstvo bildirer neçin bu iş yapılêr: vakținațiyadan sora insannarın damarlarında tramboz oluşurmuş, susarak o iş için, ani bu vakținadan dünnääda artık 19 kişi öldü. Aslısı sa o, ani Evropa devletlerin çoyu hem kimi kontinentların başka devletleri da AstraZeneca vakținasının (oku: Vaxzervia) kullanmasını durguttular. Bütündünnää saalıı koruma Kuruluşu (World Health Organization, WHO) sa açıktak tanıdı AstraZeneca vakținasınınTAA DERINDÄN
tc_buukelçi_komrat_06_04_2021 (6)

2021.04.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye Büükelçisinin Gagauziyada büük vizit programası

Çiçek ayın (aprel) 6-da Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER bir gezi programasınnan Gagauziyada bulundu, angısında vardı Gagauziyada Türkiye tarafından yapılan iki büük proektın – Türkiye Pravitelstvosu tarafından Komratta yapılan stadion hem “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik kompleksı” – ilerlemelerinnän tanışması. Büükelçi Gürol SÖKMENSÜER vizitını başlattı Gagauzya Başkanı İrina VLAHlan buluşmasından, angısında pay aldılar Türkiye Büükelçiliin 3-cü sekretari Özlem OKUYUCU hem Gagauziyanın dışişleri Upravleniyasının başı Vitaliy VLAH ta. Bundan sora Türkiye Büükelçisi, Gagauziya Başkanınnan birliktä, yollandılar Türkiye Pravitelstvosu tarafından Komratta yapılan stadiona, neredä tanıştılar son fazaya girän tertiplemä çalışmalarınnan. Stadionun başarılması işlerinTAA DERINDÄN
mihail_cakir

2021.04.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KULTURA, KULTURA ÖMÜRÜ BOLUMU

Yaklaşêr Mihaiş ÇAKİRin 160-cı yıldönümü

2021-ci yılın Ciçek ayın (aprel) 27-dä tamamnancek 160 yıl gagauzların hem bütün dünnäyın büük bilim hem klisä adamının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin (27.04. [eniycä 09.05] 1961– 08.09.1938) duuma günündän. Gagauzların apostolunun hem aydınnadıcısının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİR duudu Çadır kasabasında. Popaz üürenip, başardı Kişinev seminariyasını. Çevirdi gagauz dilinä din kiyatlarını, ölä nicä “Matveydän Evangeliya”, “Dualar”, “Eki Testament”tan parçalar. Bilim adamı olarak ilkin hem istoriyada seftä kurdu “Moldovanca-Rusça laflıı”nı. Çalıştı ani, gagauz kliselerindä slujbalar gagauzça geçsin hem gagauzlarlan tatarlara yazı şavkı versin. Canabisinin zaametlerini tanıyarak te ne yazdılar Mihail ÇAKİR içinTAA DERINDÄN
covid_05.04.2021_

2021.04.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovada COVID-19-dan ölän karı sayısı adamnarı etişer

27.03.2021. Moldovada COVID-19 durumu bölä: ulaşannar – 235087; ölennär – 5136; alışannar – 215091. Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 6448: Çadır rayonu – 2160; Komrat rayonu – 3337; Valkaneş rayonu – 951. Ulaşannarın arasında: adam kulluu – 97266 (ölän – 2510); karı kulluu – 137891 (ölän – 2505); aar kalan karılar – 973.TAA DERINDÄN
trıntor_1

2021.04.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Trıntorlar komisiyası Halk Topluşuna seçimneri durguttu

Hederlez (may) ayın 16-da lääzımdı olsun Gagauziya Halk Topluşuna seçimnär, ama, çiineyip Gagauziyanın Temel Kanonunu,  GHTnın kararını hem kendisini gagauz milletindä büük sayan Gagauziyanın Üstolanolan Durumnarı Komisiyası (ÜDK), maamilä surat pandemiya beterinä, durguttu onnarı. Esap alın birkaç erif, ani gagauzların tarafından hiç ayırılmadılar hem bir faydalı iş yapmayan trıntorlar Komisiyasına Gagauziya Başkanı tarafından koyulannar, cadılar gibi, nestettilär GHTyı seçän insannarın üstünä. Hem bu diil seftä iş. Bilersiniz mi neçin onnar bunu herkerä takazasız yapêrlar? Neçin, zerä onnar hem onnarı orayı koyan insancık Gagauziyayı hem gagauz milletini bişeyä saymêêrlar hem bişeydänTAA DERINDÄN
komendant_saadı_3

2021.04.03,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kişinevda hem Belțta “Komendant saadı” koyuldu

Başlayıp Çiçek ayın (aprel) 3-dän Moldovanın baş kasabasında Kişinevda hem ikinci büük kasabasında Belțta, COVİD-19 pandepiyası beterinä, “Komendant saadı” koyuldu. Komendant saadı kurulêr gecä saat 23:00 – 05:00 arası. Bu vakıt, sade üstolan işlärdän sebeplerindän kaarä, insannarın evlerdän çıkmaları zapa altına alınêr. Bu kasabalarda “Komendant saadı” Hederlez ayın 30-dan sürtecek.TAA DERINDÄN
turk_konseyi
Kazahstanın Türkistan kasabası merkezi olarak, Baba Marta ayın (mart) 31-dä, onlain durumunda, yapıldı Türk dillerini lafedän devletlerin işbirlii Sovetin (Türk Konseyi) 7-ci toplantısı. Onlain toplantısı geçti Kazakistan Respublikasının Prezidentı Kasım-Comart TOKAYEVın başkannıında hem onda pay aldılar: Kazakistan Respublikasının birinci Prezidentı hem Türk Konseyin şannı Başkanı Nursultan NAZARBAYEV, Azerbaycan Respublikasının Prezidentı İlham ALİYEV, Kırgız Respublikasının Prezidentı Sadır JAPAROV, Respublikasının Prezidentı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Respublikasının Prezidentı Şevket MİRZİYOYEV, Türkmenistan devlet Başkanı Gurbangulu BERDİMUHAMMEDOV, Vengriya Premyer-ministrusu Viktor ORBAN, Türk Konseyin genel Sekreteri Baghdad AMREYEV. Toplantıdan sora Türk dillerini lafedän devletlerin işbirlii SovetinTAA DERINDÄN
tsurkanı_ivan

2021.04.02,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

İvan ȚURKAN raametli oldu

Valkaneştän geldi kara haber, ani 69 yaşında raametli oldu Valkaneş rayonun eski predsedateli hem Gagauziyanın aktiv kurucularından birisi İvan ȚURKAN (25.03.1952 – 26.03.2021). İvan ȚURKAN bütün yaşamasını baaşladı Valkaneşä, valkaneşlilerä hem sora da, açan sıra geldi Gagauz Respublikasını kurmaa, bütün gagauz milletinä. Topracıı ilin olsun.TAA DERINDÄN
maska

2021.03.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

YILDIRIM HABER: Moldova Parlamentı Üstolan durumu kurdu

  Yarım saat geeri Moldova Parlamentı 52 oylan aldı karar, angısına görä, başlayıp Çiçek ayın (aprel) 1-dän Hederlez ayın 30-dan, COVİD-19 pandepiyası beterinä, Moldovanın bütün topraklarında 60 günnük Üstolan durumu kurulêr. Üstolan duruma görä Moldovada: – Memlekettän giriş-çıkışta özel rejim kurulêr; – Memleketin içindä transportun gezmesindä özel rejim kurulêr; – Karantin rejimı koyulêr hem başka lääzımnı medițina-sanitar sıraları yapılêr; – Hepsi obyktların çalışmasına özel rejim kurulêr; – Toplantılar, demonstrațiyalar hem başka toplu cümne sıraları zapa altına alınêrTAA DERINDÄN