CÜMNE BOLUMU

AS_ilk_nomer

2015.08.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, İSTORİYA BOLUMU

27 yıl geeri çıktı “Ana Sözü” gazetanın ilk nomeri

1988-ci yılın Harman ayın (avgust) 14-dä tipardan çıktı “Ana Sözu” gazetamızın ilk nomeri. O paalı hem istoriyalı gündän artık 27 yıl geçti. Taa ilk adımından büünkü gündän “Ana Sözu” gazetası durmamayca, gecä-gündüz izmet eder paalı GAGAUZ Halkımıza, ana dilimizä, literaturamıza, devletliimizä, kulturamıza, istoriyamıza, hepsinä, neyä deniler GAGAUZLUK. Hepsimizi kutlêêrız bu yortuylan. Hepsimizä saalık hem uzun ömür. Yaşasın “Ana sözu” gazetamız hem onunnan Gagauzlar hem Gagauzluk yaşasın!TAA DERINDÄN
gagauz_Respublikasi_miting
Harman ayın 19-da Gagauz Respublikasının 25-ci yılı tamamnanêr. Bu yıldönümünä karşı, Komrat kasabanın Soveti aldı karar, ani “Gagauz Halkı” akıntının komratlı aktivistlerin evilerinä anmak taftaları koymaa. Bu iş için Sovetä danıştı Komrat rayonun başı Vladimir GARÇEV. Anmak taftaları koyulacek o evlerä, neredä yaşadılar “Gagauz Halkı” aktivistleri Andrey BUYUKLı, İvan GARÇU, İvan POMETKO, Dimitriy BABARAYKA, İavn TOPAL, Yuriy GAYDARCI, İvan LEYÇU.TAA DERINDÄN
turksoy_resim_2
Artık 18 yıl TÜRKSOY tarafından Türk dünnäsı resimcilerinä deyni plenêr yapılêr. Plenêr iki afta sürter, nedän sora bu resimceliren resimnerin sergisi olêr. Bu yıl plenêrda vardı Gagauziyadan resimci Pötr NOVAKOV. Bu yılkı plenêrı TÜRKSOY hazırladı Türkiyenin Aksaray kasabanın mêriyasınnan bilä. Onuştan da Harman ayın (avgust) 1-dä bu kasabda plenêrın sergisi açıldı. Serginin açılışında pay aldılar Aksaray kasabanın mêrı Halük Şahin YAZGI hem TÜRKSOY Genel sekretari Düsen KASEİNOV. Sergidä er aldı 100 resimdän zeedä, angılarını etiştirdilär hazırlamaa resimcilär iki aftanın içindä. Nicä urguladılar serginin açılışında söz alan resimcilär, bu plenêr verdiTAA DERINDÄN
13-14_2015
Orak ayın (iyül) 31-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının Orak ayın (iyü) nomerı. Gazetanın ana temaları: 25 yıl geeri Gagauz Milli Gimnası hem Bayraa kabledildi; Komrat muzeyindä Gagauz Devletliin Simvollarının 25-ci yıldönümünü kutladılar; Adet bozuldu – bu kerä Kongres 2016-cı yılda olacek!;Sovet Rejimın represiyalarına düşenneri Çadırda andılar; Romın hem gagauz dilleri Gagauziyada paralel üürenilecek; Gagauziya hem Belarusiyanın Minsk oblasti işbirlii annaşması imzaladılar; Haldun TANERın duumasının 100 yılına Halklararası teatru yaratmaların yarışması; “Umut Evi” merkezi ihtärlara umut verer; Pötr YANULOV – “Gagauziyanın şannı vatandaşı” h.t.b Orak ayın (iyül) nomerın PDF buralarda:TAA DERINDÄN
kamci_hem_preannik

2015.07.30,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Ya kamçı, ya prännik!

Orak ayın 20-dä Gagauziya Başkanı İrina VLAH İspolkomun toplantısında İspolkom azalarına görterdi baaşışları, angılarını kendisinä Rusiyada vermişlär: kamçı hem prännik. İspolkomun toplantısında İrina VLAH, maamilä surat, şaka dedi: “Bu iki tertipi kullanarak biz dört yıl çalışacez. Şindi bilelim neyi taa sık kullanacez: kamçıyı mı, prännii mi? Büünkü durumda taa sık kamçıyı kullanmaa lääzım. Hem kamçı, hem da prännik Başkanın odasında en görünän erdä duracek. Siz annayasınız deyni, ani dört yılın içindä lääzım olacek çok işlär yapmaa…”TAA DERINDÄN
usak_artistlerina_gramotolar
Bitki vakıtta Gagauziyadan uşak oyun ansamblileri “Laale” (Baş küüyü), “Umut” (Avdarma) hem “Karanfil” (Beşalma) Halklararası festivallerä Gagauziya adından katıldılar hem, kazanıp en üüsek ödülleri, Gagauziyamızı oralarda tanıttılar. Bu iş için, Orak ayın 28-dä Gagauziya Başkanı İrina VLAH bu ansamblilerin azalarına Şan Gramotaları verdi. Bundan kaarä Gagauziya Başkanı baaşladı herbir uşaa bilezik – Gagauziya Bayraan renklerinä görä ayırılmış şiritlerdän örülü. Kendi kutlamak sözlerini ansamblinin azalarına hem öndercilerinä söledi Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın başı Vasilisa PETROVİÇ ta. Canabisi urguladı, ani bu upravlenie her zaman kolektivların yanında var hem onnara para hemTAA DERINDÄN
komrat_usak_oyun_meydani

2015.07.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Birlikte iyilik” cümnä Birlii sözündä durdu

Üç ay geeri “Birlikte iyilik” cümnä Birlii bildirdi, ani bu Birlik Komrat kasabasının DSU maalesindä uşak oyun meydancıını kuracek. Bu sözlär erinä getirildi. Meydancıın açılışında pay alan “Birlikte iyilik” cümnä Birlii başı Ruslan GARBALI açıkladı, ani “uşak oyun meydancıını kurmaa deyni cümnä Birliinä danıştılar Komradın bu maalesindä yaşayan uşakların analar-bobaları. Onarlan birliktä biz hazırladık meydancıın shemasını hem bu iş için materialları hem kuvetleri topladık. Da te şindi Komradın S. Lazo sokaanda bulunan çok katlı evin aulunda bu oyun meydancıını açtık”. Bu uşak oyun meydancıın açılışı taa Çiçek ayında lääzımdı olsun.TAA DERINDÄN
Gagauz_Milli_Gimni
(Komrat muzeyindä Gagauz Devletliin Simvollarının 25-ci yıldönümünü kutladılar) Orak ayın (iyül) 22-dä Komrat muzeyindä Gagauz Devletliin Simvolların (Gimn, Bayrak, Gerb) kabledilmesinin 25-ci yıldönümünü kutladılar. Kutlama yortusuna katıldılar Gagauz Milli Gimnanın lafların avtoru Todur ZANET, Gagauz Respublikasının kurucuları, kultura hem cümne insannarı. Toplantı Moldova hem Gagauziya Gimnalarınnan başladı. Sora Komrat muzeyin direktoru Vladislav MARİNOV annattı toplantının konusu için. Canabisi söledi, ani Gagauz Devletliin Simvolları kabledi 25 yıl geeri, 1990-cı yılın Orak ayın (iyül) 22-dä Gagauz Halkın Üstolan syezdının III-cü tolantısında. O urguladı, ani Komrat muzeyindä büün bulunêr o 5 bayraklardan birisi,TAA DERINDÄN
kasgarli_1
Bıldır Türk Avrasya Yazarlar Birlii öncülüündä, Eskişehir 2013 Türk Dünnäsı kultura Başkentin hem TÜRKSOYun işbirliinnän, Türk Respublikaların hem yazıcıları birliklerinnän hem literatura jurnallarınnan hem gazetalarınnan barabar yapılan III. Halklararası Kaşgarlı Mahmut proza Yarışması oldu. Gagauziyada bu yarışmayı “Ana Sözü” gazetası tertipledi. Gagauziya etapı jürisinin kararına görä III-cü Halklararası Kaşgarlı MAHMUT proza yarışmasının Gagauz bölümündä birinci er – verilmedi. İkinci eri kazandı Todur MARİNOGLU (annatma “Ömürboyunca umut”); üçüncü eri dä aldı Konstantin KURDOGLU (annatma “Bölünmüş düş”). Orak ayın 22-dä Komrat ATATÜRK bibkiotekasında yarışmada pay alannarın kutlama sırası oldu. Kutlamada, yazıcılardan kaarä,TAA DERINDÄN
gagauzlarin_kongresi

2015.07.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Adet bozuldu – bu kerä Kongres 2016-cı yılda olacek!

Orak ayın 21-dä Gagauziya İspolkomu aldı karar Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresini 2016-cı yılın  Kasımın 4-5 günnerindä yapmaa. Bu kararlan İspolkom bozdu adeti, angısına görä, başlayıp 2006-cı yıldan beeri, 3 yıl aşırı Bütündünnä gagauzların Kongresileri olardı. Nicä açıklandı, Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi 2015-ci yılda yapılmêêr o beterä, ani Gagauziyanın bu yılkı bucetindä bu iş için para ayırılmamış.TAA DERINDÄN