CÜMNE BOLUMU

terakt_turkiye

2015.10.11,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Türkiye yasta. İki bombanın patlaması 97 can aldı

Canavar ayın (oktäbri) 10-da sabaalen saat 10 dolayında Ankaranın “”Sıhhiye Meydanı”nda demir yolu garasının önündä üç sekund arası iki patlama biri-biri ardı oldu, bildirer Türkiyenin Anadolu Ajansı. Patlamalar oldu taman ozaman, açan burada lääzımdı başlasın cengä karşı miting. Mitingı hazırladılar profsoyuzlar, onuştan garanın önündä toplandıydılar devlet zaametçileri hem gençlik kuruluşların azaları. Bu saatta belli oldu, ani bombaların patlamasında 97 insan canını kaybetti, yaralıların sayısı da 400 kişiyi geçti. Teror saldırılarında raametli olan poliţiya, asker hem sıradan insannarın anılması için Türkiyede 3 gün milli yas tutulacek. Bu kabaatsız kaybelän cannarı AllaaTAA DERINDÄN
cesmekuuyu_litey

2015.10.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Çöşmä küüyü liţeyin örtüsü enidän erinä koyuldu

Biz artık bildirdiydik, ani bu yıl Kirez ayın (iyün) 4-dä Çöşmä küüyünä yaamurlan hem toluylan bilä büük bir bora urdu. Yımırta gibi tolular hem bakırdan yaamur Çöşmä küüyün yapılarına, aullarına hem tarlalarına büük zarar getirdiydi. O zararların arasında Çöşmä küüyü liţeyin örtüsünü da bora aldıydı. Örtünün enidän yapılması için kendi yardımını Gagauziya İspolkomu uzattı. İspolkom 300 bin ley verdi. Kalan 600 bin leyi da koydu o firma, angısının beceriksizlik beterinä bu zarar oldu. Canavar ayın (oktäbri) 6-da, örtünün enidän kurulmasından sora, Çöşmä küüyü liţeyi genä açıldı. Bu iş için burayıTAA DERINDÄN
uurediciler_gunu

2015.10.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Üüredicilerin Gününü zengin kutladılar

Canavar ayın (oktäbri) 5-dä dünneydä hem Moldovada üüredicilerin Günü bakıldı. Gagauziyada bu yortuyu pek zengin kutladılar. Komrat kultura Evindä yortulu toplantıya geldilär bütün Gagauziyanın şkolalarından pedagoglar hem Gagauziyanın öndercileri. Kutlama sözlerinnän üüredicilerä danıştılar Gagauziya Başkanı İrina VLAH, üüredicilik Upravleniyanın başı Sofya TORLAK, Halk Topluşu Başın yardımcıları Aleksandr TARNAVSKİY hem Nataliya ŞOŞEVA, İspolkom predsedatelin yardımcısı Olesä TANASOGLU, Komrat rayonun baş popazı Ay-Boba Pötr KELEŞ. Yortu baaşıssız olmmadı. Baaşışlar verildi 55 üürediciyä: 1-nä – Moldova devletin nagradası, 7-nä – Moldova üüredicilik Ministerliin gramotaları, 8-nä – “Gagauziya şannı üüredicisi” adı, 13-nä –Gagauziya BaşkanınıTAA DERINDÄN
doktorlar

2015.10.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

İslää yılaçladın – zarplata üstünä para kablet

Başlayıp 2016-cı yılın Büük ayın (yanvar) 1-dän vraçlar hem medsestralar kabledeceklär zarplataların üstünä para da. O paranın ölçüsü ilgili olacek onunnan, ani nekadar islää onnar yılaçladılar hastaları. Bunu, mediklerin “Sănătatea” profsoyuzun istediklerinä cuvap verärkana, bildirdi Moldova saalık ministrusu Ruksanda GLAVAN. “Sănătatea” profsoyuzu sa isteer, an bişeyä bakmadaan, hepsi vraçların hem medsestraların zarplatası 25% zeedelensin. Zerä büünkü gündä, bakarak devlettä ortalama zarplatanın uuruna, onnarın zarplatası taa aşaada bulunêr. Ruksanda GLAVAN urguladı: “Bän söz vermeerim, ani zarplatalar 25% zeedelenecek. İlkin genç speţialistlär, allelem, 50% taa zeedä kabledeceklär. Kalanı, beki, 10-15% taa zeedäTAA DERINDÄN
print_radu_gagauziyada
Nicä bildirer Romıniya Karol aylesinin ofiţial saytı, Ceviz ayın (sentäbri) 28-29 günnerindä Moldovada ofiţial bir vizitlan bulundu Romıniya Prinţı Radu. Vizitın birinci günündä buluşmalar oldu Kişinevda, 2-ci günündä sa Gagauziyada. Prinţ Radunun Gagauziyaya ofiţial vizitında Başkannık binsında Canbisinnän buluştular Gagauziya Başkanı İrirna VLAH hem onun yardımcıları Vadim ÇEBAN hem Olesä TANASOGLU, Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV hem onun yardımcıları Aleksandr TARNAVSKİY hem Natalya ŞOŞEVA hem başkaları. Vizit programasında Prinţ Radu tanıştı Komrat Devlet Universitetınnan, Romıniyanın habercilik Merkezinnän, ATATÜRK bibliotekasınnan, Komrat muzeyinnän. Not. Esaba alarak, ani Romıniya Karol aylesinin ofiţialTAA DERINDÄN
17-18_2015
Ceviz ayın (sentäbri) 25-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının Ceviz ayın (sentäbri) nomerı. Gazetanın ana temaları: “Kasım yortusu – Kasım ayın 7-dä!”, “Todur ZANETin adı Kongaz liţeyinä verildi”, “Üürencilerin üüredicilerinä deyni avgust Konferenţiyası”, “Kıpçak küüyündä tragediya: bayker şousu bir canı aldı”, “Büük Artist Mihai VOLONTİR topraa verildi”, “Meydanda angı devleti geeri isteerlär?”, “Baamsızlık Günü Romıniya bayraa altında geçti”, “Kongazın Todur ZANET teoretik liţeyindä “Dostluk” mini-futbol meydanını açtılar”, “TİKA Çadırda uşak başçasında remont yapêr”, “Lüdmila TUKAN üç video-klip baaşladı”, ““Avdarma Open Cup” tenis turnirı oldu”, h.t.b. Ceviz ayın (sentäbri) nomerın PDFTAA DERINDÄN
cadir_usak_bascasi

2015.09.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

TİKA Çadırda uşak başçasında remont yapêr

TİKA proektına görä Çadır kasabasının 7-ci uşak başçasının imek yapılan blokunda ana remont işleri başladı. Remont 1,5 ayın içindä başa çıkarılacek. İlktän neet vardı remontu bir ayın içinä başarmaa. Ama işä başladıynan belli oldu, ani, tehnologiyalara görä, işin zamanı uzayacek. Çünkü tavanın bir plitası çatlak çıktı. Onu enidän dökmää deyni lääzım oldu erleri sökmää da, taa maazadan temelä beton döküp, eni direkleri kaldırmaa. Beton tutulduktan sora da o direklerin üstünä eni plita dökmää. Nicä bildirdi redakţiyamıza TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisin koordinatoru Canan ALPASLAN “TİKA kendi tarafından çalışêr, ani işlärTAA DERINDÄN
Baamsiz_Gunu

2015.09.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Baamsızlık Günü Romıniya bayraa altında geçti

Harman ayın (avgust) 27-dä Moldova Respublikası kendi baamsızlık Gününü kutladı. Bu pek paalı bir yortu, zerä 24 yıl geeri, 1991-ci yılda bu gündä Moldova Respublikasının Parlamentı kabletti baamsızlık için Deklaraţiyayı da Moldova kendi başına bir devlet oldu. Kutlamalar başladı Moldova öndercilerinin Ştefan şel Mare pamätniinä hem Kişinevun “Etirnitate” aşker şan Memorialına çiçek hem venok koyulmasından. Sora, baamsızlık Gününnän ilgili yortulu sıralar Kişinevun baş meydanında geçtilär. Sıralar milli kostümnarın paradından çeketti. Bu paradta Gagauziyadan “Kadınca” ansamblisinin artistları da pay aldı. Sora meydana Romıniyanın büük bayraanı getirdilär da taa ötää baamsızlık GünüTAA DERINDÄN
peterburg

2015.09.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauziya – Sankt-Peterburg: işbirlii annaşması ilerleer

Ceviz ayın 23-dä, Gagauziya delegaţiyası Rusiyanın Sankt-Peterburg kasabasında bulundu. Vizit zamanında, Gagauziya Başkan İrina VLAH başkannıında delegaţiya buluştu Sankt-Peterburg kasabanın  gubernatorunnan Georgiy POLTAVÇENKOylan. Buluşmada urguandı, ani iki taraf arası ekonomikaylan alış-veriş, bilimnän tehnika hem kultura ilişkileri ilerleerlär. Annaşıldı, ani Sankt-Peterburgta Gagauziyanın temsilcilii açılacek. İkili işbirlii annaşmasını ömürä geçirmää deyni kuruldu bir iş grupası. Ceviz ayın 23-dä da bu iş grupasının ilk toplantısı oldu.TAA DERINDÄN
T-34_Beltsta

2015.09.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Belţ sözünü söledi. Komrat susêr.

Moldovanın Romıniyaylan birleşmäk isteyän unionist ministrusunun Anatol ŞALARUnun teklifinä, ani “Moldovada “sovet okupaţiyası” muzeyi açsınnar hem Moldovada bulunan hepsi tank pamätniklerini bu muzeyä toplasınnar” Belţ kasbasının primarı Renato USATIY hemen cuvap etti. Renato USATIY açıkladı, ani “Belţ kasabasında tank pamätnii durdu hem daymaların-daymalarında duracek postamentta”. Komratta da bir T-34 tankı pamätnii var. Ama bu kıpımadan ne Gagauziya öndercileri, ne da Komrat primarı tankın demotajı için hem “sovet okupaţiyası” muzeyi için açıklama yapmadılar.TAA DERINDÄN