CÜMNE BOLUMU

ay boba

2013.11.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Ay-Boba Mihail ÇAKİRin kanonizaţiyası olsun

VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumakların plenar toplantısında Moldovadan popaz Ay-Boba OKTAVEAN (Moşan) teklif etti Ay-Boba Mihail ÇAKİRin kanonizaţiyası için çalışmaları başlamaa hem bu iş için komisiya kurulsun. VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumakların açılışının önündä GRT hem “Ayın-Açık” kanallarına intervyu verärkana gagauz yazıcısı hem “Ana Sözü” gazetanın baş-redaktoru Todur ZANET ta teklif etti, ani Ay-Boba Mihail ÇAKİRin kanonizaţiyası lääzım olsun hem gagauzlar artık dualarını Ay-Boba Mihail ÇAKİRin ikonasına yapmaa başlasınnar. Taa sora, sekţiya çalışmalarında, Todur ZANET teklif etti, ani VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumakların Kararında Ay-Boba Mihail ÇAKİRin kanonizaţiyası için maasuzTAA DERINDÄN
mihail

2013.11.06,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumaklar

Kasım ayın 6-da Çadır kasabasında oldu VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan halklararası okumaklar. Gagauziyadan kaarä, okumaklarda pay aldılar konaklar Bulgariyadan, Moldovadan, Rusiyadan, Ukraynadan, Türkiyedän, Vengriyadan. VI-cı Mihail ÇAKİRä adanan okumakların açılışında Çadır primriyasının toplantı salonu insandan taşardı. Burada vardılar sıradan insannar, popazlar hem din adamnarı, yazıcılar, bilim insannarı, üüredicilär, muzeycilär, bibliotekacılar, deputatlar, diplomatlar, kultura hem cümne insannarı. Okumakların açılışı başladı Mihail ÇAKİRä baaşlanan bir duaylan. Açılışta pay aldılar Gagauziyanın hem Çadır kasabasının öndercileri, Kaul hem Komrat episkopu ANATOLİY, Türkiyenin Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Bulgariya Büükelçisi Georgi PANAYOTOV, Moldova Parlamentın deputatı VeraTAA DERINDÄN
Evenimente1 (3)

2013.08.14,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, SIRALARIMIZ BOLUMU

“Ana Sözü” 25 yaşını tamamnadı!

Paalı okuycularımız, sizinnän birliktä büün “Ana Sözu” gazetamızın 25 yaşını kutlêêrız. 25 yıl geeri 1988-ci yılın Harman ayın (avgust) 14-dä dünneyä geldi o, kimin zodiyasında yazılıymış GAGAUZ halkımıza hem GAGAUZLUUMUZA izmet etmää – dünneyä geldi “Ana Sözu” gazetamız! “Ana Sözu”nän gagauz halkı kendi dilini hem kulturasını korumaa becerdi. Kendi dilinä deyni latin grafikasını kazandı. Literaturamıza eni adlar getirdi. “Ana Sözu” yardımınnan hem onun çalışmalarınnan gagauzlar devletlii kurdular hem kendi istoriyasında eni sayfalar yazdılar. “Ana Sözu” çok kere kapanmak kertiinä da geldi, ama insannarınnan, halkımızın hem Türkiyenin yardımınnan ayakta kaldı. SaaTAA DERINDÄN
Evenement3
Orak ayın (iyül) 3-dä “KIBATEK 32. Halklararası literatura Salonun” açılış günündä, toplantıda KIBATEK Onursal Başkanı Feyyaz SAĞLAM açıkladı, ani KIBATEK (Kıbrız Balkannar, Avraasya, Türkiye Edebiyat Kurumu) kararına görä “Ana Sözü” gazetasına “KIBATEK 2013 Halklarası Türk Dilinä İzmet Ödülü” verildi. Moldova Yazıcılar Birliindä KIBATEKın adından bu ödülü “Ana Sözü” gazetasına Moldovada Türkiye Büükelçiliin birinci sekretari Orhan IŞIK verdi.TAA DERINDÄN
biblioteka

2013.04.27,Vasilisa TANASOGLU TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Bir bibliotekaya 15 yıl – çok mu aaz mı?

Bakmadaan ona, ani büünkü gündä kompyuterlar herbir uurda derindän erleştilär yaşamamıza – bibliotekalar kendi lääzımnıını kaybetmedilär. 15 yıl geeri Komratta açıldı “Mustafa Kemal ATATÜRK” adına türk bibiliotekası. 15 yıl – çok mu aaz mı? İlk yıl bibliotekanın sergennerindä, siirek-siirek erleşik, 300-zün dolayında kiyat vardı. Okuycularımız da hep bu haldaydı. Yıl-yıldan sergennär kiyatlan doldu: istoriya, filosofiya, etnografiya, incäzanaat hem başka konularda meraklı kiyatlar peydalandı. Bitki vakıtlarda, Gagauziyanın hem Türkiyenin arasında baalantılar taa genişlendii icin, bibliotekamızda en sorumnu kiyatlar  – dil bilgisindä. Gözäl urok kiyatları, angıların audio kasetaları da var. Onnar büükTAA DERINDÄN