CÜMNE BOLUMU

iilik_yap_aktiyasi_
2016-cı yılın Kırım ayın 24-26 günnerindä Gagauziyada geçti Gagauziyanın “İilik yap!” ilk halk acızgannık akţiyası, angısı yardım etti 500-dän zeedä insana, ani yaşêêrlar Gagauziyanın Baş küüyü (Kirsovo), Baurçu, Beşalma, Dizgincä, Kırlannar (Kotovskoe), Svetloe küülerindä, Çadırlan Komrat kasabalarında hem Moldovanın Taraklı rayonun Samurza küüyündä. Herbir aydın hem ayozlu iş ansızdan duumêr. O işi yapmaa deyni lääzım göklerdän fikir gelsin. O fikir da geler sadä o insannara, angıları bu iş için hazır hem kendi yaşamasınnan insannara iilik örnää gösterer. O insannarın birisi – kongazli İosif Nikolaeviç KARASENİ. O ileri da türlü acızgannık akţiyalarıTAA DERINDÄN
kolada

2017.01.07,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Aydın hem Ayozlu Kolada yortusu kutluca olsun!

İsus Hristozun duuma günü – bütün hristian dünnäsının Aydın hem Ayozlu Kolada yortusu kutluca olsun! Allaa versin hepsimizä saalık, kısmet, bereket hem uzun ömür. Yortumuz kutlu hem mutlu olsun!TAA DERINDÄN
Eni_iyl_1

2016.12.31,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Eni 2017-ci yıllan kutlêêrız!

Saygılı hem sevgili okucularımız kutlêêrız sizi Eni 2016-ci yıllan! Eni yılda hepsinizä saalık, kısmet, bereket! Allaa versin dünnyaa hem evlerinizä mutluluk hem raatlık! Hepsimizä – Saalık Allaa versin!!!TAA DERINDÄN
dodon_kilic_
Presaya açıklama Recep Tayyip ERDOĞAN kabletti İgor DODONun teklifini 2017-ci yılın Hederlez (may) ayında Moldova Respublikasına bir visit yapmaa, bunu açıkladı Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ Moldova Respublikasının Prezidentınnan İgor DODONnan bünnkü buluşmasında. Buluşma konuşmasında, Moldova Respublikasının hem Türkiyenin arasında herbir uurda iki taraf için meraklı işbirlii ilişkilerini ilerletmektä hem derinnemektä soruşlar incelendi. Konuşannar urguladılar iki memleketin işadamnar birliklerin arasında faydalı işbirliin kurulmasının lääzımnıını. Buluşmada diplomat şükür etti MR Prezidentına bitki yıllarda Gagauz avtonomiyasına aktiv yardımnarı için. Moldova Respublikası Prezidentın pres-slujbasıTAA DERINDÄN
cadir_gimnaziya_4
(Gagauziyanın Gününä karşı Todur ZANETlan buluşmak) Kırım ayın (dekabri) 23-dä “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun kabledilmesinin 22-ci yılı kutlandı. Bu günä karşı Çadır kasabasının “Pötr KAZMALI” adına gimnaziyasında oldu buluşma Gagauz Milli Marşın avtorunnan, poet hem akademiklan Todur ZANETlan. Bu gün için uşaklar büük havezlän hazırlandılar da, musaafir geldiynän, o hazırlıklarını pek becerikli gösterilär. Gimnaziya zalın sţenasından gagauz oyunnarını oynadılar, gagauzça türkü çaldılar hem peet annattılar. Pek isteerim burada açıklamaa hepsi uşakların adlarını, ani okadar çalıştılar bu sıra için 1 “b” – Aleksey GENOV; 3 “a” –TAA DERINDÄN
elci_primarlar_ciceklar

2016.12.29,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Büükelçisi Hulusi KILIÇ primarlarlan buluştu hem survaklandı

2016-cı yılın Kırım ayın 28-dä Komrat regional bibliotekasında oldu Gagauziya küülerin hem kasabaların primarlar Asoţiaţiyasının toplantısı. Toplantıda pay aldılar Gagauziya öndercileri hem Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ. Kendi toplantısında primarlar 2016-cı yılda yapılan işlerini eledilär hem 2017-ci yıla plannarını düşündülär. Toplantıda pay alan Gagauziya Başkanı İrina VLAH annattı o paralar için, ani 2016-cı yılda Gagauziyaya geldi hem nicä o paralar payedildi. Canabisi urguladı, ani Gagauziyaya büük paralar Türkiyedän, Rusiyadan hem Evropadan 2017-ci yılda da gelecek. Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ kutladı toplantıda bulunannarı gelecek Eni Yıllan hem urguladı, ani 2017-ciTAA DERINDÄN
galereya_10_yil_1

2016.12.28,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komrat regional resim Galereyasının 10-cu yıldönümü

Kırım ayın (dekabri) 22-dä Komrat regional resim Galereyası kurulma gününün 10-cu yıldönümü kutladı. Maasuz bu gün için orada Gagauziya resimcilerin kış sergisi açıldı. Serginin açılmasına hem Galereyanın 10-cu yıldönümü kutlama sırasına katıldılar Gagauziya  öndercileri, resimcilär, kultura hem cümne insannarı, resimci şkolaların üürencileri hem üüredicileri. Belliki, kutlama sırasında sölendi çok paalı hem tatlı sözlär Galereya hem resimcilär için hem baaşışlar baaşlandı. Kutlama sözlerini söledilär Gagauziya Başkanı İrina VLAH,  Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyanın geçici başı Marina SEMENOVA, Valkaneş hem Çadır resimcilik şkolaların direktorları Pötr FAZLI hem Födor DULOGLU, başka resimcilär hemTAA DERINDÄN
ght_tablo
Kırım ayın (dekabri) 22-dä Komrat Apeläţiya Palatasının Kararına görä Komradın 1-ci seçim bölümündä Gagauziya Halk Topluşuna seçimnär enidän olacek. Bu Kararlan kayıl olmadı bu bölümdän ayırılan Dimitriy KONSTANTİNOV. O üzerä kendisi taa üüsek suda apeläţiya verdi. Aklınıza getireriz, ani ofiţial açıklamaya görä, Gagauziya Halk Topluşuna seçimnerin II-ci turunda Komradın 1-ci seçim bölümündä Dimitriy KONSTANTİNOV için verildi 60,7% oy, İkinci kandidat Vitaliy DRAGOY için sa 39,3%. Bununnan kayıl olmadı Vitaliy DRAGOY, angısı için I-ci turda verldiidi 49,6% oy, Dimitriy KONSTANTİNOV için sa 23,7%. Vitaliy DRAGOY Komradın 1-ci seçim bölümündä Gagauziya HalkTAA DERINDÄN
sergi_resim_skolasi

2016.12.26,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Komrat uşak resimcilik şkolasının Eni Yıl sergisi

2016-cı yılın Kırım ayın (dekabri) 19-dan 2017-ci yılın Büük ayın (yanvar) 8-dän Komradın kultura Binasında geçer komratakı “D. SAVASTİN” adına uşak resimcilik şkolasının üürencilerinin resim sergisi. Nicä bildrdi “D. SAVASTİN” adına uşak resimcilik şkolanın direktoru Segey SAVASTİN “bu sergidä insannara 150 resim gösteriler. O rezimnerin ana teması, belliki, Eni Yıl. Ama başka temalar resimnerdä da er alêrlar: aylä, gagauz yortuları hem adetleri, peyzajlar, patretlär”. Serginin açılışında pay aldılar resimcilik şkolanın üürencileri hem üüredicileri, analar-bobalar, Gagauziyanın kultura zaametçileri.TAA DERINDÄN
igor_dodon_emin

2016.12.23,Ana Sözü TARAFINDAN YAZILI, CÜMNE BOLUMU

Moldova Prezidentı İgor DODON, emin verip, işinä başladı

2016-cı yılın Kırım ayın (dekabri) 23-dä Moldovanın eni Prezidentı İgor DODON, emin verip, işä başladı. İgor DODONun eminä getirilmesi hem inaguraţiya sırası oldu Kişinevun Respublika Sarayında. İnaguraţiya sırasında 700 kişiya yakın insan pay aldı. Onnarın arasında vardılar Moldovanın öndercileri, Parlamentın deputatları, Pravitelstvo azaları, büükelçilär hem diplomat misiyaların başları, aşırıdan musaafirlär. Emin vermektän hem Prezident simvollarını kabletmektän sora, İgor DODON kısa bir söz tuttu, neredä urguladı, ani o Moldovanın hepsi insannarının prezidentı olacek hem seçim kompaniaysında verilän sözlerdän atılmayacek. İgor DODON bildirdi, ani Moldovanın Prezidentı olarak ilk ofiţial vizitını Moskvaya yapacek.TAA DERINDÄN