CÜMNE BOLUMU

kongaz_mini_futbol

2016.03.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SPORT BOLUMU

Nikolay ŞVEŢOVun anmasına I-ci mini-futbol turnirı

Baba Marta ayın 24-dä Kongaz küüyün Todur ZANET teoretik liţeyindä geçti I-ci mini-futbol turnirı, angısı baaşlandı bu liţeyin fizkulturada eski üüredicisinä, Büük Vatan cengin veteranın Nikolay ŞVEŢOVun anmasına. Turnirın açılışında pay aldılar hem söz tuttular Gagauziya gençlik hem sport Upravleniyanın başı Maksim BOLGAR, Kongaz küüyün primarı Mihail İvanoviç ESİR, Gagauziya Halk Topluşun deputatlarını İvan Mihayloviç TELPİZı hem İvan Pavloviç FÖDOROV, Gagauziya üüredicilik Upravleniyanın baş speţialistı Lüdmila JEKOVA. Nikolay ŞVEŢOVun anmasına I-ci mini-futbol turnirını açarkana liţeyin direktoru İordan Nikolaeviç YASIBAŞ urguladı, ani “Bu türlü turnir liţeyimizdä seftä olêr. İnanêrım, ani o islää geçecekTAA DERINDÄN
turmenbasi_vlah
Baba Marta ayın 23-dä Türkmenistan Respublikasının Prezidentı Gurbangulı BERDIMUHAMEDOV hem Gagauziya Başkanı İrina VLAH birbuçuk saat göz-gözä buluştular. Buluşmak oldu Türkmenbaşı Binasında, bildirer Gagauziya Başkanı ofiţial saytı. Buluşma zamanında incelendilär iki taraflı cümne-ekonumika hem kultura işbirlii soruşları. Türkmenistan Prezidentı urguladı, ani Türkmenistan ileri dooru da bu uurda yardımnarda Gagauziyaya bulunacek. Bu yardımnarın birisi Gagauziyanın Çöşmä küüyündä Türkmenistan tarafından uşak başçanın yapılması. Beklener, ani güzä uşak başçası uşaklara deyni kapularını açacek.TAA DERINDÄN
KDU_romin_dili

2016.03.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

KDUda romınca üüredeceklär, ama angliyca aracılıınnan

Baba Marta ayın 17-dä Komrat Devlet Universitetın Romıniya Habrcilik Merkezindä romınca lekţiyaların açılış sırası oldu. Bu lekţiyalarda KDU sturdentlarına hem dışardan isteyennerä olacek kolaylık üürenmää romın dilini hem romınnarın kulturasını, bildirer Moldovada Romıniya büükelçilii. Lekţiyaların açılış sırasında pay aldılar Romıniya Büükelçilisi Marius LAZURKA (Lazurca), KDU rektoru Zinaida ARİKOVA, Komrat primarı sergey ANASTASOV, romıniyadan pedagog Prof. Dr. Ovidiu İVANCU. Bundan kaarä açılış sırasına katıldılar Gagauziya İspolkomun dış ilişkilär Upravleniyanın azaları, Kaulda Romıniya başkonsulu Anka KORFU (Corfu), Romıniyanın Galaţ kasabsının Dunarea de Jos Universitetın temsilcileri, KDU studentları hem pedagogları, Komrat ”Mihai Eminescu”TAA DERINDÄN
gagauziya_dumanda

2016.03.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziya devletliin yıkılmasına ilk denemä topu atıldı

Gagauziya devletliin daalması “birleşmektän” başlayacek. Gagauziya erinä Bulgar-Gagauz osa GagauzBulgar avtonomiyası mı geler? Baba Marta ayın 1-dä Gagauziya Halk Topluşu inceledi soruşu “Svetlıy küüyünä Kortenul Nou küüyünü eklemää”. Maamilä surat – insannar istärmiş. İnceledi, ama kabletmedi. Dedilär ilktän o küüdä referendym olsun da sora bakaceklar: kabletmää mi, kabletmemää mi!? Bu ilk denemä. Herliim bu yapı- lırsa arkadan, sincir gibi, Gagauziyaya başka bulgar küüleri da eklenecek. Korten, hem Tvardiţa gibi Taraklı hem Basarbka rayonnarın bulgar küüleri bu işä çoktan sırada durêrlar. Bu aslıya çıkırsa, Gagauziyanın daalması “birleşmektän” başlayacek: Gagauziya erinä Bulgar-GagauzTAA DERINDÄN
tatarstan_gagauz_3
Bu günnerdä Rusiya Federaţiaysının Tatarstan Respublikasında Gagauz kultura Günneri geçer. Toplantılarda Gagauziya delegaţiyasının azaları sölemişlär nesoy sa bilgilär, angılarından sora Tatarstanda bizi tatar sayêrlar. En aazdan bunu göreriz bu reportajdan http://kzn.tv/kzntube/literaturnyjj-opyt-v-tatarstane-prokhodjat-dni-gagauzskojj-kultury/, ani veridi Kazan televideniyasında. Reportajı verärkana jurnalistka deer: «Культуры Татарстана и Гагаузии, безусловно, схожи. На это, в первую очередь повлияли общие предки – татары».   Bu te o olay, angısına deerlär: “Dil kira istämeer!” Akademik Todur ZANETTAA DERINDÄN
tatarstan_gagauziya_2

2016.03.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kazanda Gagauz kultura Günneri geçer

Baba Marta ayın 15-17 günnerindä Rusiya Federaţiaysının Tatarstan Respublikasının  baş kasabasında Kazanda Gagauz kultura Günneri geçer. Bu Ginnerin yapılmasının uuru: Gagauziyanın hem Tatarstanın arasında dostluk, ekonomika hem alış-veriş, bilim hem kultura ilişkilerin kurulması hem temelleşmesi. Gagauz kultura Günneri çerçevesindä Kazanda, Gagauziya İspolkom predsedatelinin Olesä TANASOGLUnun başkannıı altında, Gagauziya delegaţiyası buluştu Tatarstan öndercilerinnän, deputatlarınnan, kultura adamnarınnan. Bundan kaarä kiyat sergisi hem “Düz Ava”ylan “Çayır ansamblilerin ”konţertı yapıldı. Konţerttä pay aldılar Gagauziyanın anılmış türkücüleri Lüdmila TUKAN, Mihail hem Valentina YAŞIBAŞ, Vitaliy MANCUL . Gagauziya delegaţiyasında vardılar İspolkom azaları, GHT deputatı, Çadır primarı hepTAA DERINDÄN
vesti_gagauzii

2016.03.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

«Вести Гагаузии» gazetsı 20 yılını tamamnadı

Baba Marta ayın 16-da Gagauziya Halk Toluşun gazetası «Вести Гагаузии» (“Gagauziya haberleri”) kurulmasından 20 yılını tamamnadı. «Вести Гагаузии» (“Gagauziya haberleri”) bu adlan başladı çıkmaa 1996-cı yılın Baba Marta ayın 16-dan beeri. Onadan hep bu redakţiya çıkarardı «Комратские вести» gazetasını, angısının önündä basılardı «Ленинское слово» gazetası. Hepsi bu gazetaların redaktoru Dimitriy Vladimiroviç MARİNOV oldu. Sora, açan Canabisi raametli oldu, 2012-ci yıldan beeri «Вести Гагаузии» gazetasının başında Anna KILÇIK kaldı. Biz kutlêêrız «Вести Гагаузии» (“Gagauziya haberleri”) gazetasının kolektivını hem hepsi okuycularını gözäl bu yıldönümünnän. Saalık, uzun ömür hem becerikli çalışmalar Gagauziyamız hemTAA DERINDÄN
zanet_avdarma_1
Baba Marta ayın 13-dä Avdarma “D.ÇELENGİR” adına teoretik liţeyin büük klaslarda üürencileri buluştular akademiklän, gagauz yazıcısınnan hem kultura adamınnan Todur ZANETlan. Buluşma başladı poetın Gagauziya için peetindän “Canım – Vatanım, Gagauziyam!”, angısını ekrandan okudu Gagauziya Başkanı İrina VLAH. Sora da “D.ÇELENGİR” teoretik liţeyin direktoru Elena Födorovna KARAMİT tanıştırdı zalda bulunannarı musaafirin yaşamasınnan hem yaratmak yolunnan. Başarıp o annatmayı poetın bu peetinnän: Bän kopmadım hiç halkımdan: Ne kahırdan, ne beladan, ne zorluktan. Yaslı günnerindä onunnan hep oldum, Kara kuvetlerä güüsümnän bän durdum, Öldüm da, dirildim da – birliktä, BÖLÄ ÖMÜR –TAA DERINDÄN
mihaylova
Gagauziyadan şahmatistka Alina MİHAYLOVA geçennerdä, 12 yaşınadan kızların arasında, 7 oyundan altısını tarayıp, şahmatalarda Moldova çempionkası oldu. Alina MİHAYLOVAnın bu Moldovada beşinci altın medalisi. Bundan kaarä genç şahmatistka başka turnirlarda da ensedi, Evropa hem Dünnää çempionatlarında prizör oldu. Sport uuru yolunda Alinaya aylesi yardımcı eder hem anası Liliya yolculuk kafadarı olêr. Şindi Alina Evropa çempionatına hazırlanêrTAA DERINDÄN
ankara_terakt

2016.03.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Ankarada terakt. Cellatlar kabaatsızları kıyêrlar

Baba Marta ayın 13-dä Türkiyenin başkasabasında Ankaranın Atatürk bulvarında saat18.45 sıralarında titsi bir terakt oldu, bildirer Türkiyenin Anadolu haber ajansı. Teroristlär patlaycı mallarınnan dolu maşınayı kasaba avtobusların durduu erä urdular hem patlatttılar. Teraktı hazırlayan cellatların elindän bu patlamada kaabaatsız insannar kıyıldı: 34 kişi canını kaybetti, 125 kişi da yaralı. Yaralıların 19-zu aar durumda bulunêrlar. Not. “Ana Sözü” redakţiyasının adından bütün Türkiye halkına kendi acızgannıımızı bildireriz.TAA DERINDÄN