CÜMNE BOLUMU

konstandoglu_bakan_yardimcisi

2015.08.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Yaptıklarını braktı halkına

(Raametli İvan Födoroviç KONSTANDOGLUyu anarak) İvan Födoroviç KONSTANDOGLU büük devlet adamıydı. Yaşamasında  Devlet için o çok işär yaptı: liţeyleri açtı, sora o onarda işi dooruttu, örüttü… Olur demää, ki üüredicilik tarlalarında çok uurlarda çalıştı hem da herbir uurda kendisini büük profesional gösterdi. Ama, bana kalsın, en büük hem önemni işiiydi onun kendi halkına izmet etmää. XX-ci üzyılın 90-cı yılların sonunda, açan, var nicä demää, istoriya uurunda gagauzlarda bir büük olay oldu: gagauz dili kiriliţadan latin grafikasına geçirildi, İvan Födoroviç KONSTANDOGLU başka bilim hem milletçi adamnarın arasında (D.N.Tanasoglu, N.İ. Baboglu, E.K.TAA DERINDÄN
bosniya-gertogosina_bayrak копия

2015.08.22,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Taa bir devletä vizasız

Moldova pravitelstvosu ratifikaţiya yaptı annaşmaya, ani yapıldı Tirana- Kişinev arasında 2015-ci yılın Hederlez ayın (may) 22-dä, iki devlet arasında vizasız yolculuk için. Bunda ötää, biometrika pasportlarına saabi olan Moldova vatandaşları Bosniya hem Gerţogovina devletindä 6 ayda 90 gün var nicä vizasız bulunsunnar.TAA DERINDÄN
Rekviem_cop final
Harman ayın 19-da tipardan çıktı Todur ZANETin “Benim bir kabaatsız kırılan GAGAUZ Halkıma REKVİEM” kiyadı. Kiyatta, poema hem proza formasında, annadılêr o genoţid hem zulumnuklar için, ani yapıldı gagauzlara karşı XX-ci üzyılın 40-cı yıllarında. Kiyadın içindekilerini var nicä annamaa Rekviem poemasının bölümnerindän: “Ama canını satma!”, “1941-ci yılın Kirez ayın (iyün) 13-üç gecesi… (Gagauzların Sibirä ilk kaldırılması)”, “1941-ci yılın yazı. 1944-cü yılın yazı. Cenk vakıdı…”, “Aaçlık. 1946-47 kışı…”, “1949-cu yılın Orak ayın (iyül) 6-sı gecesi… (Gagauzların Sibirä ikinci kaldırılması)”, “Can baarması”. “Epilog erinä” bölümündä avtor verer genoţid kurbannarı için statistika bilgilerini.TAA DERINDÄN
avdarma_strelet

2015.08.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldova Premyer-ministrusu Avdarmadaydı

Harman ayın 19-da, Gagauz Respublikasının 25-ci yıldönümünü kutlama toplantısından sora, Moldova Premyer-ministrusu Valeriy STRELEŢ, Gagauziya Başkanı İrina VLAH hem Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV avtonomiyanın Avdarma küüyünä yollandılar. Burada Canabilerini tuz-ekmeklän karşladı küüyün primarı İvan KASIM, nedän sora da tanıştırdı onnarı küüyün primariyasının eni binasınnan. Binayı musaafirlär beendilär. Premyer-ministru Valeriy STRELEŢ açıkladı, ani primariyanın toplantı salonu Moldova Pravitelstvosunun toplantı salonuna benzer. O üzerä burada pravitelstvonun toplantısınu yapmaa pek uygun. “Ama ilktän, – dedi Valeriy STRELEŢ, – biz küüyä gelän yolun remontundan başlayacez”. (Neettä var yolu taa Kiriyet küüyünädän yapmaa –TAA DERINDÄN
tanasovic
Geçennerdä “Ana Sözü” gazetanın DİPLOMAsı verildi Komrat “Ay-Boba Mihail ÇAKİR” adına pedagogika kolecın direktoruna Mariya Dimitrievna TANASOVİÇa.   Bunu yapmaa karar aldık o üzerä, ani Mariya Dimitrievnanın çok yıllar sıravardı “Gagauz hem başka dillerdä pedagogika kadrolarını hazırlamakta hem terbietmektä büük çalışmaları var”, hem Canabisi büük havezlän zaamet eder, ani “Ana Sözü” gazetasınnan ortak işbirliindä “Ay-Boba Mihail ÇAKİR” adına pedagogika kolecında literatura, kultura hem incäzanaat sıraları ömürä geçsinnär deyni”. “Ana Sözü” redakţiyasıTAA DERINDÄN
komrat_san

2015.08.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komrat 226-cı yılını kutladı

Harman ayın 19-da Komrat kasabasının 226-cı yıldönümü Gagauz Respublikasının 25-ci yıldönümü sıralarınnan bilä kutlandı. Komrat primarı Sergey ANASTASOV, Komrat primariya Sovetin başı Georgiy ZLATOV hem Sovetin azaları Komrat kultura Evindä Gagauz Respublikasının 25-ci yıldönümü kutlamlarına katıldılar. Avşam üstü Komradın merkez meydanında Komrat kasabasının 226-cı yıldönümün ofiţial meropriyatiyaları oldu. Meydanda kurulan sţenadan söz tuttular Komradın primarı Sergey ANASTASOV, Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, Kişinev TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN, Komrat primariya Sovetin başı Georgiy ZLATOV. Kutlama sözlerindän sora cümne, kultura hem iş adamnarına “Komrat şannı vatandaşı” adlarıTAA DERINDÄN
GR_irina_vlah

2015.08.20,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, POLİTİKA BOLUMU

Gagauz Respublikasının 25-ci yıldönümünü bakıldı

1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da, Gagauz Halkı kendi Üstolan Kongresindä Gagauz Respublikası kurdu! Bu Büük yortunun, Gagauz Respublikasının kurulmasının, 25-ci yıldönümünü 2015-ci yılın Harman ayın (avgust) 19-da bütün Gagauziyada baktılar. Kutlama programalarında vardı yortulu toplantılar, konţertlär, sport yarışmaları, sergilär hem oyunnar. Belliki yıldönümü yortunun en büük sıraları Komrat kasabasında oldular. Para sıkıntıların beterinä, Gagauz Respublikasının kurulmasının 25-ci yıldönümünü hem Komrat kasabasının Gününü birleştirdilä. Yortu başladı klisedä liturgiyaylan. Sora Gagauziya öndercileri Gagauziyanın Şan Aleyasının önündä açtılar bir Anmak taftasını, angısında rus (???) dilindä yazılı, ani “Здесь будет воздвигнута Мемориальная плита,TAA DERINDÄN
Gagauz_Respublikasi__Bayrak

2015.08.19,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Gagauziya Gagauz Respublikasının 25-ci yıldönümünü bakêr

1990-cı yılın Harman ayın (avgust) 19-da, Gagauz Halkı kendi Üstolan Kongresindä Gagauz Respublikasını kurdu! Büün o Respublikanın 25-ci yıldönümünü bakılêr. Kutlama programasında var yortulu toplantı, konţertlär, sport yarışmaları, sergilär hem oyunnar.TAA DERINDÄN
Yanakovlardan_oyuncaklar
Paalı okuycularımız! Siz vardı mı düşündüünüz kaç bin ley veriler çiçeklerä bir düündä? Da sora o çiçeklärlän ne olêr? Dooru: onnar kuruyêr da sıbıdêrlar. O sıbıtmaklan o binnärlän ley da sıbıdılmış olêr. Bu işi bir türlü doorutmaa deyni, bu yazaın, kongazlı gençlär Alöşa YANAKOV hem Valentina PULUKÇU kendi düüncülerinä ölä dedilär: “Düünä, çiçeklerin erinä, oyuncak getirin!” Düüncülär biraz şaştılar, ama gençlerin lafına uydular. Herbir çift, oyuncak ellerindä, düünä geldi. Çok oyuncak toplandı. Ama bu şaşılacek eksperement düünnän bitmedi. Gençlär taa ilerdän karar almışlar oyuncakları baaşlamaa o uşak başçasına, nereyi kendileriTAA DERINDÄN
Tika_baskannan_bulusmak

2015.08.17,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE, MOLDOVADA TİKA PROEKTLARI BOLUMU

TİKA proektları detalli incelendilär

Harman ayın 14-16 günnerindä Moldovada hem Gagauziyada Türkiye TİKA merkezindän delegaţiya bulundu. Delegaţiyada vardılar TİKA Balkannar hem Dou Evrupa Daire Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, TİKA Moldova masası sorumnusu Kübra TÜRK, TİKA speţialistı hem stroyka injenerı Emra AKSOY hem Türkiyedän ALBAMİMARİ firma temsilcisi hem arhitektoru İbrahim ALBAYRAK. Harman ayın 14-dä Türkiyedän delegaţiya azaları hem Kişinev TİKA koordinatoru Canan ALPASLAN, koordinator yardımcısı Mustafa KICIR, TİKA ofisin çevirici-asistentlar Roman KALAK hem Dimitriy ZAHARİYA Kişinevda buluştular Gagauziya Başkanı İrina VLAHlan hem Başkan yardımcısı Vadim ÇEBANnan. Buluşmada incelendilär o proektlar, ani TİKA tarafından Gagauziyada ilkinTAA DERINDÄN