CÜMNE BOLUMU

baskan_bayraklar
Büük ayın 20-dä Gagauziya Halk Topluşun VI-cı toplumun kurulma sesiyası oldu. Sesiyada deputatların hakları tanındı, onnara kimnik verildi hem GHTnın çorbacıları ayırıldı. Gagauziya Halk Topluşun Başı ayırıldı deputat Aleksandr TARNAVSKİY (geçän Halk Topluşunda GHT Başın yardımcısıydı). GHT Başın yardımcıları ayırıldılar Natalya ŞOŞEVA (birinci yardımcı), Aleksandr SUHODOLSKİY hem Vladimir KISSA. Bundan kaarä Halk Topluşun dokuz komisiyasının başları hem azaları ayırıldı. Kimniklerini kablettiynän GHT depuatatları “Deputat Eminini” verdilär, da o emindän, nicä sayêr deputat Sergey ÇİMPOEŞ, hemen atıldılar. Sergey ÇİMPOEŞä görä, GHT deputatları “Gagauziyanın Temel Kanonun” 53-cü statyasına ters gittilär. Onuştan, çorbacılarınTAA DERINDÄN
ght_tablo
Büün, Büük ayın 20-dä saat 14-00, Gagauziya Başkanın izininä görä toplanêr Gagauziya Halk Topluşun VI-cı toplumun kurulma sesiyası. Şindilik Gagauziya Halk Topluşuna 35 deputattan 33 seçildi. Taa iki deputat lääzım seçilsin Komrattan hem Valkaneştän.TAA DERINDÄN
patret_yarismasi_2
2017-ci yılın Büük ayın 17-dä Komrat regional Galereyasında «Гагаузия в красках» patret yarışmasının sergisi açıldı hem o yarışmada enseyennär kutlanıldı. Yarışma iki basamakta oldu: «Культура гагаузов» hem «Туристическая Гагаузия». Herbir basamaan üç bölümü vardı. Yaruşmada enseyennerä diploma hem para baaşışı verildi. «Гагаузия в красках» patret yarışmada enseyennär: «Культура гагаузов» basamaanda «Культура гагаузов, гагаузский национальный костюм» bölümündä: 1-ci er – Natalya KAPSAMUN, patretlän «Это моя Родина»; 2-ci er – Mariya HACIOGLU, patretlän «Долгожданный обед»; 3-cü er – Anna MALAÇLI, patretlän «Под золотыми лучами». «Гагаузские обычаи, обряды, традиции» bölümündä: 1-ci er – Vitaliy DRAGAN, patretlän «ЗабытыеTAA DERINDÄN
putin_dodon

2017.01.18,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Moskvada buluştular Vladimir PUTİN hem İgor DODON

Büük ayın 17-dä Rusiya Federaţiyasının Prezidentı Vladimir PUTİN buluştu Moldova Prezidentınnan İgor DODONnan. Buluşmada moldo-rus ilişkileri, alış-veriş hem ekonomika işbirlii, Rusiya pazarına moldovalı eksportun problemaları, pridnestrovye çözülmesi incelendi, bildirer www.kremlin.ru  saytı. Buluşmada Moldova soţialistlär partiyasının liderı Zinaida GREÇANAYA hem Gagauziya Başkanı İrina VLAH er aldılar. Buluşmadan sora, Vladimir PUTİNın hem İgor DODONun pres-konferenţiyasında açıklandı, ani iki devlet arasında çok yapılacek işlär var. Vladimir PUTİN urguladı, ani “Rusiya isteer ilereletmää işbirliini Moldovaylan”, “Moldovayı görer nicä bir bütün hem tarafsız devleti”. İşbirlii örneklerini açıklarkana Rusiya Prezidentı urguladı, ani “Rusiyanın 67 regionu MoldovaylanTAA DERINDÄN
HALK_TOPLUSU копия

2017.01.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

GHTnın VI-cı toplumun kurulma sesiyası Büük ayın 20-dä

Gagauziya Başkanın izininä görä Gagauziya Halk Topluşun VI-cı toplumun kurulma sesiyası Büük ayın 20-dä, saat 14-00 lääzım başlasın. Büünkü günädän Gagauziya Halk Topluşuna 35 deputattan 33 seçildi. Deputatların arasında 2 kişi iisik: birisi Komrattan, birisi da Valkaneştän lääzım seçilsin.TAA DERINDÄN
caltay_usak_bascasi

2017.01.12,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Caltay küüyün “Altın anaktar” uşak başçası enilendi

Eni Yıla karşı başarıldı remont Caltay küüyün «Золотой ключик» (“Altın anaktar”)uşak başçasının örtüsünä, iki yazlık odasına hem eşiklerinä. Bundan kaarä tertiplendi hepsi grupaların içerleri hem bir boş grupanın odalarında fizkultura zalı yapıldı. Caltay küüyün «Золотой ключик» uşak başçası irmi sekiz yıl geeri, 1989-cu yılın Hederlez ayın (may) 9-da, açıldı. Ozaman da, şindi da, o uşakları bakmaa deyni en üüsek standartlara uygun oldu: iki katlı bina, aydınnık hem büük içerlär, tertipli, yazlık odalarınnan, kertikli hem gözäl örtüylän, aulda oynamak erlärlän. Belliki, bu irmi sekiz yılın içindä, küüyün primariyasının yardımınnan hem işçilerimizinTAA DERINDÄN
cakir_dimitri
Eni Yıla karşı tipardan çıktı Viktor KOPUŞÇUnun 140 sayfalık «Протоиерей Димитрий Чакир: пастырь и просветитель» kiyadı. Kiyat annadêr gagauzların anılmış ÇAKİRlär soyundan popazların birisi için – Dimitriy Georgieviç ÇAKİR için. Nicä açıkladı kiyadın avtoru Viktor KOPUŞÇU, bu kiyatta açıklêêr ÇAKİR soyunun Bucak toprkalara erleşmesini, yaşamasını hem Protoierey Ay-Boba Dimitriy ÇAKİRin popazlıını hem cümne çalışmasını. Viktor KOPUŞÇU sayêr, ani bu kiyat faydalı olacek istoriklerä, etnograflara, kulturologlara, üüredicilerä hem üürencilerä, studentlara. Not. Protoierey Ay-Boba Dimitriy ÇAKİR duumuş 1839-cu yılda Kopkuy (şindi Beş Göz) küyündä bir dyakın aylesindä. Üürenmiş Çadır şkolasında. 1863-cü yıldaTAA DERINDÄN
kolada_1

2017.01.10,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyada Kolada yortusunu baktılar

Bütün dünneyin hristiannarı Büük ayın (yanvar) altısından edisinä karşlı Kolada yortusunu bakêrlar –İsus Hristozun duuma gününü. Bu yortuyu Gagauziyada da pek geniş, sıralı hem saygılı bakêrlar. Koladacılar, evlerdä gezip, insannarı yortuylan kutlêêrlar. Dua ederlär bereketli hem kısmetli yıl olsun, saalıklı hem mutlu insannar olsun. Kolada gezmää deyni küülerdä birkaç “kol” kurulêr. O “kol”a toplanan delikannılar ayırêrlar kendilerinä bir “Ţar”, da Koladaya orucunda, onun evindä toplanıp, “Kolada” türkülerini üürenerlär hem “Kolada” gezmää hazırlanêrlar. Sora da, vakıt geldiynän, Büük ayın (yanvar) 6-da küü içinä kızaklan yada taligaylan “Kolada” gezmää çıkêrlar. Bu yılTAA DERINDÄN
iilik_yap_aktiyasi_
2016-cı yılın Kırım ayın 24-26 günnerindä Gagauziyada geçti Gagauziyanın “İilik yap!” ilk halk acızgannık akţiyası, angısı yardım etti 500-dän zeedä insana, ani yaşêêrlar Gagauziyanın Baş küüyü (Kirsovo), Baurçu, Beşalma, Dizgincä, Kırlannar (Kotovskoe), Svetloe küülerindä, Çadırlan Komrat kasabalarında hem Moldovanın Taraklı rayonun Samurza küüyündä. Herbir aydın hem ayozlu iş ansızdan duumêr. O işi yapmaa deyni lääzım göklerdän fikir gelsin. O fikir da geler sadä o insannara, angıları bu iş için hazır hem kendi yaşamasınnan insannara iilik örnää gösterer. O insannarın birisi – kongazli İosif Nikolaeviç KARASENİ. O ileri da türlü acızgannık akţiyalarıTAA DERINDÄN
kolada

2017.01.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Aydın hem Ayozlu Kolada yortusu kutluca olsun!

İsus Hristozun duuma günü – bütün hristian dünnäsının Aydın hem Ayozlu Kolada yortusu kutluca olsun! Allaa versin hepsimizä saalık, kısmet, bereket hem uzun ömür. Yortumuz kutlu hem mutlu olsun!TAA DERINDÄN