CÜMNE BOLUMU

doktorlar

2015.10.01,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

İslää yılaçladın – zarplata üstünä para kablet

Başlayıp 2016-cı yılın Büük ayın (yanvar) 1-dän vraçlar hem medsestralar kabledeceklär zarplataların üstünä para da. O paranın ölçüsü ilgili olacek onunnan, ani nekadar islää onnar yılaçladılar hastaları. Bunu, mediklerin “Sănătatea” profsoyuzun istediklerinä cuvap verärkana, bildirdi Moldova saalık ministrusu Ruksanda GLAVAN. “Sănătatea” profsoyuzu sa isteer, an bişeyä bakmadaan, hepsi vraçların hem medsestraların zarplatası 25% zeedelensin. Zerä büünkü gündä, bakarak devlettä ortalama zarplatanın uuruna, onnarın zarplatası taa aşaada bulunêr. Ruksanda GLAVAN urguladı: “Bän söz vermeerim, ani zarplatalar 25% zeedelenecek. İlkin genç speţialistlär, allelem, 50% taa zeedä kabledeceklär. Kalanı, beki, 10-15% taa zeedäTAA DERINDÄN
print_radu_gagauziyada
Nicä bildirer Romıniya Karol aylesinin ofiţial saytı, Ceviz ayın (sentäbri) 28-29 günnerindä Moldovada ofiţial bir vizitlan bulundu Romıniya Prinţı Radu. Vizitın birinci günündä buluşmalar oldu Kişinevda, 2-ci günündä sa Gagauziyada. Prinţ Radunun Gagauziyaya ofiţial vizitında Başkannık binsında Canbisinnän buluştular Gagauziya Başkanı İrirna VLAH hem onun yardımcıları Vadim ÇEBAN hem Olesä TANASOGLU, Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV hem onun yardımcıları Aleksandr TARNAVSKİY hem Natalya ŞOŞEVA hem başkaları. Vizit programasında Prinţ Radu tanıştı Komrat Devlet Universitetınnan, Romıniyanın habercilik Merkezinnän, ATATÜRK bibliotekasınnan, Komrat muzeyinnän. Not. Esaba alarak, ani Romıniya Karol aylesinin ofiţialTAA DERINDÄN
17-18_2015
Ceviz ayın (sentäbri) 25-dä tipardan çıktı “Ana Sözü” gazetasının Ceviz ayın (sentäbri) nomerı. Gazetanın ana temaları: “Kasım yortusu – Kasım ayın 7-dä!”, “Todur ZANETin adı Kongaz liţeyinä verildi”, “Üürencilerin üüredicilerinä deyni avgust Konferenţiyası”, “Kıpçak küüyündä tragediya: bayker şousu bir canı aldı”, “Büük Artist Mihai VOLONTİR topraa verildi”, “Meydanda angı devleti geeri isteerlär?”, “Baamsızlık Günü Romıniya bayraa altında geçti”, “Kongazın Todur ZANET teoretik liţeyindä “Dostluk” mini-futbol meydanını açtılar”, “TİKA Çadırda uşak başçasında remont yapêr”, “Lüdmila TUKAN üç video-klip baaşladı”, ““Avdarma Open Cup” tenis turnirı oldu”, h.t.b. Ceviz ayın (sentäbri) nomerın PDFTAA DERINDÄN
cadir_usak_bascasi

2015.09.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

TİKA Çadırda uşak başçasında remont yapêr

TİKA proektına görä Çadır kasabasının 7-ci uşak başçasının imek yapılan blokunda ana remont işleri başladı. Remont 1,5 ayın içindä başa çıkarılacek. İlktän neet vardı remontu bir ayın içinä başarmaa. Ama işä başladıynan belli oldu, ani, tehnologiyalara görä, işin zamanı uzayacek. Çünkü tavanın bir plitası çatlak çıktı. Onu enidän dökmää deyni lääzım oldu erleri sökmää da, taa maazadan temelä beton döküp, eni direkleri kaldırmaa. Beton tutulduktan sora da o direklerin üstünä eni plita dökmää. Nicä bildirdi redakţiyamıza TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisin koordinatoru Canan ALPASLAN “TİKA kendi tarafından çalışêr, ani işlärTAA DERINDÄN
Baamsiz_Gunu

2015.09.25,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Baamsızlık Günü Romıniya bayraa altında geçti

Harman ayın (avgust) 27-dä Moldova Respublikası kendi baamsızlık Gününü kutladı. Bu pek paalı bir yortu, zerä 24 yıl geeri, 1991-ci yılda bu gündä Moldova Respublikasının Parlamentı kabletti baamsızlık için Deklaraţiyayı da Moldova kendi başına bir devlet oldu. Kutlamalar başladı Moldova öndercilerinin Ştefan şel Mare pamätniinä hem Kişinevun “Etirnitate” aşker şan Memorialına çiçek hem venok koyulmasından. Sora, baamsızlık Gününnän ilgili yortulu sıralar Kişinevun baş meydanında geçtilär. Sıralar milli kostümnarın paradından çeketti. Bu paradta Gagauziyadan “Kadınca” ansamblisinin artistları da pay aldı. Sora meydana Romıniyanın büük bayraanı getirdilär da taa ötää baamsızlık GünüTAA DERINDÄN
peterburg

2015.09.24,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauziya – Sankt-Peterburg: işbirlii annaşması ilerleer

Ceviz ayın 23-dä, Gagauziya delegaţiyası Rusiyanın Sankt-Peterburg kasabasında bulundu. Vizit zamanında, Gagauziya Başkan İrina VLAH başkannıında delegaţiya buluştu Sankt-Peterburg kasabanın  gubernatorunnan Georgiy POLTAVÇENKOylan. Buluşmada urguandı, ani iki taraf arası ekonomikaylan alış-veriş, bilimnän tehnika hem kultura ilişkileri ilerleerlär. Annaşıldı, ani Sankt-Peterburgta Gagauziyanın temsilcilii açılacek. İkili işbirlii annaşmasını ömürä geçirmää deyni kuruldu bir iş grupası. Ceviz ayın 23-dä da bu iş grupasının ilk toplantısı oldu.TAA DERINDÄN
T-34_Beltsta

2015.09.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Belţ sözünü söledi. Komrat susêr.

Moldovanın Romıniyaylan birleşmäk isteyän unionist ministrusunun Anatol ŞALARUnun teklifinä, ani “Moldovada “sovet okupaţiyası” muzeyi açsınnar hem Moldovada bulunan hepsi tank pamätniklerini bu muzeyä toplasınnar” Belţ kasbasının primarı Renato USATIY hemen cuvap etti. Renato USATIY açıkladı, ani “Belţ kasabasında tank pamätnii durdu hem daymaların-daymalarında duracek postamentta”. Komratta da bir T-34 tankı pamätnii var. Ama bu kıpımadan ne Gagauziya öndercileri, ne da Komrat primarı tankın demotajı için hem “sovet okupaţiyası” muzeyi için açıklama yapmadılar.TAA DERINDÄN
dorin_dragutanu

2015.09.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldova Milli bankasının guvernatoru işindän kendisi atıldı

Büün Ceviz ayın 21-dä Moldova Milli bankasının guvernatoru Dorin DRAGUŢANU hem onun birinci yardımcısı Marin MOLOŞAG işlerindän kendileri atıldılar. Bu olaylan ilgili olarak, Canabileri bir pres-konferenţiya yaptılar hem orada işlerindän kendilerinin atılmasını açıkladılar. Dorin DRAGUŢANU urguladı, ani bu adımı yapêr o üzerä, ki onnara büük politika baskısı var. Politika baskısını yapan insannarı o açıklamadı, ama Canabisinin laflarına analiz yaparak, göreriz, ani laf var nicä gitsin Moldova Premyer-ministrusu Valeriy STRELEŢ için. Bu açıklamaları esaba alarak, Moldova Parlamentın predsedateli Andrian KANDU da bir açıklama yaptı, angısına görä belli oldu, ani Canabisi danışmışTAA DERINDÄN
Bobruysk_annasma

2015.09.21,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, EKONOMİKA BOLUMU

Tomayda Belarus traktorlarını toplayaceklar

Ceviz ayın 17-dä Belarusiyanın Bobruysk kasabasında imzalandı annaşma, angısına görä Gagauziyanın Tomay küüyündä Belarus traktorları toplanacek. Bu annaşma imzaladılar Bobruysk traktor parçaları hem agregatları zavodun direktoru Aleksandr AGRANOVİÇ (patrettä ortada), Gagauziyanın dış ilişkilär Upravleniyanın başı Vitaliy VLAH (patrettä saada)  hem “Bucakagroservis” firmanın direktoru İvan NEDOV (patrettä solda). “Bucakagroservis” firmanın direktoru sayêr, ani Tomayda toplanan traktorlar olaceklar 15-20% taa ucuz onnardan, angılarını hazır alêrlar doorudan Belarusiyadan. Annaşmaya görä, önümezdeki ayın içindä, Gagauziyaya geleceklär Bobruysk traktor parçaları hem agregatları zavodun speţialistları, işi erindä görmäk için hem traktorların toplamasında yardımcı olmaa deyni. İkiTAA DERINDÄN
Mihay_Volontir

2015.09.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldovanın en Büük Artisti Mihai VOLONTİR topraa verildi

Ceviz ayın (sentäbri) 17-dä Kişinevun merkez mezarlıında topraa verildi Moldovanın en büük artistı, rejisöru, sţenaristı, Modovanın hem Sovetlär Birliin halk artistı Mihai VOLONTİR (09.03.1934-15.09.2015). Mihai VOLONTİR raametli oldu Ceviz ayın (sentäbri) 15-dä, büük hem aar bir hastalıın beterinä. Canabisini kurtarmaa deyni savaştılar en anılmış doktorlar, ama, yazık, bişey kurtaramadılar. Büük bir kayıp. Moldovanın hem dünneyin Büük Artistı sonsuzlaa vardı. Mihai VOLONTİRin gitmesinnän sonuna vardı o ceneraţiya, angılarına deyärdilär Moldova kulturasının altın ceneraţiyası. Maêstronun son hatırı için Ceviz ayın (sentäbri) 17-si Moldovada yas günü olarak açıklandı. Kendisinnän prost olmaa deyni, MihailTAA DERINDÄN