CÜMNE BOLUMU

29_Ekim_Cumhuriyet_Bayramı
Başta Ulu Önder M. Kemal Atatürk olmak üzere 92 yıl önce cumhuriyeti kuranları saygı ve minnetle anıyor, aydınlık ve güzel günler dileklerimizle Cumhuriyet Bayramınızı kutluyoruz. Saygılarımızla, T.C. KİŞİNEV BÜYÜKELÇİLİĞİTAA DERINDÄN
TRT_AVAZ

2015.10.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziya Türkiyenin TRT AVAZ kanalında

Türkiyenin TRT AVAZ kanalında “AY YILDIZIN İZİNDE” programasında efirä çıktı kolverim “Gagauz Türkleri/Gagauzya/Moldova – Ay Yıldızın İzinde”. Programayı hazırladılar kanalın korespondetı Gamze TOKAN hem video-rejisörü Mehmet TURAN. Programanın internet adresi burada: https://www.youtube.com/watch?v=Ejn_98c0Pp8&feature=youtu.be İi saatta siiredin.TAA DERINDÄN
kongaz_afgan

2015.10.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Unutmak – istoriyamızı bir çukura atmak

Canavar ayın (oktäbri) 23-dä Kongaz küüyündä oldu sıradakı mini-futbol turniri, angısı yapılêr kongazlı internaţionalist-askeri Nikolay ÇEBANOVun anmasına, ani canını kurban koydu Afganistan cengindä. Bu turnir yapılêr onun için, ani unutmamaa Gagauziyadan o 149 gençecik canı, kim cenk etti o uzak cengtä. Unutmamaa o 13-çü sevgili oolu, ani  o cengä kurban oldular. Unutmamaa onnarı da, kim bekim yaralı, ama diri geldi oradan. Zerä unutmak – istoriyamızı bir çukura atmak. Turnirın başında, primariyanın önündä oldu bir anmak toplantısı, angısında, anarak internaţionalist-askeri Nikolay ÇEBANOVu hem saygı duyarak afagan cengin veterannarına, küüyün primarı MihailTAA DERINDÄN
edirnede_gagauzlar_1

2015.10.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Gagauz Yeri Gökoğuzları Çanakkale’de”

Türkiyenin Yurtdışı Türklär hem Akraba Topluluklar Başkannıın (YTB) yardımınnan, “Gagauz Yeri Gökoğuzları Çanakkale’de” proektına görä, Gagauziyadan 90 kişilik bir grupa insan, üürencilär hem üüredicilär, pravitelstvo dışında kuruluşların temsilcileri, artistlär hem popazlar, Canavar ayın (oktäbri) 12-17 günnerindä Türkiyenin Çanakkale hem Edirne kasabalarında bulundu. Nicä bildirdi Gagauziya tarafından bu proektı hazırlayan gazetacı Alla BÜK, bu grupanın içinä Ukraynadan gagauzlar da alınmış. YTB bildirdi, ani programaya görä Gagauziyadan insannar gördülär I-ci dünnä cengindä Türkiyenın Çanakkale ensyeşin 100-cü yıldönümünü annatan erlärli hem muzeyleri. Tanıştılar Çanakkale gubernatorluunnan hem primariyasınnan, “18 Mart” Universitetın üüredicilerinnän seminar yaptılar,TAA DERINDÄN
volonterlar

2015.10.25,Todur Zanet TARAFINDAN YAZILI, ANALİTİKA, CÜMNE BOLUMU

Ozaman bizi dizçä koyamadılar

1990-cı yılın Canavar ayın (oktäbri) 25-29 günneri arası bizi, gagauzları, savaştılar, dizçä koyup, yok etmää bu er üzündän. Ozaman, Kişinevda kuvettä bulunan naţionalistlär gagauz halkının üstünä volontörları yolladılar. Ofiţial neet birdi: Gagauz halkının kurduu Gagauz Respublikasını yok etmää. Ama aslı neet başkaydı: gagauz küülerini yıkıp yakmaa, gagauz halkını da yok etmää bu dünnedän. Herliim ozaman Gagauz Republikasında yaşayan insannar (gagauzlar, bulgarlar, moldovannar, ruslar, ukrayinnär, çingenelär h.b.) birleşmäydilär,  kendi vatanını korumaa deyni bire-bir kalkmaydılar, bu iş aslıya çıkaceydı. Moldova Pravitelstvosu 1990-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) 23-dä kabletti bir Karar, angısına göräTAA DERINDÄN
baskan_bayraklar

2015.10.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziyanın ilerlemesindä regional Soveti kuruldu

Geçennerdä Gagauziyanın ilerlemesindä regional Soveti kuruldu hem o Sovet Canavar ayın (oktäbri) 16-da ilk toplantısını yaptı. Zakona görä Soveta 8 kişi girdi: 4 devletin erindeki kuvetlerindän, 4 ta biznes hem cümne kuruluşlarından. Devlet tarafından Soveta girdilär: Gagauziyanın Başkanı İrina VLAH (Sovetin predsedateli), Gagauziya İspolkom predsedatelin birinci yardımcısı Vadim ÇEBAN, Beşgöz küüyün primarı Nikolay GOTİŞAN (Sovetin predsedatel yardımcısı) hem Gagauziyanın ekonomika ilerlemesi Upravleniyanın başı Mariya BORDENÜK. Biznes hem cümne kuruluşlarından Soveta girdilär: işadamnarı Ekaterina NOVAÇLI, Nikolay İVANÇOGLU, Mariya AKBAŞ hem “Gagauziya gençlerin regional Sovetin” cümne kuruluşun predsedateli Anatoliy MAVRODİ.TAA DERINDÄN
print_radu_hem_ana_sozu
Ceviz ayın (sentäbri) 29-dä Romıniya Prinţı Radu Gagauziyada bulundu. Vizit zamanında Canabisi buluştu Gagauziya öndercilerinnän hem kultura programasına baktı. Kultura programasına görä Prinţ Radu tanıştı Komrat Devlet Universitetınnan, Romıniyanın habercilik Merkezinnän, ATATÜRK bibliotekasınnan, Komrat muzeyinnän. ATATÜRK bibliotekasınna vizitında Prinţ Radu uzun zamana durgundu burada bulunan gazetaların yanında da, başka gazetalara hiç dokunmayıp, pek derindän inceledi “Ana Sözü” gazetasının bir nomerini.TAA DERINDÄN
Canan_alpaslan_valkanes
Valkaneş rayon bolniţasının göz mikrohirurgiya bölümünä TİKA (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu) tarafından son model mikrosrop hem göz operaţiyaları için aparat veriler. Bunu açıkladı Canavar ayın (oktäbri) 14-dä TİKA programaların Kişinev kordinatorluk Ofisin koordinatoru Canan ALPASLAN, kutlayarak valkaneşlileri kasabasının 303-cü kurban Gününnän. Canan ALPASLAN açıkladı, ani “TİKA hem Valkaneş primariyası arasında pek islää dialog hem işbirlii ilişkileri var”. Canabisi urguladı, ani “TİKA tarafından Valkaneştä yapılan en büük proektların arasında bulunêrlar ihtärlar evin düzülmesi hem rayon bolniţanın birinci katının remontu.” TİKA koordinatoru bildirdi, ani 2016-2017 yıllarında da TİKA hem Valkaneş primariyasıTAA DERINDÄN
hizli_yardim_kipcak

2015.10.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Kıpçaa “hazlı yardım” maşinası baaşlandı

Germaniyadan “Helfe fur Koptschak” acızgannık yardımnarı kuruluşun saabisi Edit Katrain DİRİNG baaşladı Gagauziyanın Kıpçak küüyün saalık merkezinä “hazlı yardım” için maasuz maşina. Maşinanın baaşlama sırasında küüdä bulundular Gagauziya İspolkom Predsedatelin yardımcısı Olesä TANASOGLU hem Gagauziya saallıı hem soţial korumak Upravleniyanın başı Aleksey ZLATOVÇEN, Kıpçaan primarı Oleg GARİZAN urguladı, ani Edit Katrain DİRİNG atrık 10 yıldan zeedä küüyä yardım eder, zerä Canabisi burada tanıştı hem dostlaştı kıpçaklıykaylan Domnika MANOLOVAylan. Da bu dostluk te bölä faydalı işlerä getirdi. “Helfe fur Koptschak” acızgannık yardımnarı kuruluşu Kıpçak küüyünä başka yardımnar da yapêr. Onnardan birisiTAA DERINDÄN
sarap_1

2015.10.16,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

“Gagauz şarabın yortusu” için II-ci literatura konkursu

Kasım ayın 8-dä Gagauziyada “Gagauz şarabın yortusu” festivali olacek. Artık ikincilää, maasuz bu Festival için, literatura konkursu açıldı. Konkursun maanası: üzüm, şarap hem şarapçılık için peet hem legenda yazılması. Konkursta var nicä pay alsınnar herkezi, kim yınanêr kendi literatura vergisini. Yaratmalar var nicä yazılsın ya gagauz, ya rus yada moldovan dillerindä. Festivaldä enseyennär Kasım ayın 8-dä sţenadan kendi yaratmalarını okuyaceklar. Enseyennerä deyni para baaşışları verilecek. Kendi yaratmalarınızı var nicä yollayasınız 2015 yılın Canavar ayın 30-dan. Adres: e-mail: cultura.ato@mail.ru yada Komrat kasabası, Pobeda sokaa, 46, Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası. Telefon:TAA DERINDÄN