CÜMNE BOLUMU

Komrat_Tashkopru
Gagauziyada 1-ci halklararası investiţiya forumu günnerindä Gagauziyanın başkasabası Komrat hem Türkiyenin Taşköprü kasabası kardaş kasabalar oldular. Bu iş için Kasım ayın 6-da Komrat prımarı Sergey ANASTASOV hem Taşköprü belediye başkanı Nedret GÜLEN bir annaşma imzaladılar. Annaşmada cümne, kultura hem ekonomika uurunda işbirlii ön plana alınêr.TAA DERINDÄN
Paris Hit By Multiple Terror Attacks

2015.11.15,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Franţiyada teraktlar 129 kişinin canını aldı

Cumaa gecesi, Kasımın 13-dä Franţiyanın başkasabasında Parijda teroristlerin atakası oldu. Atakaların keezleri oldular stadion, konţert salonu, restorannar, barlar hem piţariyalar: orada neredä çok  insannar toplandıydı. Hepsi atakaların sayısı 6 oldu. Bu saatta teror kurbannarın sayısı bölä: 129 ölü, 352 aar yaralı. Yaralıların 99 ölüm kertiindä bulunêrlar. Cumêrtesi avşamneyin Parijın prokuroru Françolis MOLİNS teraktın sırasını adım-adım açıkladı: 21:20 (Parij vakıdı) – “Stade de France” stadionunda Franţiya-Germaniya futbol matçın ortasında stadionun “D” girişinä karşı ilk patlama oldu. Patlama erindä iki ölü bulundu. Birisinin sırtında patlamak mallarınnan dolu kayış baalıydı. 21:25 – ParijınTAA DERINDÄN
HARLAMENKO

2015.11.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Anna HARLAMENKO genä GRTnın başında

Kasımın 4-dä Komrat Administraţiya sudu kendi kararınnan Anna HARLAMENKOyu GRT cümne kompaniyasının predsedatel erinä döndürdü. Sud kayıl oldu, ani Anna HARLAMENKOyu iştän almaa deyni GRTnın yanında bulunan Gözledici Komitetın kararı zakonnarın dışında bulunêr. Anna HARLAMENKO iş erinä dönär dönmäz gibi GRTnın yanında bulunan Gözledici Komitetın kaçarak toplandı hem aldı karar, ani Anna HARLAMENKOyu genä iştän almaa. Dün, Kasım ayın 11-dä Komrat rayon sudu GRTnın yanında bulunan Gözledici Komitetın bu kararını durguttu da Anna HARLAMENKO genä GRT başında kaldı.TAA DERINDÄN
sarap_6

2015.11.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyada “Gagauz şarabın yortusu” oldu

Kasım ayın 8-dä, Ay Dimitri günündä, Gagauziyada “Gagauz şarabın yortusu” oldu. Yortuya katıldılar şarapçılar hem musaafirlär diil salt Gagauziyadan, ama Moldovadan, Türkiyedän, Rusiyadan hem taa 10 devlettän ofiţial delegaţiyalar, ani ilersi günnerdä I-ci Halklararası investiţiya forumunda pay aldılar. Yortunun baş sponsoru TİKA oldu. Gagauz şarabın yortusu için Komradın merkez meydanında erleştilär Gagauziya küülerin hem kasabaların aulları, şarap fabrikaların stendları, halk ustaların hem resimcilerin sergileri. Yortunun açılış sözünü yaptılar: Gagauziya Başkanın birinci yardımcısı, Yortunun Tertip komitetın başı Vadim ÇEBAN, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşun Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Moldova çiftçilikTAA DERINDÄN
konstitut

2015.11.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Prezidentın ayırılması için Referendum olacek

Kasım ayın 11-dä Moldova Konstituţiya sudu, inceleyeräk Merkez Seçim Komisiyasının (MSK) danışmasını, kayıl oldu onunnan, ani lääzım Konstituţiyanın diiişilmesi için Referendum yapılsın. Laf gider o bölüm için, neredä prezidentın ayırılması için sölener. Ani Moldova prezidentını insannar doorudan ayırsınnar deyni Referendum yapmaa teklifinnän MSKya danıştı “DA” platforması. Konstituţiya sudun kararı verer kolayını en aazdan 6 aydan sora bu Referendumu yapmaa. Herliim “DA” platforması toplarsaydı lääzımnı sayıda vatandaşların imzasını, ozaman Moldova parlamentı lääzım Referendumun gününü belertsin.TAA DERINDÄN
elektricestvo

2015.11.09,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Şafkın paalarını genä kaldırdılar

Kasım ayın 9-dan beeri Moldovada elektroenergiya paaları kaldırıldı. REDNord kompaniyasının muşterilerinä – 30%, RED Nord-Vest kompaniyasının muşterilerinä – 34%. NARE kararınnan Moldovanın üülen tarafında şindän sora bit kilovat-saat için 2 ley 16 bani ödemää lääzım olacek. Moldovanın poyraz tarafında sa bir kilovat-saat 2,23 ley yada 2,33 ley ödemää lääzım olacek.TAA DERINDÄN
sarap_1

2015.11.08,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyada büün “Gagauz şarabın yortusu” geçer

Büün, Ay Dimitri günündä, Gagauziyada “Gagauz şarabın yortusu” geçer. Beklener, ani yortuya katılaceklar şarapçılar diil salt Gagauziyadan, ama bütün Moldovadan da. “Gagauz şarabın yortusu” kultura programasında olacek büük bir konţert, angısında pay alaceklar Türkiyenin Yalova kasabasından artistlär da.TAA DERINDÄN
cakir_byust

2015.11.05,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, BİLİM, CÜMNE BOLUMU

Valkaneştä VII-ci Mihail ÇAKİR okumakları geçti

Kasım ayın 4-dä Valkaneş kasabasında geçti VII-ci Mihail ÇAKİR okumakları. Okumakların uuru – gençlär arasında hristiannık paalılıklarını kaavileştirmää hem bununnan Gagauziyalan Moldova devletliini kaavileştirmää. VII-ci Mihail ÇAKİR okumakların açılmasında nasaat ettilär Gagauziya üüredicilik Upravleniyanın başı Sofya TORLAK, Valkaneş rayonun başı Födor TERZİ, kultura hem turizma Upravleniyanın başı Vasilisa PETROVİÇ, “M.Maruneviç” adına bilim-aaraştırma merkezin direktoru Pötr PAŞALI. Okumakların ilk bölümündä plenar toplantısı yapıldı, ikincisindä dä – sekţiyalarda çalışmalar oldu. VII-ci Mihail ÇAKİR okumaklarında pay alêrlar din, bilim hem kultura insannarı, üüredicilär hem üürencilär.TAA DERINDÄN
investitiya_forumu

2015.11.04,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Yaklaşêr halklararası investiţiya forumu

Kasım ayın (noyabri) 6-7 günnerindä Komratta olacek halklararası investiţiya forumu – «Инвестиции – основа развития Гагаузии». Forum yapılêr Gagauziya İspolkomun kararına görä. Forumun tertip Komitetın başı, Gagauziya İspolkom predsedatelin 1-ci yardımcısı Vadim ÇEBAN açıkladı, ani foruma katılmak neetini kesin bildirdilär 8 devlettän 100 zeedä investorlar. Delegaţiyalar beklener Türkiyedän, Rusiyadan, Romıniyadan, Polşadan, Estoniyadan, Ukraynadan, Belarusiyadan, Litvadan. Gagauziya tarafından investorlara Forumda teklif edilecek 20 investiţiya proektı. Açıklanacek Gagauziyada investiţiya için kolaylıklar. Forum programasında beklener Gagauziya-Türkiye hem Gagauziya-Rusiya arasında işbirlii annaşmaların imzalanması. Bundan kaarä olacek konferenţiyalar, proektların konkursu, sergilär, kultura programası.TAA DERINDÄN
ceban_1

2015.10.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, KİŞİLÄR BOLUMU

Onnar üürederlär üürencilerini insan olmaa

Gagauziyanın Kıpçak küüyün “S.İ. Baranovskiy” adına teoretik liţeyindä işleer üüredicilär Domnika Viktorovna hem Pötr Afanasiyeviç ÇEBAN. İkisi da kıpçaklı. Artık 39 yıl, taa 1976-dan beeri, onnar kol-kola ömürdä giderlär, herbir iştä biri-birinä yardımcı hem omuz olêrlar. Bu yolda hem kendi uşaklarına Lüdmilaylan Andreya hem Elenaylan Olgaya, hem da üürencilerinä örnek olarak, bir yaşamanın en büük temelini – aylä paalılıını, örnek gösterip, üürederlär, en islää çalışma hem insannık terbiyetmesini vererlär. Domnika Viktorovna başardı Kişinev “İon Kränga” adına devlet universitetın matematika fakultetını. Universitettan sora işledi matematika üüredicisi Taraklı kasbasının 2-ci orta şkolasında,TAA DERINDÄN